Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen temakveld om isolering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen temakveld om isolering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen temakveld om isolering
12. april 2011

2 Agenda Når Tema Hvem Informasjon om Enøketaten og
18:30 Informasjon om Enøketaten og Oslo kommunes støtteordning REINERTSEN AS, Operatør for Enøketaten Sofie Huus Folkestad 18:45 Glava Isolasjon Frode Bolstad 20:00 Spørsmål og oppsummering 2

3 Enøketaten – Formål og forutsetninger
Formål, satt av bystyret: ”Klima- og energifondets midler skal brukes til å stimulere til gjennomføring av tiltak som gir redusert eller mer effektiv energibruk og eventuelt tilleggseffekt for miljøet i form av bedre luftkvalitet inne og/eller ute” Den viktigste bruken av fondet er å gi støtte og lån for investeringer i enøktiltak Formålet med fondet er at den ”skal brukes til å stimulere til gjennomføring av tiltak som gir redusert eller mer effektiv energibruk”. Dette er grunnen til at man må søke og vente på tilsagn før man igangsetter enøktiltak. Den viktigste og største prosentvise bruken av fondet er å gi tilskudd og lån til investeringer i enøktiltak. 3

4 Enøketaten – Bakgrunn 1981: Oslo Enøkfond etablert for å motvirke energimangel i fremtiden Fondet er i dag på ca 550 millioner kroner Kapitalisert av innbyggere og industri i Oslo 1 øre per kWh over 10 år Budsjettoverføringer Navneendring i 2009: Klima- og energifondet Oslo Enøkfond ble opprettet i 1981 som et tiltak mot energimangel i Oslo i fremtiden. Fondet på ca 550 millioner kroner er et resultatet av at Oslos innbyggere og næringsliv, betalte 1 øre ekstra per. kWh på strømregningen sine fra 1982 til Disse pengene er nå øremerket til ENØK i bygg i Oslo kan derfor kun brukes til dette. Navnet på fondet ble i fjor endret til ”Klima og Energifondet”. 4

5 Enøketaten - Aktiviteter
Stimulerer til enøkanalyser av yrkesbygg og boligsameier Stimulerer til enøktiltak i bygninger og driftsanlegg for yrkesbygg, boligsameier og småhusholdninger Informasjonsaktiviteter Opplæring av nøkkelpersonell Forskning og utvikling (FoU) og pilotprosjekter 5

6 Aktuelle tiltak Etterisolering/innblåsing av isolasjon (yttertak, tak mot kaldt loft, gulv mot grunn/kald kjeller, yttervegger) Nattsenking/dagsenking av innetemperaturen Luft/luft varmepumpe Utskifting av vedovn/montering av peisinnsats eller etterbrenner (rentbrennende) Installering av pelletskamin eller varmepipe Solvarme Varmegjenvinner i boligventilasjon Varmepumpe (væske/vann eller luft/vann) Biokjel (konvertering av oljekjel til biokjel, eller fjerning oljekjel og installasjon av biokjel) Fjernvarme 6

7 Tilskudd Se søknadsskjema for støttesatser
Størrelsen på tilskuddet for hvert enkelt enøktiltak er basert på sparepotensialet For etterisolering gis tilskuddet med en gitt sats per m² for de ulike typene etterisolering Det er mulig at støttesatsene for isolering økes i løpet av våren Se søknadsskjema for støttesatser 7

8 Forutsetninger for støtte
Viktig: Søk og få tilsagn før du setter i gang! Det vil si før materialer bestilles/kjøpes inn eller arbeidet settes i gang Det gis ikke tilskudd til påbegynte eller utførte tiltak Du kan hente inn tilbud før tilsagn, men ikke skrive kontrakt med leverandør eller kjøpe materialer Det er helt avgjørende at dere søker og får tilsagn før dere setter i gang med enøktiltak. Enøketaten kan ikke utbetale for tiltak som allerede er påbegynte før tilsagn er gitt eller til tiltak som er utført før søknad. Dere må gjerne innhente tilbud, men kan ikke undertegne kontrakt eller kjøpe materialer før tilsagn. 8

9 Slik får du støtte Fyll ut søknadsskjema og send inn til REINERTSEN AS
Vent på brev med tilsagn i posten, maksimalt 14 virkedager Gjennomfør tiltak Send inn ferdigmeldingsskjema med kvitteringer/regnskap Dersom alt er i orden, utbetales tilskudd og lån normalt innen 3-6 uker Først søker man, søknadsskjema finner dere på hjemmesiden til Enøketaten. Så må man vente på tilsagnsbrev, det tar maksimalt 14 virkedager Så gjennomfører dere tiltakene Så sender dere inn ferdigmeldingsskjema med dokumentasjon på kostnader og utført arbeid. Så utbetales tilskudd og lån innen 3-5 uker 9

10 enoketaten.oslo.kommune.no 10

11 For mer informasjon, gratis enøkråd og hjelp til å søke støtte:
Enøktelefonen: Besøksadresse: Lilleakerveien 8 11

12 Aktuelle linker http://www.enoketaten.oslo.kommune.no
12

13 Videre agenda Når Tema Hvem Informasjon om Enøketaten og
18:30 Informasjon om Enøketaten og Oslo kommunes støtteordning REINERTSEN AS, Operatør for Enøketaten Sofie Huus Folkestad 18:45 Glava Isolasjon Frode Bolstad 20:00 Spørsmål og oppsummering 13


Laste ned ppt "Åpen temakveld om isolering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google