Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”En likestilt barnehage” -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”En likestilt barnehage” -"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”En likestilt barnehage” -
Stange ble ufordret av fylkesmannen i Hedmark på å være en pilot-kommune i forhold til arbeidet med den likestilte barnehagen. Til dette arbeidet ble det innvilget ,- kroner. Vi takket først og fremst ja, fordi vi har god erfaring med menn i barnehagen og fordi vi i flere år har hatt 1-2 MIB-samlinger i året Vi satt som forutsetning at barnehagens pedagogiske miljø, jakten på den likestilte barnehagen, ble et likestilt mål/utviklingsområde, som det å få flere menn til barnehagen. Tankekors! Er det mulig å få en likestilt barnehage, en barnehage som skal preges av både feminine og maskuline ideer og modeller, uten å ha menn der? Hva gjør vi da? Manner vi oss opp? Ut med dokker og inn med traktorer, biler, verktøy og friluftsutstyr?

2 En likestilt barnehage i Stange
Hovedmål for den likestilte barnehagen i Stange: I 2008 skal 20 % av barnehagens personale være menn Utfordringer: Barnehagedekningen i Stange kommune nærmer seg 100 %. Ingen betydelig barnehage utbygging forventes Barnehagepersonalet i kommunen er svært stabilt, det er forholdsvis lite utskiftninger / nytilsettinger i vente Barnehagenes vikarressurser er i hovedsak kvinner

3 Delmål 1 Beholde de mennene vi har i barnehagen pr. dags dato
Lage et aktivt oppfølgingsprogram for menn i barnehagen – et MIB nettverk, som bygger på: * arbeidsmiljøtiltak * sosiale treff * barnehagefaglig arbeid

4 Delmål 2 Skape et klima for å tilsette menn i barnehagen
Vi vil sette tilsetting av menn i barnehagen på dagsorden, og få med oss barnehagens styrere og eiere i dette arbeidet Vi vil legge til rette for informasjon og drøftinger om barnehagen som et likestilt oppdragermiljø gjennom * Foredrag om menn i barnehager – Pia Friis * Drøfte miljømessige og barnehagefaglige utfordringer ved - å få flere menn i barnehagen - å bli en likestilt barnehage

5 Delmål 3 Lage et pedagogisk opplegg med kommunens skoler for å kunne fortelle om og motivere til arbeid med barn Tilrettelegge for ulike tiltak i å møte gutter i barne-, ungdoms og videregående skoler for å kunne fortelle om yrkene våre på en positiv måte Opprette kontakt med høgskolen og videregående skole for å komme i kontakt med mannlige studenter til førskolelæreryrket og ungdomsarbeiderfaget. * Åpne barnehagene for mannlige studenter og lærlinger. La menn møte menn i praksisperiodene deres * Bli kjent med deres grunner for valg av yrke

6 Delmål 4 Lage strategier for kontakt med fylkets øvrige kommuner om prosjektet en likestilt barnehage i Stange Gjøre de øvrige kommunen kjent med prosjektet i Stange kommune Invitere representanter fra alle Hedmarks kommuner til møter, kurs og konferanser om en likestilt barnehage Info om kontaktpersoner og tiltak Lage nettside for MIB Stange

7 Tiltak og opplegg vi har gjennomført, vært med på:
Vi opprettet ei arbeidsgruppe for en likestilt barnehage bestående av 4 barnehagestyrere, en ped.leder og leder av virksomhet for barnehager: Ragnhild Finden Barka, Eirik Hjortland, Heidi Jorunn Austad, Petter K Hansen, Gunnar A Steen, Knut Bryhni Drøftinger rundt temaer som: * Menn i barnehagen – har vi bruk for dem? * ”nye gutter og jenter” en ny pedagogikk – av Ole Bredesen * En likestilt barnehage – hva er det? * Behov for veiledning, kurs og opplæring * Spørreundersøkelse om den likestilte barnehagen i Stange * Hvordan og hvorfor tilsette menn i barnehagen * Sjekkliste om a) voksnes forhold til barna og b) miljøet i barnehagen

8 Tiltak og opplegg vi har gjennomført, vært med på:
Vi har deltatt på to konferanser om en likestilt barnehage. Oslo høsten 2004 – Handlingsplan for likestilling i barnehager Hamar våren 2005 – Onkel Blå og tantene – den gode barnehagen er en likestilt barnehage Petter deltatt i møte hos fylkesmannen (ved Annebjørg Solheim). Informasjon til Hedmark kommunenes barnehageledere Gunnar A Steen har sittet i en arbeidsgruppe for regionen Østfold, Oslo/ Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark Vi har hatt påvirkning på innholdet i Stange kommunes barnehageplan, når det gjelder Menn i barnehager Gunnar har besøkt alle mennene i Stanges barnehager MIB-Stange har hatt 3 medlemsmøter, og er nå på beina igjen Et utspill i avisen; ”lekne menn over 18 år trengs i barnehagen” Stand på Soria Moria konferansen sammen med MIB-oppland Dagsseminar om en likestilt barnehage, foreleser Pia Friis

9 Utfordringer i tiden fremover:
Framlegg på landskonferanse om likestilt barnehage i Trondheim ”Det finns så mange drømmer” et skråblikk på barnehagen som et likestilt oppdragermiljø, og mannens plass i denne Fokus på innholdet i den likestilte barnehagen Hvordan få med foreldre og barnehagens personale på å utvikle den likestilte barnehagen Sammen med Stange kommune lage en egen plan for å tilsette og beholde menn i barnehagen Få de unge MIB gutta på banen, og sette de eldre mennene på sidelinja Kontaktpersoner som vil selge yrket til ungdoms- og videregående skoler Lage strategier for og søke etter relevante samarbeidspartnere. Gjøre MIB Stange til MIB Hedemark En minoritet i minoriteten. Menn fra fremmede kulturer, hvordan støtter vi dem?


Laste ned ppt "”En likestilt barnehage” -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google