Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel
Birgitte Ellefsen Prosjektleder KOM - Politidirektoratet

2 Disposisjon KOM Barn som forsvinner fra mottak
Enslige mindreårige asylsøkere som sårbar gruppe for rekruttering til menneskehandel

3 Tiltak 29 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel: KOM Koordineringsenhet for ofre for menneskehandel Bistå tjenesteapparatet med metoder for identifisering av ofre Planlegge og mobilisere bistands- og beskyttelsestilbud til ofre Bidra til informasjonsutveksling og kompetanseheving

4 ORGANISERING Styringsgruppe: Politidirektøren, Justisdepartementet
Prosjektgruppe: POD, RA, UDI, IMDI, SHDir, BUFDir, NAV, Hordaland PD Referansegruppe: ROSA, NOAS, PRO, Redd Barna, Kirkens Bymisjon, LO, Reform, IOM, forskningsinstitusjoner Interdepartemental gruppe: Premissleverandør (politisk styring og rammeverk)

5 Barn som forsvinner fra asylmottak
Redd Barna og andre har rettet fokus mot barn som forsvinner i lang tid Kinasaken i åpnet norske øyne Man så at barns forsvinninger kunne være relatert til organisert kriminalitet Eget kapittel viet barn i regjeringens handlingsplan Nedsatt en arbeidsgruppe i regi av Justisdepartementet

6 Arbeidsgruppe: Barn som forsvinner fra mottak
Deltakere: Justisdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Riksadvokaten Utlendingsdirektoratet Politidirektoratet kripos Mandat: Omfang av forsvinninger Rammeverk og rutiner Etablert praksis Vurdere og anbefale tiltak for å forebygge og håndtere

7 Utfordringer Definere målgruppe Kartlegge omfang og art
Barn Mottak/barnevernstiltak/privat bolig Forsvinne Kartlegge omfang og art UDIs oversikt over EMA som har forsvunnet Politiets oversikt over barn som er etterlyst Hva med barn som følger foreldre/påståtte foreldre? Kartlegge praksis Fra bekymringsmelding til etterlysning og etterforskning Fra skriftlige rutiner til etablert praksis

8 Forebygge Krever kunnskap, verktøy og mot til tidlig identifisering av sårbare barn Krever tett tverretatlig samarbeid – politi, UDI, helse, mottak, barnevern, verge Krever kunnskap om melde- og opplysningsplikt Krever ressurser og vilje til prioritering Krever koordinering

9 EMA er en sårbar gruppe for rekruttering til menneskehandel
Solgt i hjemland av familie Rekruttert via menneskesmuglere på vei mot vestlige land Transportert via Norge av internasjonale organiserte kriminelle nettverk Rekruttert i Norge av kriminelle nettverk – sweet talking

10 Kunnskapsbehov Naiv holdning til EMAs situasjon:
Lite kunnskap om deres bakgrunn i hjemlandet Lite kunnskap om hvordan de kommer seg til Norge Lite kunnskap om forholdet mellom migrasjon og organisert kriminalitet; menneskehandel, menneskesmugling, tvangsekteskap, sosial dumping… Lite kunnskap om hvilke miljøer EMA ferdes i i Norge og hvordan de blir rekruttert Frykt for å stille EMA de vanskelige spørsmålene – tabu og vegring


Laste ned ppt "Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google