Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel Birgitte Ellefsen Prosjektleder KOM - Politidirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel Birgitte Ellefsen Prosjektleder KOM - Politidirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel Birgitte Ellefsen Prosjektleder KOM - Politidirektoratet

2 Disposisjon  KOM  Barn som forsvinner fra mottak  Enslige mindreårige asylsøkere som sårbar gruppe for rekruttering til menneskehandel

3 Tiltak 29 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel: KOM Koordineringsenhet for ofre for menneskehandel  Bistå tjenesteapparatet med metoder for identifisering av ofre  Planlegge og mobilisere bistands- og beskyttelsestilbud til ofre  Bidra til informasjonsutveksling og kompetanseheving

4 ORGANISERING  Styringsgruppe: Politidirektøren, Justisdepartementet  Prosjektgruppe: POD, RA, UDI, IMDI, SHDir, BUFDir, NAV, Hordaland PD  Referansegruppe: ROSA, NOAS, PRO, Redd Barna, Kirkens Bymisjon, LO, Reform, IOM, forskningsinstitusjoner  Interdepartemental gruppe: Premissleverandør (politisk styring og rammeverk)

5 Barn som forsvinner fra asylmottak Redd Barna og andre har rettet fokus mot barn som forsvinner i lang tid Kinasaken i 2005-2006 åpnet norske øyne Man så at barns forsvinninger kunne være relatert til organisert kriminalitet Eget kapittel viet barn i regjeringens handlingsplan Nedsatt en arbeidsgruppe i regi av Justisdepartementet

6 Arbeidsgruppe: Barn som forsvinner fra mottak Deltakere:  Justisdepartementet  Barne- og likestillingsdepartementet  Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Riksadvokaten  Utlendingsdirektoratet  Politidirektoratet  kripos Mandat:  Omfang av forsvinninger  Rammeverk og rutiner  Etablert praksis  Vurdere og anbefale tiltak for å forebygge og håndtere

7 Utfordringer  Definere målgruppe  Barn  Mottak/barnevernstiltak/privat bolig  Forsvinne  Kartlegge omfang og art  UDIs oversikt over EMA som har forsvunnet  Politiets oversikt over barn som er etterlyst  Hva med barn som følger foreldre/påståtte foreldre?  Kartlegge praksis  Fra bekymringsmelding til etterlysning og etterforskning  Fra skriftlige rutiner til etablert praksis

8 Forebygge  Krever kunnskap, verktøy og mot til tidlig identifisering av sårbare barn  Krever tett tverretatlig samarbeid – politi, UDI, helse, mottak, barnevern, verge  Krever kunnskap om melde- og opplysningsplikt  Krever ressurser og vilje til prioritering  Krever koordinering

9 EMA er en sårbar gruppe for rekruttering til menneskehandel  Solgt i hjemland av familie  Rekruttert via menneskesmuglere på vei mot vestlige land  Transportert via Norge av internasjonale organiserte kriminelle nettverk  Rekruttert i Norge av kriminelle nettverk – sweet talking

10 Kunnskapsbehov Naiv holdning til EMAs situasjon:  Lite kunnskap om deres bakgrunn i hjemlandet  Lite kunnskap om hvordan de kommer seg til Norge  Lite kunnskap om forholdet mellom migrasjon og organisert kriminalitet; menneskehandel, menneskesmugling, tvangsekteskap, sosial dumping…  Lite kunnskap om hvilke miljøer EMA ferdes i i Norge og hvordan de blir rekruttert  Frykt for å stille EMA de vanskelige spørsmålene – tabu og vegring


Laste ned ppt "Forsvinninger fra norske mottak og menneskehandel Birgitte Ellefsen Prosjektleder KOM - Politidirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google