Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsforslag om adopsjon av hull. Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Bakgrunn/hensikt –Under årets sesong har all stell av banen utover ”vanlig klipping”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsforslag om adopsjon av hull. Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Bakgrunn/hensikt –Under årets sesong har all stell av banen utover ”vanlig klipping”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsforslag om adopsjon av hull

2 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Bakgrunn/hensikt –Under årets sesong har all stell av banen utover ”vanlig klipping” vært utført av en til to personer som har gjort en formidabel jobb. –Men, dette er en alt for stor oppgave for bare en til to personer. –Dette arbeidet må fordeles på flere av klubbens medeiere slik at belastningen på hver enkelt skal bli så liten som mulig og at banen skal bli så god/fin som mulig.

3 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Idè –Ideen her hentet fra andre klubber i landet som på samme måte som oss driver på dugnadsbasis. –Dette har vært omtalt i bladet ”Norsk Golf” som en stor suksess for de som har denne ordningen. –Hullene adopteres bort til et par personer eller små grupper som tar ansvar for stell og vedlikehold av hvert sitt hull utover vanlig klipping. –Klubben premierer ”fineste hull” på slutten av sesongen.

4 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Arbeidet må gjøres en til max to ganger per uke og definitivt før hver turnering. Klubben må sørge for å skaffe til veie nødvendig utstyr og etablere rutiner for utkvittering av utstyret. Klubben må ha en koordinator/kontaktperson som veileder for arbeidet. Denne personen må være autorisert av styret til å kjøpe inn/etterfylle med nødvendig materiell/utstyr samt sørge for reparasjoner ved behov.

5 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Oppgaver Utslagssteder –Kantklipp rundt baneskilt –Kantklipp sti til/fra utslagssted –Fjerne gamle ”T-pegs” og rydde rundt matter –Spray mot og fjern ugress rundt matter - kantklipping ved behov –Koste matter for gress og steiner

6 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Oppgaver Fairways –Hull 1,2,8 – Kantklipp rundt kumlokk –Hull 2 – kantklipp foran og bak steingjerde og grøft (begge sider av veien) –Hull 4 – Klipp/kantklipp på begge sider av dreneringsgrøft –Hull 2,7,8,9 – Gjøre det så pent som mulig rundt vannhindrene

7 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Oppgaver Bunkere –Kantklipp/klipp rundt bunkere –Spray mot ugress kun inne i bunkerne –Fjern ugress –Fjern store steiner og skjell –Rake bunkerne dypt, fra midten og utover

8 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Oppgaver Greens –Kantklipp/maskinklipp ved behov hvor green-/fairwayklipper ikke har kommet til Hull 5 krever spesiell oppmerksomhet –Spray mot ugress –Fjern ugress forsiktig –Reparere skader med blanding av dressingsand og frø

9 Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Estimert arbeidstid for to personer Hull 1:1 time Hull 2:1 time Hull 3:1-1,5 time Hull 4:1 time Hull 5:1,5 time Hull 6:1 time Hull 7:0,5 - 1 time Hull 8:1,5 time Hull 9:0,5 – 1 time Øvingsområdet:0,5 – 1 time


Laste ned ppt "Medlemsforslag om adopsjon av hull. Austrått Golfklubb Adopsjon av hull Bakgrunn/hensikt –Under årets sesong har all stell av banen utover ”vanlig klipping”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google