Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- DETTE ER DITT PROSJEKT! Resultatet fra Ungdomskonferansen 2007 på Finnsnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- DETTE ER DITT PROSJEKT! Resultatet fra Ungdomskonferansen 2007 på Finnsnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 - DETTE ER DITT PROSJEKT! Resultatet fra Ungdomskonferansen 2007 på Finnsnes

2 Fritid SCOOTER Mål: Mange flere løyper (områder) så ungdom kan kjøre scooter lovlig. Crossbaner. Tid: Innen 2008! Ressurser: Kommunen/Staten Hvem gjør hva: - Politikerne gir tillatelse (lovtekst endring)

3 Fritid BJARKØY FORBINDELSEN Mål:Fast forbindelse for ungdom (og voksne) Tid:Innen 2008 Ressurser:Fylkeskommunen/Kommunen/Stat/innbyggerne Hvem gjør hva: Fylkespolitikere/Stortingspolitikere

4 Fritid REGIONAL UNGDOMSKLUBB Mål: Stor møteplass for ungdom over kommune- grensene med lang åpningstid (+ hjem for en 50-lapp) Tid: Innen 2008! Ressurser: Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene Hvem gjør hva: - Fylke- og kommunepolitikere

5 Crazy table UTVIDE HJEM FOR EN 50-LAPP Mål: Tilbud i hele fylket fra der ungdommen faktisk er og i et større tidsrom Tid: 6 måneder Ressurser: Fylkeskommunen og ungdom + foreldre Hvem gjør hva: - Fylkeskommunen bevilger penger - Ungdom engasjerer seg - Foreldre viser positivt engasjement

6 Crazy table UTVIDET BUSSTILBUD Mål: Billigere, gode rutetider og flere holde- plasser Tid: 6 måneder Ressurser: Fylkeskommunen og ungdom + busselskap Hvem gjør hva: - Fylkeskommunen bevilger penger - Ungdom engasjerer seg - Busselskap være positiv

7 Crazy table KRAV OM POLITIATTEST Mål: Minske antall kriminelle handlinger i omsorgs- yrker ved å sjekke politiattest ved ansettelser Tid: 1-2 år Ressurser: Fylkeskommunen ++ Hvem gjør hva: - Politi gir ut attest - Norsk lov legitimerer - Barnevernet beskytter barn - Fylkeskommunen pådriver - Ungdom engasjerer seg

8 EU NETTVERK Mål: Mer penger til nettverksarbeid i Europa ved å lage sommerkurs/camp Tid: Sommer 07 ev. 08 Ressurser: EU, Fylkeskommunen og Stat, sponsormidler Hvem gjør hva: - Politikere, ungdom, skoler viser engasjement

9 EU EU SER MOT NORD! Mål: Lære mer om EU ved å invitere EU- representanter Tid: Til neste års Ungdomskonferanse. Ressurser: Fylkeskommunen og EU Hvem gjør hva: - Politikere bruker kontakter - Ungdom møter opp

10 På skolebenken TØFFERE KRAV FOR LÆRERE! Mål: Bedre kvalifiserte lærere Tid: Innen 5 årsperspektiv Ressurser: Nye, oppdaterte fagbøker og pedagogisk fokus på utdanning på lærerskolene. Medier (data). Økonomi. Høyere inntakskrav på lærerskolen Hvem gjør hva: - Politikere skaffer pengene - Ungdom stiller høyere krav til lærerne - Utdanningsdepartementet organiserer en bedre utdanning for lærerne.

11 På skolebenken BEDRE KANTINE Mål: Billigere og sunnere mat! Tid: innen skolestart 2007/2008 Ressurser: Økonomi, egnet lokale og opplæring av personell Hvem gjør hva: - Politikere skaffer penger - Ungdom kommer med konkrete forslag om hva de vil ha og hvorfor. - Skolen står for opplæring av kantinepersonell og lokaler/utstyr

12 På skolebenken ALTERNATIV UNDERVISNING Mål: Gjøre skolen interessant og artig! Tid: Skolestart 2007 Ressurser: Økonomi og inspirerte lærere Hvem gjør hva: - Elever og lærere samarbeider om å lage en artig undervisning.

13 Lokalt ungdomsinitiativ UNGDOMSPOLITIKK Mål: Gjøre det lettere for ungdom å være politisk aktiv Politisk fravær utover 14 dager kan innvilges med søknad Tid:Innen skoleåret 2008-2009 Hvem gjør hva? - Ungdommen bør vise behov og ta saken til Elevorganisasjonen - Politikerne må/bør innse behovet og gjennomføre tiltaket

14 Lokalt ungdomsinitiativ SKAL VI LEKE? Mål: Et ”TVIBIT” i hver kommune Tid: Innen 10 år Ressurser: Penger, lokaler, frivillige, utstyr Hvem gjør hva? - Ungdommen bør søke penger, stille på dugnad og engasjere seg i driften - Politikerne bør skaffe midler, engasjere seg, stille på dugnad

15 ungitroms.no ”URØRT” I TROMS! Mål:At ungdom kan legge ut egenprodusert musikk og film på ungitroms.no Tid: Klart til bruk innen utgangen av 2007 Ressurser: Teknisk kapasitet og it-løsning Hvem gjør hva? Ungdommer produserer og kommer med idèer og forslag. Fylket publiserer og gjør løsningen mulig

16 ungitroms.no GJØRE UNGITROMS.NO MER KJENT! Mål: Alle unge i Troms skal kjenne til ungitroms.no Tid: Starte høsten 2007 – kontinuerlig arbeid Ressurser: Webredaktør, ungdomsråd osv. må jobbe med saken Hvem gjør hva? ungitroms.no besøker ungdomsskoler og videregående skoler. Styringsgruppa til ungitroms.no og ungdomsrådene hjelper til med informasjon til ungdommer.

17 ungitroms.no ALLE UNGDOMSRÅD OG UNGDOMSKLUBBER FÅR PROFIL PÅ UNGITROMS.NO Mål: Bedre samarbeid mellom ungdomsrådene/- klubbene. Lære av andre. Gjøre det lettere å få kontakt når man vil gjøre noe sammen. Tid: I løpet av vår 2007 Ressurser: Arbeidstid Hvem gjør hva? Ungdomsrådene/-klubbene presenterer seg på ungitroms.no Fylket legger til rette

18 Scene KULTURKORT Mål: Ungdommer og studenter får rabatt på kulturelle arrangementer Tid: I løpet av 2007 Ressurser: Fylkeskommunen, kommunene, media, Tvibit, sponsorer Hvem gjør hva? - Ungdomskomitè står for ansvaret – søke støtte til fylkeskommunen/kommunene. - Voksne representanter fra kommunen - Tvibit jobber opp mot ungdomskomiteen og bidrar

19 Scene FLERE ØVINGSLOKALER Mål: Utvide tilbudet for amatørmusikere i distriktet Tid: Nytt lokale innen 2007 Ressurser: Kommunen, Tvibit, sponsorer, ungdom, ungieuropa Hvem gjør hva? - Ungdom jobber i samarbeid med Tvibit

20 Scene MUSIKK, DANS OG DRAMA I DISTRIKTET Mål: Få opplæringstilbud innen musikk, dans og drama i Nord-Troms og Midt-Troms Tid: Det bør kunne gjøres innen ett år Ressurser: Ungdom, fylke, kommunene, skoler og kulturskoler Hvem gjør hva? - Ungdomsråd kan mobilisere både kommunen og media - Kommunene følger opp krav - Fylket beslutter

21 Barents BARENTSFESTIVAL Mål: Få et innblikk i de andre landenes kultur og tradisjoner. Skape et varig godt samarbeid mellom landene gjennom en kulturell opplevelse Tid: 2010 Ressurser: Søke på støtte hos EU, ungieuropa, fylket, kommunen, Barentsregionen, UD, Frifond etc. Hvem gjør hva? - Ungdom lager forslag til navn, artister, sted og det estetiske etc., og er ekstrahjelp under festivalen - Politikerne jobber med ”det formelle”, og at de er viktige støttespillere/del av prosjektet

22 Barents RIV GRENSENE – passfritt samarbeid Mål: Fjerne vanskelige visumregler. Åpne opp Barentsregionen sånn at det blir lettere å samarbeide. Tid: 5-10 år Ressurser: Diplomati Hvem gjør hva? - Politikerne tar saken til Stortinget og viser vilje til gjennomføring - Ungdom viser interesse for muligheten en åpen Barentsregion vil gi (utveksling, arbeid etc.)

23 Barents SAMARBEID/UTVEKSLING MELLOM UNGDOMSBEDRIFTER I BARENTSREGIONEN Mål: Skape varige forbindelser mellom regionens fremtidige gründere. Gi unge gründere verdifulle erfaringer om bedriftskultur i andre land Tid: Snarest, 0-2 år Ressurser: Utviklingsmidler, samarbeidskanaler Hvem gjør hva? Fylket tar kontakt med nabolandene, legger til rette for samarbeid. Ungdommer starter bedrifter, søker samarbeid innenfor regionen

24 Neste ungdomskonferanse BRUKE UNGDOMMMER SOM LEDERE! Mål: Lære opp ungdommer til å bli gode ledere Få ungdommer mer engasjert Tid: Begynne i ung alder med kurs/opplæring i de forskjellige organisasjonene/partiene/ungdomsråd Ressurser: Eldre ungdom, politikere, ledende org./parti, tidligere ledere, penger til å arrangere kurs Hvem gjør hva? - ungdommer lærer opp hverandre, organisasjonene holder kurs og informerer om økonomisk støtte - politikere forklarer hvordan ting kan gjøres

25 Neste ungdomskonferanse SAMFERDSEL/KOMMUNIKASJON Mål:Rimelig fremkommelighet for alle Sikre desentralisert bosetting Tid:Neste års ungdomskonferanse Hvem gjør hva? - Ungdom innleder og forklarer ungdommens ulike behov i Troms - Debatt/gruppearbeid - Ha foredrag om samferdsel og miljø – bil, buss, båt, fly og tog

26 Neste ungdomskonferanse INNVANDRERE PÅ UNGDOMSKONFERANSEN Mål: Bli kjent med hverandre Tid: Fra nå til neste konferanse Ressurser: Kommune, skole, ungdommenes egne nettverk Hvem gjør hva? - Ungdommene reklamere for ungdomskonferansen. Skriver innlegg om dette på ungitroms.no. Spørre om noen kan lage flerkulturell mat (matboder, informasjon om andre lands kulturer). - Fylket tar kontakt med innvandrerorg., ungdomsråd mm

27 Regionale ungdomskonferanser UNGDOM INN I KOMMUNESTYRET OG BEDRE KONTAKT MED KOMMUNE STYRET Mål: ”Aldersfritt” kommunestyre Tid: Til neste kommunestyrevalg Ressurser: Engasjert ungdom og politisk velvilje Hvem gjør hva? Bra samarbeid mellom ungdom og politikere for å velge inn ungdom

28 Helse FREE TRAINING Mål: Gratis trening for ungdom Tid: Ved årsskiftet, og kontinuerlig arbeid Ressurser: Staten, politikere og økonomiske midler Hvem gjør hva? - Staten disponerer vilje - Ungdom og politikere har engasjement og påvirkning

29 Helse GRATIS PREVENSJON Mål: Utvide ordningen ved å se på målgruppens alder og tilbudet i helhet Tid:Innen utgangen av 2007 Ressurser: Statlige bevilgninger Hvem gjør hva? - Ungdom etterspør ordningen - Politikere arbeider mot de sentrale myndighetene for å skaffe ressurser til ordninga - Helsesøster informerer og deler ut

30 Helse FYSISK AKTIVITET I SKOLEN OG BARNEHAGEN Mål: Fysisk aktivitet blir en naturlig del av skolehverdagen Tid:Høsten 2007 Ressurser: Skolere lærere Hvem gjør hva? - Ungdommen viser initiativ ved å være aktiv. - Viser til Kunnskapsløftet. - Politikerne jobber aktivt for å få temaet inn i læreplanen


Laste ned ppt "- DETTE ER DITT PROSJEKT! Resultatet fra Ungdomskonferansen 2007 på Finnsnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google