Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt ”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde. Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om barnehager av 01.01.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Personalets kompetanse og erfaringer Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

3 Kjekt å vite Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling. Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Samarbeidsutvalget 2009 – 2010 Foreldrerepresentanter: Email: Erik Harviken erik.harviken alfakrøll infratek.no Gyda Askestad gydagyda alfakrøll hotmail.com Maria Moen /vara mariasmoen alfakrøll hotmail.com Tarjei Skjefstad /vara tajeets alfakrøll gmail.com Personalets representanter: Britt Inger Budeng brittinger.budeng@bgo.oslo.kommune.no Katherine Navarro Fica Hanna Nicodemussen /vara Eierrepresentant: Odd Stensby odd.stensby@bgo.oslo.kommune.no Teamleder: Hanne Marit Øiamo-Holsen hanne.holsen@bgo.oslo.kommune.no Samarbeidsutvalget skal jmf Lov om barnehager være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. I tillegg skal eiee, dvs Bydel Gamle Oslo, være representert. Det blir valgt foreldrerepresentanter hver høst på foreldremøtet. Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

4 Hva preger Åkeberg Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

5 Fokusområder 2009-2010 Miljø og Økologi (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Sunt kosthold (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. Språk – mangfold og flerspråkligeht (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

6 VI BLIR KJENT MED HVERANDRE OG BARNEHAGEN VÅR... Målet for augustmåned er å bli kjent med hverandre og barnehagen. Vi vektlegger sosial trening og øver på å dele med hverandre og låne bort. Vi vektlegger aktiviteter som inviterer til samhandling gjennom sang, dans, felles konstruksjonslek og formingsaktiviteter. I slutten av måneden begynner vi å dra på småturer i nærmiljøet. Vi vil markere Pakistans nasjonaldag med fest på avdelingen. Vi gleder oss! Vi som jobber på Lillebjørn er: Ronak, Sughra og Ida Caroline. Ronak er 40 år, gift og har fire barn. Hun er fra Kurdistan, Iran, og snakker kurdisk (sorani). Hun kom til Norge i 1993. Ronak har jobbet på Åkeberg siden august 1998. Sughra kommer fra Pakistan og hennes morsmål er urdu. Hun er gift og har tre sønner. På fritiden liker hun å lese, sy klær og lage mat. Sughra har grønne fingre og passer på plantene våre. Sughra har jobbet i Åkeberg siden 2004. Ida Caroline har akkurat fylt 30 år og bor på Carl Berner med en mann og tre katter. Hun er utdannet dansepedagog og har sin utdannelse fra Oslo og London. Etter endt utdanning i 2003 har hun jobbet som pedagogisk leder i barnehage, faglærer i dans ved flere ulike ballett- og kulturskoler, jobbet i småskolen og SFO.

7 Tema: VI BLIR KJENT MED HVERANDRE! AUGUSTAUGUST MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 3VELKOMMEN, EVEN OG LEON! 4 5!5!5!5!6789 10VELKOMMEN,JULIUS!111213 14 Pakistans nasjonaldag. 1516 17VELKOMMEN,VILMA!18 19 RAMADHAN STARTER!20212223 24252627 28 Barne- hagen stengt. Planleggings- dag. 2930 31 Vi drar vår første på tur i nærmiljøet.

8 Fagområde: Natur, miljø og teknikk I september legger vi vekt på temaet ”Dyrene våre” og temaet ”Høst”. Vi synger sanger om dyr og snakker om hvor de bor, hva de spiser og hvilken funksjon de har. I tillegg fokuserer vi på endringen som skjer i naturen, samler høstløv, maler bilder i høstens farger og lager høsttre. Vi ønsker å lære barna respekt for annet liv, det vil si mennesker, planter, store og små dyr. Forståelsen for nærheten til naturen er viktig, og vi ønsker å bidra til barnas utvikling i forhold til forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen. Vi drar på tur til parker og grøntområder i nærmiljøet, og vil gjøre vårt beste for å skape en god ramme rundt turer og utelek, slik at vi kan møte barna på deres premisser, og dermed bidra til at de blir glade i å oppholde seg utendørs. Denne måneden skal vi også forberede og feire ID. Vi inviterer alle til stor fest på avdelingen

9 Tema: DYRENE VÅRE / HØST! MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 123456 7 Vi starter forberedelser til ID-fest. 8910111213 14 BRANNVERN- UKE. 151617 18 ID-fest. Eid mubarek! 1920 21222324252627 282930 SEPTEMBER

10 Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet Denne måneden starter vi med å markere Tysklands nasjonaldag. Vi forbereder oss til verdensbarnedagen tirsdag 6.oktober og øver på ”Morgendagens søsken”. Denne dagen blir det, tradisjonen tro, en fin markering i Lillehagen med allsang. Vi snakker om landene som er representert på avdelingen, ser på kart og flagg. I tillegg kommer vi til å fokusere på barnas individuelle kunstneriske uttrykk og lar dem eksprimentere med ulike materialer som leire, trolldeig, vannfarger, naturmaterialer og liknende. I slutten av måneden drar vi på tur til Grønland for å finne gresskar til årets gresskarlykt. Dans vil også denne måneden stå sentralt og vi har ukentlige danseaktiviteter, både på avdelingen og sammen med andre avdelinger.

11 Tema: Kunst, kultur og kreativitet MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 Vi feirer oktoberfest! 3 Tysklands nasjonal- dag. 4 5 6 VERDENS- BARNEDAGEN 7891011JULIUS 2 ÅR 12 13 Vi starter opp med foreldre- samtaler. 1415161718 19202122232425 26 Tur til Grønland for å finne gresskar! 27 28 Denne uken lager vi gresskarlykt! 29 30 Barne- hagen er stengt. Planleggings- dag. 31 OKTOBER

12 VERDILØST MATERIALE. Som et ledd i vårt satsningsområde ”miljø og økologi” vil vi denne måneden fokusere på temaet verdiløst materiale. Vi leker og former med tomme eggekartonger, pappesker, doruller, aviser og liknende. Vi skal lage rytmeinstrumenter, sommerfugler og sjørøverkikkerter, ha sjørøverfest med skattejakt, eksperimentere med maling på ulike papirtyper – avispapir, tørkepapir, ukeblader – leke butikk og mye annet morsomt. Vi ønsker å belyse at materiale som egentlig skal kastes, kan betraktes som en ressurs - at objekter vi til daglig ser som verdiløse, er verdifulle. Ved å bruke verdiløst materiale i formingsaktiviteter og lek, ønsker vi å skape bevissthet hos barna i forhold til dagens forbrukerorienterte samfunn og livsstil. Vi vil tilrettelegge for og stimulere barna, slik at de kan bruke sin kreativitet og fantasi, i tillegg til å bidra til redusert forbruk gjennom resirkulering. Denne måneden feirer vi også Skottlands nasjonaldag – St.Andrew’s Day.

13 Tema: VERDILØST MATERIALE. MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 234567JONAS 2 ÅR 2 ÅR 8 9101112131415 16171819202122 23242526272829 30 St.Andrew’s Day – Skottlands nasjonaldag. NOVEMBER

14 Fagområde: Etikk, religion og filosofi. Denne måneden står advent og juleforberedelser i fokus på Lillebjørn. Vi satser på mye kos og hygge på avdelingen. Vi vil har daglige adventssamlinger hvor vi tenner lys, leser dikt og synger. I adventskalenderen vår er det små bøker med historien om Clara og den magiske nøtteknekkeren, vi følger opp med å lytte til musikk fra Tchaikovskys ”Nøtteknekkeren”. Vi vil jobbe aktivt med å skape en god og lun stemning for barna, preget av samhold, varme og lys i mørke, samt gi dem positive opplevelser knyttet til advent, jul og juleforberedelser i barnehagen. Fagområdet ”etikk, religion og filosofi” handler også om undring – ting vi ikke har svar på. Vi ønsker gjennom hele barnehageåret å stimulere barnas nysgjerrighet og vitebegjær, samt bidra og oppmuntre til refleksjon. Etikk, religion og filosofi bidrar til å forme barnas verdensoppfatning, preger deres verdier, holdninger og skaper grunnlag for etiske normer. Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse, respekt og interesse for hverandre, få kjennskap til ulike religiøse tradisjoner og høytider. Vi ønsker å skape rom for barnas reflekson, undring, fortellinger og kommunikasjon seg i mellom. I tillegg vektlegger vi i stor grad at de skal få kjennskap til og respekt for hverandre sbakgrunn, uansett kulturell eller livssynsmessig tilhørighet. Vi skal lage julekort og dorullnisser, bake lussekatter og pepperkaker. Siste uken før jul inviterer vi dere til hyggelig samvær på avdelingen. Det blir også markering av Lucia. Tradisjonen tro blir det også nissefest med besøk av nissen og julegrøt. VI GLEDER OSS!

15 Tema: ADVENT OG JUL MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Advent-samling 1 Vi åpner 1.luke i advents- kalenderen og leser og Klara og nøtte- knekkeren 23456 7 Advent- samling 8910 11 Luciafeiring. 1213 14 Advent- samling 15161718NISSEFEST!1920 21 Advent- samling 222324 Julaften, barnehagen er stengt 25 1.juledag, barnehagen er stengt. 2627 28293031 Nyttårsaften, barnehagen er stengt. DESEMBER

16 Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Denne måneden står temaet ”Kroppen min” i fokus. Vi setter danseglede, lek og fysisk utfoldelse i sentrum. Vi kommer til å danse ekstra mye denne måneden. Gjennom kreativ dans vil barna utvikle sin kroppsbevissthet, dynamikk, forståelse av rom og rytme. Vi vil også lære enkle danser og danseleker, som gir barna anledning til å utvikle et bevegelsesvokabular som de kan ta med seg videre i livet. Vi kommer til å bruke mye forskjellig musikk, slik at kreativitet og fantasi stimuleres, og ikke minst ivareta deres danseglede og mestringsfølelse. Vi kommer til å snakke om kroppen vår og hvordan den virker, lære navn på kroppsdeler, lære om fordøyelses-systemet m.m. Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter 2006-2009 har tatt initsiativ til at barnehagen skal ha fokus på sunt kosthold. Vi ønsker å være en sunn barnehage der barn og voksne skal lære om, og trives med, sunt kosthold. Vi snakker om hva slags mat som er bra for kroppen, synger ”Grønnsaksspisevisen” og ”Puss, puss, så får du en suss”, lager fruktsalat og leser om ”Karius og Baktus”. Denne måneden begynner de eldste barna å hospitere på storbarnsavdeling ukentlig. Dette for å bli godt kjent før overgangen til høsten. Vi markerer Cubas og Australias nasjonaldager.

17 Tema: Kroppen min MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 1.nyttårsdag barnehagen er stengt. Cubas nasjonaldag. 23 4 Velkommen tilbake etter ferien! 567 8 Vi feirer Cubas nasjonaldag. 910 11121314151617 18TARA 3 ÅR 3 ÅR 19 Barne- hagen stengt. Planleggings- dag. 2021222324 2526AUSTRALIAS NASJONAL- DAG 2728293031 JANUAR

18 Barns medvirkning "Barn i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet". (Barnehageloven, kapittel II, § 3 Barns rett til medvirkning) Vi ønsker å arbeide med barns medvirkning for at barna skal få innflytelse på sitt eget liv og føle seg betydningsfulle. Vi vil fremme demokrati og motvirke egoistisk tenkning. Vi vil gi barna en mulighet til medvirkning fordi det vil bidra til å øke deres selvfølelse, da de får føle at deres mening også er av betydning. Når barna får være med på å ta avgjørelser, vil dette være med på å lære dem å bli selvstendige og ansvarsbevisste. Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser og sosiale ferdigheter. Personalet vil lytte til barnas synspunkter og be om deres meninger. Vi mener barns medvirkning er at alle har rett til å bli hørt og vi skal ta barns interesser, ideer og innspill på alvor. Barna vil gjennom medbestemmelse få kunnskaper og opplevelser ut i fra deres egne interesser og initiativ. Alle barn skal ha rett til medvirkning ut fra alder og egne forutsetninger. Barnehagen skal ta utgangspunkt i enkeltbarnets uttrykksmåter og personalet må ta barnets medvirkning på alvor. Vi velger å definere ”foreldresamarbeid” med at vi forplikter oss til å ta forslag, tilbakemeldinger og initiatif fra foreldre og foresatte på alvor, og vurdere dem ut i fra helhetssyn og faglige vurderinger. Samarbeid med foreldrene har høy prioritet hos oss. Vi betrakter dette som en forutsetning for det daglige arbeidet med barna. Målet vårt er å få god kontakt med hver enkelt av foreldrene, slik at vi kan samarbeide om det enkelte barnet. Vi arrangerer foreldremøter 2 ganger pr. år, foreldresamtaler 1-2 ganger pr. år, dugnader og ulike sosiale sammenkomster som for eksempel Luciafeiring, Åkebergfestival, påskefrokost og liknende. Foreldresamarbeidet skjer også gjennom formelle kanaler som SU (samarbeidsutvalget) og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). I forbindelse med resultatene fra brukerundersøkelsen for 2008-2009, vil vi iverkesette tiltak blant annet i forhold til å inkludere tidspunkter for utetid i dagsreferatet og skrive mer detaljert om barnas uteaktiviteter. Dersom barn, av for eksempel helsemessige årsaker, ikke kan være ute i kaldt vær, vil vi dele inn barna i grupper. Vi har også iverksatt tiltak for det fysiske miljøet i og rundt avdelingen, blant annet ved å henge opp bilder i grovgarderoben og ved å gjøredet innerste lekerommet mer innbydende. I tillegg gjennomfører vi årlige brukerundersøkelser. Hensikten med disse undersøkelsene er å innhente informasjon om hvordan foreldre og foresatte vurderer ulike sider av barnas opphold i barnehagen. Vi oppfordrer alle foreldre og foresatte på det varmeste til å delta. Vi er avhengige av at så mange som mulig besvarer undersøkelsen slik, at vi kan få en indikasjon på hvilke områder vi kan bli bedre og slik at resultatet blir så reelt som mulig.

19 Tema: KARNEVAL OG FASTELAVN. MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 123456 IZOLDE 3 ÅR IZOLDE 3 ÅR 7 8910111213 14 Fastelavns- søndag 15161718 19 Karneval! 2021 22232425262728 FEBRUAR

20 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv å være avsender av budskapet. For å utvikle et godt muntlig språk er det viktig å vektlegge verdien av både verbal og nonverbal kommunikasjon. Vi ønsker å gi barna varrierte og rike opplevelser tilknyttet språk. Vi vil fokusere på å samtale med barna om opplevelser, tanker og følelser slik at de kan utvikle et rikt språk. Vi vil gjøre bruk at skriftlige og muntelige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Vi ønsker å bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Vi vil oppmuntre til å bruke språket som verktøy i forhold til å uttrykke følelser, kommuniere ønsker og erfaringer, løse konflikter og skape positive relasjoner. Denne måneden står fortelling og gjenfortelling i fokus på Lillebjørn. Vi forteller eventyret om ”Skinnvotten”, et ukrainsk folkeeventyr, ”De Tre Bukkene Bruse”, og bruker snakkepakken ekstra aktivt. I tillegg leser vi boken ”Vi skal på bjørnejakt!” av Michael Rosen og Helen Oxenbury. Vi leker oss med rim og regler. Vi feirer den kurdiske nasjonaldagen og iransk nyttår – Newroz, med stor fest på avdelingen fredag 19.februar. I tillegg blir det formingsaktiviteter tilknyttet påsken. Barnehagen benytter TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) ved behov. TRAS er et verktøy for observasjon av språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Observasjonsmateriellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. TRAS er rettet mot barn mellom 2 og 5 år, og hensikten er å kartlegge følgende observasjonsområder: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ord- og setningsproduksjon.

21 Tema: ”DET VAR EN GANG...” MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234567 8910 11 MARIA 3 ÅR 3 ÅR 121314 15 Vi forbereder oss til Newroz 16171819 VI FEIRER NEWROZ MED FEST. 20 21 Newroz – Kurdisk nasjonaldag og Iransk nyttår. 22 Vi starter med påske- aktiviteter denne uken. 232425262728 293031 MARS

22 Fagområde: Antall, rom og form I april ønsker vi å fokusere på gleden ved å utforske og lære om mengder, tall og former. Vi vil stimulere til nysgjerrighet gjennom lek med ulike vekt- og måle-instrumenter. Vi vil bidra til at barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. I arbeidet med dette fagområdet vil vi voksne gjøre vårt beste for å være lyttende og oppmerksomme på den matematikken barna utrykker gjennom lek og aktivitet. Vi vil være bevisst egen begrepsbruk om matematiske begreper og oppmuntre barna til å utforske matematiske sammenhenger. Vi vil også lære navn på enkle geometriske figurer. Gjennom ”ABC og 1, 2, 3” ønsker vi å skape en læringsorientert barnehage. Vi ønsker å systematisk bidra til og arbeide med utvikling av barns grunnleggende språk og begreper i forkant av den formelle lese-, skrive-, språk- og matematikkopplæringen i grunnskolen. Gjennom lek med bokstaver og tall, samt synliggjøring av bokstaver og tall, ønsker vi å øke barnas bevissthet og stimulere til nysgjerrighet og kunnskapstørst.

23 Tema: Antall, rom og form MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Skjær- torsdag, barnehagen er stengt. 2 Lang- fredag. VETLE 3 ÅR VETLE 3 ÅR 34 5 2.påskedag, barnehagen er stengt. 6 Velkommen tilbake etter påskeferien! 78910 11 LEON OG EVEN 2 ÅR 2 ÅR 12131415161718 19202122232425 2627DUGNAD2829 30 PLAN- LEGGINGS- DAG. BHG. STENGT! APRIL

24 Fagområde: Nærmiljø og samfunn Denne måneden skal vi som et ledd i fagområdet nærmiljø og samfunn blant annet delta på Rusken-aksjonen. Rusken er Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen. Ruskens filosofi er å skape en positiv og aktiv holdning til å medvirke til en ren, vakker og miljøvennlig by. Vi ønsker at barna skal utvikle tillit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet. Vi vil videre jobbe med at barna skal bli kjent med og være deltagende i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Vi er opptatt av å gå foran som gode forbilder, slik at barna erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Vi vil fokusere på å utvide barnas forståelse av kulturelle likheter og forskjeller, jobbe med et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Vi vil også ha formingsaktiviteter relatert til 17.mai – vi lager flagg, 17.maisløyfer og fane til avdelingen. I tillegg til blir det en markering av nasjonaldagen i barnehagen. Vi øver på 17.mai-sanger, trenger på å gå i tog og rope høyt ”Hipp-hipp- hurra”. I slutten av måneden går Åkebergfestivalen av stabelen. I forkant av festivalen lager vi produkter og mat som selges på festivalen til inntekt for et godt formål. I tillegg blir det underholdning, musikk, lotteri og mye annet gøy. I tillegg blir det dugnad i barnehagen.

25 Tema: ”HURRA FOR 17.MAI!” MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 3 Vi begynner med 17.mai- forberedelser. 456789 10111213 Kr.himmel- fartsdag, barnehagen er stengt. 141516 17 Grunnlovs- dag, barnehagen er stengt. 18 Vi begynner forberedelser til Åkeberg- festivalen! 1920212223 24 2.pinsedag, barnehagen er stengt. 2526 27 ÅKEBERG- FESTIVALEN 282930 31 MAI

26 Sommerbarnehage I juni tilbringer vi så mye tid som mulig ute. Vi roer ned etter en hektisk maimåned med 17.maifeiring og festivalforberedelser, og nyter solen. Vi leker med sand og vann i hagen. På varme dager finner vi frem plaskebasseng. Ta gjerne med badetøy eller badebleie. Husk hodeplagg og solkrem. Fredag 4.juni markerer vi Svenska Flaggans Dag og onsdag 23.juni feirer vi midtsommer. I tillegg inviterer vi dere alle til sommerfest sammen med Regnbuen og Ekornbarna.

27 Tema: ”GOD SOMMER!” MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 123456 Svenska flaggans dag. 78910111213 14151617181920 2122 23Vi feirer midt- sommer 24252627 282930 JUNI

28 SOMMERÅPENT! I juli har barnehagen sommeråpent. Det vil si, at på grunn av ferieavvikling hos barna og de ansatte, slår vi avdelingene og barnehagene i enheten sammen. Vi vil være sammen med barn fra Munkenga og Håkonsgate Barnehage. Barnehagen vil i denne perioden ikke kunne gi et fullverdig pedagogisk tilbud, men vi vil fokusere på at barna som er tilstede får fine dager barnehagen. Vi kan ikke garantere at det vil være ansatte som barna kjenner tilstede til en hver tid på grunn av ferieavviklingen. Da juli er betalingsfri måned, vil det ikke være matservering i barnehagen og alle må ha med to matpakker hver dag. Vi minner også om viktigheten av å merke alle barnas eiendeler (klær, sko, tøfter, bleier, stellekrem, smokk, kosedyr etc.) med navn. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og gleder oss til å se dere i august. Takk for i år Varm sommerhilsen fra Ronak, Sughra og Ida Caroline.

29 SOMMERÅPENT! MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1234 567891011 121314VILMA 2 ÅR 2 ÅR 15161718 19202122232425 262728293031 JULI


Laste ned ppt "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google