Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage
Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt ”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde. Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om barnehager av Rammeplan for barnehager av Barnehageplan for bydel Gamle Oslo Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Personalets kompetanse og erfaringer Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

3 Kjekt å vite Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling. Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Samarbeidsutvalget 2009 – 2010 Foreldrerepresentanter: Erik Harviken erik.harvikenalfakrøllinfratek.no Gyda Askestad gydagydaalfakrøllhotmail.com Maria Moen /vara mariasmoenalfakrøllhotmail.com Tarjei Skjefstad /vara tajeetsalfakrøllgmail.com Personalets representanter: Britt Inger Budeng Katherine Navarro Fica Hanna Nicodemussen /vara Eierrepresentant: Odd Stensby Teamleder: Hanne Marit Øiamo-Holsen Samarbeidsutvalget skal jmf Lov om barnehager være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. I tillegg skal eiee, dvs Bydel Gamle Oslo, være representert. Det blir valgt foreldrerepresentanter hver høst på foreldremøtet. Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

4 Hva preger Åkeberg Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

5 Språk – mangfold og flerspråkligeht
Fokusområder Miljø og Økologi (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Sunt kosthold (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. Språk – mangfold og flerspråkligeht (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

6 VI BLIR KJENT MED HVERANDRE OG BARNEHAGEN VÅR...
Målet for augustmåned er å bli kjent med hverandre og barnehagen. Vi vektlegger sosial trening og øver på å dele med hverandre og låne bort. Vi vektlegger aktiviteter som inviterer til samhandling gjennom sang, dans, felles konstruksjonslek og formingsaktiviteter. I slutten av måneden begynner vi å dra på småturer i nærmiljøet. Vi vil markere Pakistans nasjonaldag med fest på avdelingen. Vi gleder oss! Vi som jobber på Lillebjørn er: Ronak, Sughra og Ida Caroline. Ronak er 40 år, gift og har fire barn. Hun er fra Kurdistan, Iran, og snakker kurdisk (sorani). Hun kom til Norge i Ronak har jobbet på Åkeberg siden august Sughra kommer fra Pakistan og hennes morsmål er urdu. Hun er gift og har tre sønner. På fritiden liker hun å lese, sy klær og lage mat. Sughra har grønne fingre og passer på plantene våre. Sughra har jobbet i Åkeberg siden Ida Caroline har akkurat fylt 30 år og bor på Carl Berner med en mann og tre katter. Hun er utdannet dansepedagog og har sin utdannelse fra Oslo og London. Etter endt utdanning i 2003 har hun jobbet som pedagogisk leder i barnehage, faglærer i dans ved flere ulike ballett- og kulturskoler, jobbet i småskolen og SFO.

7 Tema: VI BLIR KJENT MED HVERANDRE!
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 VELKOMMEN, EVEN OG LEON! 4 5! 6 7 8 9 10 JULIUS! 11 12 13 14 Pakistans nasjonaldag. 15 16 17 VILMA! 18 19 RAMADHAN STARTER! 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Barne-hagen stengt. Planleggings-dag. 29 30 31 Vi drar vår første på tur i nærmiljøet. A U G S T

8 Fagområde: Natur, miljø og teknikk
I september legger vi vekt på temaet ”Dyrene våre” og temaet ”Høst”. Vi synger sanger om dyr og snakker om hvor de bor, hva de spiser og hvilken funksjon de har. I tillegg fokuserer vi på endringen som skjer i naturen, samler høstløv, maler bilder i høstens farger og lager høsttre. Vi ønsker å lære barna respekt for annet liv, det vil si mennesker, planter, store og små dyr. Forståelsen for nærheten til naturen er viktig, og vi ønsker å bidra til barnas utvikling i forhold til forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen. Vi drar på tur til parker og grøntområder i nærmiljøet, og vil gjøre vårt beste for å skape en god ramme rundt turer og utelek, slik at vi kan møte barna på deres premisser, og dermed bidra til at de blir glade i å oppholde seg utendørs. Denne måneden skal vi også forberede og feire ID. Vi inviterer alle til stor fest på avdelingen

9 Tema: DYRENE VÅRE / HØST!
P T M B R Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Vi starter forberedelser til ID-fest. 8 9 10 11 12 13 14 BRANNVERN-UKE. 15 16 17 18 ID-fest. Eid mubarek! 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10 Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
Denne måneden starter vi med å markere Tysklands nasjonaldag. Vi forbereder oss til verdensbarnedagen tirsdag 6.oktober og øver på ”Morgendagens søsken”. Denne dagen blir det, tradisjonen tro, en fin markering i Lillehagen med allsang. Vi snakker om landene som er representert på avdelingen, ser på kart og flagg. I tillegg kommer vi til å fokusere på barnas individuelle kunstneriske uttrykk og lar dem eksprimentere med ulike materialer som leire, trolldeig, vannfarger, naturmaterialer og liknende. I slutten av måneden drar vi på tur til Grønland for å finne gresskar til årets gresskarlykt. Dans vil også denne måneden stå sentralt og vi har ukentlige danseaktiviteter, både på avdelingen og sammen med andre avdelinger.

11 Tema: Kunst, kultur og kreativitet
B E R Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Vi feirer oktoberfest! 3 Tysklands nasjonal-dag. 4 5 6 VERDENS-BARNEDAGEN 7 8 9 10 11 JULIUS 2 ÅR 12 13 Vi starter opp med foreldre-samtaler. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tur til Grønland for å finne gresskar! 27 28Denne uken lager vi gresskarlykt! 29 30 Barne-hagen er stengt. Planleggings-dag. 31

12 VERDILØST MATERIALE. Som et ledd i vårt satsningsområde ”miljø og økologi” vil vi denne måneden fokusere på temaet verdiløst materiale. Vi leker og former med tomme eggekartonger, pappesker, doruller, aviser og liknende. Vi skal lage rytmeinstrumenter, sommerfugler og sjørøverkikkerter, ha sjørøverfest med skattejakt, eksperimentere med maling på ulike papirtyper – avispapir, tørkepapir, ukeblader – leke butikk og mye annet morsomt. Vi ønsker å belyse at materiale som egentlig skal kastes, kan betraktes som en ressurs - at objekter vi til daglig ser som verdiløse, er verdifulle. Ved å bruke verdiløst materiale i formingsaktiviteter og lek, ønsker vi å skape bevissthet hos barna i forhold til dagens forbrukerorienterte samfunn og livsstil. Vi vil tilrettelegge for og stimulere barna, slik at de kan bruke sin kreativitet og fantasi, i tillegg til å bidra til redusert forbruk gjennom resirkulering. Denne måneden feirer vi også Skottlands nasjonaldag – St.Andrew’s Day.

13 Tema: VERDILØST MATERIALE.
N O V E M B R Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 JONAS 2 ÅR  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 St.Andrew’s Day – Skottlands nasjonaldag.

14 Fagområde: Etikk, religion og filosofi.
Denne måneden står advent og juleforberedelser i fokus på Lillebjørn. Vi satser på mye kos og hygge på avdelingen. Vi vil har daglige adventssamlinger hvor vi tenner lys, leser dikt og synger. I adventskalenderen vår er det små bøker med historien om Clara og den magiske nøtteknekkeren, vi følger opp med å lytte til musikk fra Tchaikovskys ”Nøtteknekkeren”. Vi vil jobbe aktivt med å skape en god og lun stemning for barna, preget av samhold, varme og lys i mørke, samt gi dem positive opplevelser knyttet til advent, jul og juleforberedelser i barnehagen. Fagområdet ”etikk, religion og filosofi” handler også om undring – ting vi ikke har svar på. Vi ønsker gjennom hele barnehageåret å stimulere barnas nysgjerrighet og vitebegjær, samt bidra og oppmuntre til refleksjon. Etikk, religion og filosofi bidrar til å forme barnas verdensoppfatning, preger deres verdier, holdninger og skaper grunnlag for etiske normer. Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse, respekt og interesse for hverandre, få kjennskap til ulike religiøse tradisjoner og høytider. Vi ønsker å skape rom for barnas reflekson, undring, fortellinger og kommunikasjon seg i mellom. I tillegg vektlegger vi i stor grad at de skal få kjennskap til og respekt for hverandre sbakgrunn, uansett kulturell eller livssynsmessig tilhørighet. Vi skal lage julekort og dorullnisser, bake lussekatter og pepperkaker. Siste uken før jul inviterer vi dere til hyggelig samvær på avdelingen. Det blir også markering av Lucia. Tradisjonen tro blir det også nissefest med besøk av nissen og julegrøt. VI GLEDER OSS!

15 Tema: ADVENT OG JUL D E S M B R Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Lørdag Søndag Advent-samling 1 Vi åpner 1.luke i advents-kalenderen og leser og Klara og nøtte-knekkeren 2 3 4 5 6 7 Advent-samling 8 9 10 11 Luciafeiring. 12 13 14 Advent-samling 15 16 17 18 NISSEFEST! 19 20 21 Advent-samling 22 23 24 Julaften, barnehagen er stengt 25 1.juledag, barnehagen er stengt. 26 27 28 29 30 31 Nyttårsaften, barnehagen er stengt.

16 Fagområde: Kropp, bevegelse og helse
Denne måneden står temaet ”Kroppen min” i fokus. Vi setter danseglede, lek og fysisk utfoldelse i sentrum. Vi kommer til å danse ekstra mye denne måneden. Gjennom kreativ dans vil barna utvikle sin kroppsbevissthet, dynamikk, forståelse av rom og rytme. Vi vil også lære enkle danser og danseleker, som gir barna anledning til å utvikle et bevegelsesvokabular som de kan ta med seg videre i livet. Vi kommer til å bruke mye forskjellig musikk, slik at kreativitet og fantasi stimuleres, og ikke minst ivareta deres danseglede og mestringsfølelse. Vi kommer til å snakke om kroppen vår og hvordan den virker, lære navn på kroppsdeler, lære om fordøyelses-systemet m.m. Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter har tatt initsiativ til at barnehagen skal ha fokus på sunt kosthold. Vi ønsker å være en sunn barnehage der barn og voksne skal lære om, og trives med, sunt kosthold. Vi snakker om hva slags mat som er bra for kroppen, synger ”Grønnsaksspisevisen” og ”Puss, puss, så får du en suss”, lager fruktsalat og leser om ”Karius og Baktus”. Denne måneden begynner de eldste barna å hospitere på storbarnsavdeling ukentlig. Dette for å bli godt kjent før overgangen til høsten. Vi markerer Cubas og Australias nasjonaldager.

17 Tema: Kroppen min J A N U R Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Lørdag Søndag 1 1.nyttårsdag barnehagen er stengt. Cubas nasjonaldag. 2 3 4 Velkommen tilbake etter ferien! 5 6 7 8 Vi feirer Cubas nasjonaldag. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TARA 3 ÅR 19Barne-hagen stengt. Planleggings-dag. 20 21 22 23 24 25 26 AUSTRALIAS NASJONAL-DAG 27 28 29 30 31 J A N U R

18 Barns medvirkning "Barn i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet". (Barnehageloven , kapittel II, § 3 Barns rett til medvirkning) Vi ønsker å arbeide med barns medvirkning for at barna skal få innflytelse på sitt eget liv og føle seg betydningsfulle. Vi vil fremme demokrati og motvirke egoistisk tenkning. Vi vil gi barna en mulighet til medvirkning fordi det vil bidra til å øke deres selvfølelse, da de får føle at deres mening også er av betydning. Når barna får være med på å ta avgjørelser, vil dette være med på å lære dem å bli selvstendige og ansvarsbevisste. Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser og sosiale ferdigheter. Personalet vil lytte til barnas synspunkter og be om deres meninger. Vi mener barns medvirkning er at alle har rett til å bli hørt og vi skal ta barns interesser, ideer og innspill på alvor. Barna vil gjennom medbestemmelse få kunnskaper og opplevelser ut i fra deres egne interesser og initiativ. Alle barn skal ha rett til medvirkning ut fra alder og egne forutsetninger. Barnehagen skal ta utgangspunkt i enkeltbarnets uttrykksmåter og personalet må ta barnets medvirkning på alvor. Vi velger å definere ”foreldresamarbeid” med at vi forplikter oss til å ta forslag, tilbakemeldinger og initiatif fra foreldre og foresatte på alvor, og vurdere dem ut i fra helhetssyn og faglige vurderinger. Samarbeid med foreldrene har høy prioritet hos oss. Vi betrakter dette som en forutsetning for det daglige arbeidet med barna. Målet vårt er å få god kontakt med hver enkelt av foreldrene, slik at vi kan samarbeide om det enkelte barnet. Vi arrangerer foreldremøter 2 ganger pr. år, foreldresamtaler 1-2 ganger pr. år, dugnader og ulike sosiale sammenkomster som for eksempel Luciafeiring, Åkebergfestival, påskefrokost og liknende. Foreldresamarbeidet skjer også gjennom formelle kanaler som SU (samarbeidsutvalget) og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). I forbindelse med resultatene fra brukerundersøkelsen for , vil vi iverkesette tiltak blant annet i forhold til å inkludere tidspunkter for utetid i dagsreferatet og skrive mer detaljert om barnas uteaktiviteter. Dersom barn, av for eksempel helsemessige årsaker, ikke kan være ute i kaldt vær, vil vi dele inn barna i grupper. Vi har også iverksatt tiltak for det fysiske miljøet i og rundt avdelingen, blant annet ved å henge opp bilder i grovgarderoben og ved å gjøredet innerste lekerommet mer innbydende. I tillegg gjennomfører vi årlige brukerundersøkelser. Hensikten med disse undersøkelsene er å innhente informasjon om hvordan foreldre og foresatte vurderer ulike sider av barnas opphold i barnehagen. Vi oppfordrer alle foreldre og foresatte på det varmeste til å delta. Vi er avhengige av at så mange som mulig besvarer undersøkelsen slik, at vi kan få en indikasjon på hvilke områder vi kan bli bedre og slik at resultatet blir så reelt som mulig.

19 Tema: KARNEVAL OG FASTELAVN.
B R U A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 IZOLDE 3 ÅR  7 8 9 10 11 12 13 14 Fastelavns-søndag 15 16 17 18 19 Karneval! 20 21 22 23 24 25 26 27 28

20 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv å være avsender av budskapet. For å utvikle et godt muntlig språk er det viktig å vektlegge verdien av både verbal og nonverbal kommunikasjon. Vi ønsker å gi barna varrierte og rike opplevelser tilknyttet språk. Vi vil fokusere på å samtale med barna om opplevelser, tanker og følelser slik at de kan utvikle et rikt språk. Vi vil gjøre bruk at skriftlige og muntelige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Vi ønsker å bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Vi vil oppmuntre til å bruke språket som verktøy i forhold til å uttrykke følelser, kommuniere ønsker og erfaringer, løse konflikter og skape positive relasjoner. Denne måneden står fortelling og gjenfortelling i fokus på Lillebjørn. Vi forteller eventyret om ”Skinnvotten”, et ukrainsk folkeeventyr, ”De Tre Bukkene Bruse”, og bruker snakkepakken ekstra aktivt. I tillegg leser vi boken ”Vi skal på bjørnejakt!” av Michael Rosen og Helen Oxenbury. Vi leker oss med rim og regler. Vi feirer den kurdiske nasjonaldagen og iransk nyttår – Newroz, med stor fest på avdelingen fredag 19.februar. I tillegg blir det formingsaktiviteter tilknyttet påsken. Barnehagen benytter TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) ved behov. TRAS er et verktøy for observasjon av språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Observasjonsmateriellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. TRAS er rettet mot barn mellom 2 og 5 år, og hensikten er å kartlegge følgende observasjonsområder: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ord- og setningsproduksjon.

21 Tema: ”DET VAR EN GANG...” M A R S Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARIA 3 ÅR  12 13 14 15 Vi forbereder oss til Newroz 16 17 18 19 VI FEIRER NEWROZ MED FEST. 20 21 Newroz – Kurdisk nasjonaldag og Iransk nyttår. 22 Vi starter med påske-aktiviteter denne uken. 23 24 25 26 27 28 29 30 31

22 Fagområde: Antall, rom og form
I april ønsker vi å fokusere på gleden ved å utforske og lære om mengder, tall og former. Vi vil stimulere til nysgjerrighet gjennom lek med ulike vekt- og måle-instrumenter. Vi vil bidra til at barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. I arbeidet med dette fagområdet vil vi voksne gjøre vårt beste for å være lyttende og oppmerksomme på den matematikken barna utrykker gjennom lek og aktivitet. Vi vil være bevisst egen begrepsbruk om matematiske begreper og oppmuntre barna til å utforske matematiske sammenhenger. Vi vil også lære navn på enkle geometriske figurer. Gjennom ”ABC og 1, 2, 3” ønsker vi å skape en læringsorientert barnehage. Vi ønsker å systematisk bidra til og arbeide med utvikling av barns grunnleggende språk og begreper i forkant av den formelle lese-, skrive-, språk- og matematikkopplæringen i grunnskolen. Gjennom lek med bokstaver og tall, samt synliggjøring av bokstaver og tall, ønsker vi å øke barnas bevissthet og stimulere til nysgjerrighet og kunnskapstørst.

23 Tema: Antall, rom og form
P R I L Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Skjær-torsdag, barnehagen er stengt. 2 Lang-fredag. VETLE 3 ÅR  3 4 5 2.påskedag, barnehagen er stengt. 6 Velkommen tilbake etter påskeferien! 7 8 9 10 11 LEON OG EVEN 2 ÅR  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 DUGNAD 28 29 30 PLAN-LEGGINGS-DAG. BHG. STENGT!

24 Fagområde: Nærmiljø og samfunn
Denne måneden skal vi som et ledd i fagområdet nærmiljø og samfunn blant annet delta på Rusken-aksjonen. Rusken er Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen. Ruskens filosofi er å skape en positiv og aktiv holdning til å medvirke til en ren, vakker og miljøvennlig by. Vi ønsker at barna skal utvikle tillit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet. Vi vil videre jobbe med at barna skal bli kjent med og være deltagende i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Vi er opptatt av å gå foran som gode forbilder, slik at barna erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Vi vil fokusere på å utvide barnas forståelse av kulturelle likheter og forskjeller, jobbe med et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Vi vil også ha formingsaktiviteter relatert til 17.mai – vi lager flagg, 17.maisløyfer og fane til avdelingen. I tillegg til blir det en markering av nasjonaldagen i barnehagen. Vi øver på 17.mai-sanger, trenger på å gå i tog og rope høyt ”Hipp-hipp-hurra”. I slutten av måneden går Åkebergfestivalen av stabelen. I forkant av festivalen lager vi produkter og mat som selges på festivalen til inntekt for et godt formål. I tillegg blir det underholdning, musikk, lotteri og mye annet gøy. I tillegg blir det dugnad i barnehagen.

25 Tema: ”HURRA FOR 17.MAI!” M A I Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Lørdag Søndag 1 2 3 Vi begynner med 17.mai- forberedelser. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kr.himmel-fartsdag, barnehagen er stengt. 14 15 16 17 Grunnlovs-dag, barnehagen er stengt. 18 Vi begynner forberedelser til Åkeberg-festivalen! 19 20 21 22 23 24 2.pinsedag, barnehagen er stengt. 25 26 27 ÅKEBERG-FESTIVALEN 28 29 30 31

26 Sommerbarnehage I juni tilbringer vi så mye tid som mulig ute. Vi roer ned etter en hektisk maimåned med 17.maifeiring og festivalforberedelser, og nyter solen. Vi leker med sand og vann i hagen. På varme dager finner vi frem plaskebasseng. Ta gjerne med badetøy eller badebleie. Husk hodeplagg og solkrem. Fredag 4.juni markerer vi Svenska Flaggans Dag og onsdag 23.juni feirer vi midtsommer. I tillegg inviterer vi dere alle til sommerfest sammen med Regnbuen og Ekornbarna.

27 Tema: ”GOD SOMMER!” J U N I Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 Svenska flaggans dag. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Vi feirer midt-sommer 24 25 26 27 28 29 30

28 SOMMERÅPENT! I juli har barnehagen sommeråpent. Det vil si, at på grunn av ferieavvikling hos barna og de ansatte, slår vi avdelingene og barnehagene i enheten sammen. Vi vil være sammen med barn fra Munkenga og Håkonsgate Barnehage. Barnehagen vil i denne perioden ikke kunne gi et fullverdig pedagogisk tilbud, men vi vil fokusere på at barna som er tilstede får fine dager barnehagen. Vi kan ikke garantere at det vil være ansatte som barna kjenner tilstede til en hver tid på grunn av ferieavviklingen. Da juli er betalingsfri måned, vil det ikke være matservering i barnehagen og alle må ha med to matpakker hver dag. Vi minner også om viktigheten av å merke alle barnas eiendeler (klær, sko, tøfter, bleier, stellekrem, smokk, kosedyr etc.) med navn. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og gleder oss til å se dere i august. Takk for i år  Varm sommerhilsen fra Ronak, Sughra og Ida Caroline.

29 SOMMERÅPENT! J U L I Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VILMA 2 ÅR  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Laste ned ppt "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Lille bjørn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google