Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Tommeliten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Tommeliten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Tommeliten

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt ”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde. Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om barnehager av 01.01.06 Lov om barnehager av 01.01.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Rammeplan for barnehager av 01.08.06 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012 Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor Personalets kompetanse og erfaringer Personalets kompetanse og erfaringer Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

3 Kjekt å vite Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling. Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Samarbeidsutvalget 2009 – 2010 Foreldrerepresentanter: Email: Erik Harviken erik.harviken alfakrøll infratek.no Gyda Askestad gydagyda alfakrøll hotmail.com Maria Moen /vara mariasmoen alfakrøll hotmail.com Tarjei Skjefstad /vara tajeets alfakrøll gmail.com Personalets representanter: Britt Inger Budeng brittinger.budeng@bgo.oslo.kommune.no Katherine Navarro Fica Hanna Nicodemussen /vara Eierrepresentant: Odd Stensby odd.stensby@bgo.oslo.kommune.no Teamleder: Hanne Marit Øiamo-Holsen hanne.holsen@bgo.oslo.kommune.no Samarbeidsutvalget skal jmf Lov om barnehager være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. I tillegg skal eiee, dvs Bydel Gamle Oslo, være representert. Det blir valgt foreldrerepresentanter hver høst på foreldremøtet. Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

4 Hva preger Åkeberg Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet. Vi er stolt over å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo. Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

5 Fokusområder 2009-2010 Miljø og Økologi Miljø og Økologi (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. (Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Sunt kosthold Sunt kosthold (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. (Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene. Vårt mål er å være den sunne barnehagen. Språk – mangfold og flerspråkligeht Språk – mangfold og flerspråkligeht (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur. (Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

6 Presentasjon av barnegruppa 2009/2010 NAVN:FØDT:KONTAKTPERSON: Madikey2007Emek Elsif2007Linda Emil Sigfred2007Souad Frida Sofie Minou2007Anette Conrad2007Souad Vilma2007Souad My Sara2007Anette Ferdinand2007Emek Nora2008Emek Aurora2008Anette Rasmus2008Linda Jeppe2008Linda

7 Tema: Nytt barnehageår, bli kjent AUGUST MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 31 12 3U3245678 9 Vilma 2 år 10U33111213141516 17U341819202122 Ramadan starter 23 24U3525262728 Planleggings- dag. STENGT! 2930 31U36

8 Presentasjon av de voksne på Tommeliten Pedagogisk leder: Linda Er 34 år og er fra Larvik i Vestfold. Ble ferdig utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Tønsberg 2000. Har jobbet på Åkeberg og Tommeliten i 5 år. Har også jobbet 3 år på en småbarnsavdeling i Bergen, samt som pedagogisk/daglig leder i et år i en familiebarnehage på Nordstrand. Har drama som fordypning og videreutdanning i pedagogisk veiledning. Pedagogisk leder: Anette Er 26 år og er fra Rjukan i Telemark. Ble ferdig utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Telemark 2005. Etter endt eksamen der valgte hun å ta et ekstra år med spesialpedagogikk som hun fullførte i 2006. Har tidligere jobbet som pedagogisk leder i et vikariat i fem måneder før hun flyttet til Oslo og begynte på Åkeberg. Har nå jobbet på Tommeliten i 3 år. Jobber også som alpintrener på kveldstid for barn i Ready Alpinklubb på vinterstid. Assistent: Souad Er 38 år og er fra Marokko. Har bodd i Norge i 24 år og har 4 barn. Hun har jobbet i Åkeberg barnehage i 20 år! Hun har da jobbet på Orion, Solstrålen, Tommeliten, Ekornbarna før hun igjen begynte på Tommeliten i 2006. Hun tok Kompass våren og høsten 2007 som er et studie for assistenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Språk: Arabisk og norsk. Assistent: Emek (vikar for Senay) Er 41 år og er fra Tyrkia. Har bodd i Norge i 22 år. Hun er gift og har 3 barn. Har jobbet som vikar i Åkeberg i 2 år nå. Språk: Tyrkisk og norsk Assistent: Senay Er 35 år og kommer fra Tyrkia. Hun er gift og har 3 barn. Hun har jobbet noen år i Vålerenga barnehageenhet, på småbarnsavdeling. Har også erfaring fra andre barnehager tidligere. Språk: Tyrkisk og norsk

9 Tema: Nytt barnehageår, bli kjent (se månedskriv for mer info) Farge og form: BLÅ og FIRKANT MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 36 1 Første SU- møte 23456 7U378910111213 14U381516171819Id20 21U392223242526BLÅDAG27 28U402930 SEPTEMBER

10 Hva kjennetegner Tommeliten? Tommeliten er den eneste småbarnsavdelingen på Åkeberg som har 12 barn og 4 voksne. Vi er 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter. Dette året har vi 7 nye barn, 3 barn født i 2007 og 4 barn født i 2008. Mesteparten av høsten vil gå til å bli kjent med hverandre og skape trygghet rundt dem. Dette skjer gjennom faste rutiner og omsorg. Vi ønsker at denne overgangen skal bli så skånsom som mulig. Derfor bruker vi god tid, slik at barna blir gradvis vant til oss. Vi har også fem barn som også skal ha muligheter til å finne sin plass igjen etter ferien. At barna føler seg trygge i barnehagen er grunnleggende for å kunne trives. Det er derfor viktig at både barn og voksne har tillit til barnehagen og vi som jobber her. Tommeliten er den eneste småbarnsavdelingen på Åkeberg som har 12 barn og 4 voksne. Vi er 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter. Dette året har vi 7 nye barn, 3 barn født i 2007 og 4 barn født i 2008. Mesteparten av høsten vil gå til å bli kjent med hverandre og skape trygghet rundt dem. Dette skjer gjennom faste rutiner og omsorg. Vi ønsker at denne overgangen skal bli så skånsom som mulig. Derfor bruker vi god tid, slik at barna blir gradvis vant til oss. Vi har også fem barn som også skal ha muligheter til å finne sin plass igjen etter ferien. At barna føler seg trygge i barnehagen er grunnleggende for å kunne trives. Det er derfor viktig at både barn og voksne har tillit til barnehagen og vi som jobber her. Vi på Tommeliten bruker mye tid på her og nå situasjoner og dagligdagse gjøremål, eksempelvis måltid, som går hand i hand med barnehagens satsningsområde; Sunt kosthold. Barna skal få være med å delta aktivt i de dagligdagse gjøremålene, som måltid og på/avkledning. Under måltidene vektlegger vi gode samtaler, humor og glede (sosial kompetanse). 2007 barna får etter tur være med på kjøkkenet og gjøre i stand til 11-måltidet. Der teller de kopper, tallerkener og bestikk. De henter dette selv fra tralla, og de forsyner seg med mat og drikke selv. De er også med på å rydde etter måltidet. Det er mye god læring i dette. De opplever mestring og at de kan klare selv. Ved påkledning vil vi bruke god tid til hvert enkelt barn. De får prøve å kle på seg selv med hjelp og veiledning fra oss voksne. Under bleieskiftingen får barna valget om å sitte på do. Vi tar oss god tid på badet med hvert enkelt barn. Vi vektlegger også hygiene ved at alle barna vasker hendene før måltidene og etter bleieskift/toalettbesøk. Vi er glad i å være ute i all slags vær og har et mål om å være ute minst en gang om dagen! Vi på Tommeliten bruker mye tid på her og nå situasjoner og dagligdagse gjøremål, eksempelvis måltid, som går hand i hand med barnehagens satsningsområde; Sunt kosthold. Barna skal få være med å delta aktivt i de dagligdagse gjøremålene, som måltid og på/avkledning. Under måltidene vektlegger vi gode samtaler, humor og glede (sosial kompetanse). 2007 barna får etter tur være med på kjøkkenet og gjøre i stand til 11-måltidet. Der teller de kopper, tallerkener og bestikk. De henter dette selv fra tralla, og de forsyner seg med mat og drikke selv. De er også med på å rydde etter måltidet. Det er mye god læring i dette. De opplever mestring og at de kan klare selv. Ved påkledning vil vi bruke god tid til hvert enkelt barn. De får prøve å kle på seg selv med hjelp og veiledning fra oss voksne. Under bleieskiftingen får barna valget om å sitte på do. Vi tar oss god tid på badet med hvert enkelt barn. Vi vektlegger også hygiene ved at alle barna vasker hendene før måltidene og etter bleieskift/toalettbesøk. Vi er glad i å være ute i all slags vær og har et mål om å være ute minst en gang om dagen! På Tommeliten er vi ”gode mot hverandre”. Vi skal gi en kos eller stryke med hånden hvis vi har gjort at et annet barn har blitt lei seg. Vi anerkjenner og hjelper barna til å sette ord på følelsene sine, det er lov og bli sint og lei seg! Dette mener vi er en fin måte for barna å lære seg å være empatiske og et steg på veien til å bli enda mer sosialt kompetente, noe vi skal ha spesielt fokus på dette året. Vi syntes humor og glede er viktig og gir rom for mye ”tull og tøys”, med ord og kroppsspråk På Tommeliten er vi ”gode mot hverandre”. Vi skal gi en kos eller stryke med hånden hvis vi har gjort at et annet barn har blitt lei seg. Vi anerkjenner og hjelper barna til å sette ord på følelsene sine, det er lov og bli sint og lei seg! Dette mener vi er en fin måte for barna å lære seg å være empatiske og et steg på veien til å bli enda mer sosialt kompetente, noe vi skal ha spesielt fokus på dette året. Vi syntes humor og glede er viktig og gir rom for mye ”tull og tøys”, med ord og kroppsspråk

11 Tema: Høsten (se månedskriv for mer info) Farge og form: GUL og SIRKEL MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 40 1234 5U41 Verdensbarne dagen 67891011 12U42131415161718 19U43202122 23 GUL DAG2425 26U442728 Fotografen kommer Fotografen kommer 29 Tyrkia Anette 27 år 30 Planleggings- dag – STENGT!31 OKTOBER

12 Sosial kompetanse Sosial kompetanse er i følge rammeplanen, sitat s 28: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. I vårt arbeid med sosial kompetanse tar vi utgangspunkt i Kari Lamers utviklingsprogram: ”Du og jeg og vi to”. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Med andre ord; det handler om å LYKKES Å OMGÅS ANDRE. SOSIAL KOMPETANSE INNEBÆRER AT MAN HAR UTVIKLET: Empati og rolletaking Innlevelse i andre menneskers følelser og evnen til å trekke slutninger angående andres synspunkter, intensjoner, ønsker, motiver og informasjonsbehov med hensikt å oppføre seg passende ovenfor andre. Det dreier seg om evnen til å gjenkjenne andres følelser, og til å forstå dem ut fra en annens rolle eller perspektiv. Prososiale holdninger og handlinger Barnet har fått formidlet fellesskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og å dele med andre, samt å støtte, være anerkjennende, inkluderende og vise omsorg. Dette er handlinger som er frivillige og synes å ha til hensikt å være til nytte for andre. Selvkontroll At det lønner seg å vente på tur og å inngå kompromiss i konfliktsituasjoner, i lek og samarbeid med andre, og det å planlegge og vurdere konsekvensene av egne handlinger før en handler.

13 Tema: Høsten (se månedskriv for mer info) Farge og form: GRØNN og TREKANT MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Uke 44 1 2U45345678 9U4510111213 My Sara 2 år 1415 16U471718Marokko19202122 23 Ferdinand 2 år U4824252627GRØNNDAG28 Store- Id 29 1 søndag i advent 30U49 NOVEMBER

14 Sosial kompetanse Selvhevdelse Barna skal lære hvordan de kan hevde seg selv og sine meninger på en god måte, og tore å stå i mot gruppepress, bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. Ta initiativ i forhold til andre. Å vise en positiv selvoppfatning gjennom en generell optimisme i forhold til at de handlinger man tar initiativ til vil falle heldig ut. Lek, glede og humor Barna skal stimuleres til å la seg rive med i lek, glede og humor. Å føle glede, kunne slappe av, spøke og ha det artig. Å kunne tre inn og ut av lekerammene, forstå lekesignalene. Følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking, og kunne involvere seg fullt og helt. Voksenrollen Vi skal hjelpe barna i det å se hvordan andre har det i ulike situasjoner, hjelpe å sette ord på følelser, å kommunisere og tolke kroppsspråket og gi barna tilbakemelding på passende adferd. Vi voksne må se her-og-nå situasjoner gjennom hele dagen og ta tak i disse for å fremme barnas sosiale kompetanse. Det er viktig med åpenhet blant de voksne, vi må våge å føle og sette ord på følelsene våre. De voksnes sosiale kompetanse må også jobbes med. Hvordan vi jobber med sosial kompetanse i samlingsstunder vil dere få oversikt over i månedsskriv.

15 Tema: Juleforbredelser og advent (se månedskriv for mer info) Farge og form: RØD og FIRKANT MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Uke 49 123456 2 søndag i advent 7U50891011Lucia-fest12 13 Lucia 3 søndag i advent 14 TUR: Se på juletreet i byen U51151617Nissefest18 RØD DAG 1920 4 søndag i advent 21U52222324Julaften God jul! 25Stengt26Stengt27 28 Juleåpning- påmeldning U5329 Juleåpning- påmeldning 30 31 Nyttårsaften! Godt nytt år! DESEMBER

16 Leken Hos oss har leken en fremtredende plass i løpet av en barnehage hverdag. Lek er lystbetont og den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Ved å late som om, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Vi ønsker at barna skal finne hverandre og utvikle vennskap. Vi voksne vil være tilstede og støtte leken. For at leken skal utvikles er det viktig at barna får tid og at vi voksne er bevisste på å gi barna støtte, inspirasjon og oppmuntring i deres lek. Dette gjelder også selvfølgelig i uteleken. Hos oss har leken en fremtredende plass i løpet av en barnehage hverdag. Lek er lystbetont og den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Ved å late som om, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Vi ønsker at barna skal finne hverandre og utvikle vennskap. Vi voksne vil være tilstede og støtte leken. For at leken skal utvikles er det viktig at barna får tid og at vi voksne er bevisste på å gi barna støtte, inspirasjon og oppmuntring i deres lek. Dette gjelder også selvfølgelig i uteleken. Litt om leken til 1-2 åringen: For de minste barna er det viktig læring å få kontroll over egen kropp. De bruker mye tid på å bli kjent med omverdenen ved å bruke sansene, føle på og smake. Barn lærer med hele kroppen, mer med å handle enn bare ved å se og tenke. Ettåringen trenger også et trygt fang å søke til når de er slitne eller trenger trøst. Selv om barnet allerede tidlig er sosiale vesener, ser de i denne alderen det meste fra sitt eget perspektiv. Dette er ofte årsak til konflikter som f. eks leker. Da må vi voksne hjelpe barna til å løse konflikten ved å lære dem at man kan leke sammen, bytte på lekene, eller hjelpe dem å finne et annet leketøy. Barna holder på å lære seg sosialt samspill, og trenger mye voksen støtte og veiledning. Følelsene skifter fort mellom latter, gråt og sinne. Språket utvikler seg mye i denne perioden, men de forstår mye mer enn de kan uttrykke med ord. I denne alderen leker de hovedsakelig parallelt og de skifter aktivitet ofte. Samleken består mest av hermeleker. ”Lars Smith og Stein Erik Ulvund”. Litt om leken til 1-2 åringen: For de minste barna er det viktig læring å få kontroll over egen kropp. De bruker mye tid på å bli kjent med omverdenen ved å bruke sansene, føle på og smake. Barn lærer med hele kroppen, mer med å handle enn bare ved å se og tenke. Ettåringen trenger også et trygt fang å søke til når de er slitne eller trenger trøst. Selv om barnet allerede tidlig er sosiale vesener, ser de i denne alderen det meste fra sitt eget perspektiv. Dette er ofte årsak til konflikter som f. eks leker. Da må vi voksne hjelpe barna til å løse konflikten ved å lære dem at man kan leke sammen, bytte på lekene, eller hjelpe dem å finne et annet leketøy. Barna holder på å lære seg sosialt samspill, og trenger mye voksen støtte og veiledning. Følelsene skifter fort mellom latter, gråt og sinne. Språket utvikler seg mye i denne perioden, men de forstår mye mer enn de kan uttrykke med ord. I denne alderen leker de hovedsakelig parallelt og de skifter aktivitet ofte. Samleken består mest av hermeleker. ”Lars Smith og Stein Erik Ulvund”. Litt om leken til 2-3 åringen: Toåringen er opptatt av grovmotoriske aktiviteter. Barnet kan løpe og kan skifte retning og tempo. Ofte vil det heller løpe enn å gå. En begynnende aktiv sosial utvikling viser seg. Barnet er opptatt av alle slags leker og liker å leke i nærheten av andre, uten og egentlig leke med dem. ”Dette er mitt” er typisk for denne alderen. I to- årsalderen er det også sterk vekst i språkutviklingen. Innimellom synes den imidlertid å stoppe opp pga. den sterke motoriske aktiviteten. To/tre-åringen har en sterk vilje. Alt skal gjøres selv, helt uten hjelp og det er han/hun som skal bestemme det meste. ”Lars Smith og Stein Erik Ulvund”. Litt om leken til 2-3 åringen: Toåringen er opptatt av grovmotoriske aktiviteter. Barnet kan løpe og kan skifte retning og tempo. Ofte vil det heller løpe enn å gå. En begynnende aktiv sosial utvikling viser seg. Barnet er opptatt av alle slags leker og liker å leke i nærheten av andre, uten og egentlig leke med dem. ”Dette er mitt” er typisk for denne alderen. I to- årsalderen er det også sterk vekst i språkutviklingen. Innimellom synes den imidlertid å stoppe opp pga. den sterke motoriske aktiviteten. To/tre-åringen har en sterk vilje. Alt skal gjøres selv, helt uten hjelp og det er han/hun som skal bestemme det meste. ”Lars Smith og Stein Erik Ulvund”.

17 Tema: Vinteren (se månedskriv for mer info) Farge og form: LILLA og SIRKEL MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 53 1Stengt23 4U15 6 Nora 2 år 78910 Emek 41 år 11U2121314151617 18 Aurora 2 år 2 årU319202122 Planleggings- dag – STENGT!2324 Linda 35 år 25U4262728 29 LILLA DAG DAG3031 JANUAR

18 Flerkulturelt mangfold Vi håper med dette at hvert enkelt barn skal bli stolt av sin bakgrunn og kultur. I år er det 4 nasjonaliteter representert på Tommeliten; Norge, Marokko, Tyrkia, Gambia og Senegal. Vi samarbeider med dere foreldre angående markering av nasjonaldager og flerkulturelle merkedager. Vi ønsker også at dere bidrar med litt fra deres kultur som f.eks musikk. Vi oppfordrer foreldrene til å ta med bilder og gjenstander fra deres hjemland som vi kan låne på avdelingen. Vi har hengt opp de ulike flaggene vi representerer på bursdagskalenderen på veggen. Vi håper med dette at hvert enkelt barn skal bli stolt av sin bakgrunn og kultur. Merkedager vi vil feire på Tommeliten: Eid, Verdensbarnedagen, Store-Eid og markere nasjonaldagene de forskjellige landene som er representert på Tommeliten

19 Tema: Vinteren (se månedskriv for mer info) Farge og form: BRUN og TREKANT MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1U52345 6 Same - folkets dag 7 8 TUR: Plukke fastelavnsris U69101112Karneval1314 Fastelavns søndag 15U7161718Gambia192021 22U8232425 Madikey 3 år 26 BRUN DAG DAG2728 FEBRUAR

20 Fokusområdene, TRAS og ABC & 1, 2, 3 Miljø og økologi: MÅL: Vi skal gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Miljø og økologi: MÅL: Vi skal gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vi på Tommeliten vil: Sortere papp, glass og metall, vi vil ta med barna etter tur på å kaste dette i de riktige containerne, vi ønsker at både barn og voksne bruker papiret på begge sider når vi for eksempel tegner, skriver, etc., rydde etter oss når vi er på tur og kaste søppelet vårt i søplekassen. Dette oppfordrer vi også barna til å gjøre, fast turplass en gang i måneden, slukke lys når vi ikke er i rommet, ukeplan og månedskriv via e-mail. Sunt kosthold: MÅL: Vi skal være den sunne barnehagen der barn og voksne skal lære om og trives med sunt kosthold. Sunt kosthold: MÅL: Vi skal være den sunne barnehagen der barn og voksne skal lære om og trives med sunt kosthold. Vi på Tommeliten vil: Servere grønnsaker til alle brødmåltidene, varmmatservering hver tirsdag og fordele fruktpotten gjennom hele uka ved å servere litt frukt hver dag I bursdagsfeiringer på Tommeliten har vi fokus på barnet som har bursdag! Barnet får krone som han/hun er med på å lage, sitte på bursdagsstolen, få bursdagssang, bursdagsraketter (antall år den fyller), få velge noen ting ut ifra bursdagskista vår etc. Dere må gjerne ta med noe godt og sunt denne dagen. Dette kan være f. eks smootie, fruktspyd, fruktsalat med naturell yoghurt, rosiner etc.

21 Tema: Påskeforberedelser (se månedskriv for mer info) Farge og form: ORANSJE og FIRKANT MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1U9234567 8U1091011121314 15 Souad 39 år U11161718192021 22U12232425Påskefrokost m/ foreldre 26ORANSJE DAG DAG27 28 Palmesøndag Sommertid – still klokka 29 Elsif 3 år U13Påskeåpning30Påskeåpning31Påskeåpning MARS

22 Fagområdene, TRAS & ABC og 1, 2, 3 Språk- mangfold og flerspråklighet: MÅL: Språk- mangfold og flerspråklighet: MÅL: Vi skal gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur. Vi, som småbarnsavdeling, har som oftest i begynnelsen av et nytt barnehage år noen barn som ikke har utviklet verbalt språk og som kommuniserer non-verbalt. Det vil si at de kommuniserer via ansiktsuttrykk, kroppsspråk og gester. Vi skal forstå hva barna uttrykker og føler gjennom og lytte til de og sette ord på det han/hun ønsker å meddele. Dette gjelder selvfølgelig også de barna som kommuniserer verbalt ved at de skal få utvikle det språket de har tilegnet seg fra før. Barn i førskolealder meddeler seg i stor grad gjennom handling og kroppsspråk og mindre enn voksne gjennom språklig uttrykk. Vi som voksne i barnehagen ønsker derfor å utvikle evne til å innhente informasjon om barnas trivsel og utvikling gjennom våkent iaktta og merke oss barnas reaksjonsmønstre, individuelt og i samspill, mens de oppholder seg i barnehagen. Dette gjør vi med daglige uformelle observasjoner og med mer formelle observasjonsskjemaer. Hvordan vi ellers jobber med dette vil vi dokumentere og evaluere i foreldreskriv dere får i forbindelse med prosjektarbeidene våre. Vårt fokus i år, som i fjor, er at vi ønsker å skape enda MER TID OG ROM for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner! Ved å bruke mer tid på hvert enkelt barn vil vi lettere kunne nå disse målene. Voksenstyrte aktiviteter som vi skal bruke for å nå våre mål er: lesegrupper, sang, rim og regle samlinger. TRAS: Tidlig Registrering Av Språkutvikling er et arbeidsverktøy for kartlegging av barns språkutvikling. Dette gjøres med barn fra 2 år og oppover. Med bakgrunn i de observasjonene som blir gjort har vi mulighet til å tilrettelegge aktiviteter sett ut ifra det barnets utvikling. Vi voksne vil observere barnas språk i ulike hverdagssituasjoner som garderobe, måltid, bleieskift etc. Hvert barn har et eget skjema som vi voksne fyller ut og går igjennom med dere foreldre på siste foreldresamtale før overflytting til storebarnsavdeling. TRAS: Tidlig Registrering Av Språkutvikling er et arbeidsverktøy for kartlegging av barns språkutvikling. Dette gjøres med barn fra 2 år og oppover. Med bakgrunn i de observasjonene som blir gjort har vi mulighet til å tilrettelegge aktiviteter sett ut ifra det barnets utvikling. Vi voksne vil observere barnas språk i ulike hverdagssituasjoner som garderobe, måltid, bleieskift etc. Hvert barn har et eget skjema som vi voksne fyller ut og går igjennom med dere foreldre på siste foreldresamtale før overflytting til storebarnsavdeling. ABC og 1, 2, 3: Dette er en veileder for arbeid med bokstaver og tall i barnehage som er utarbeidet av Oslo kommune. Vi på Tommeliten har alfabetet hengt opp i barnas høyde på Reverommet. En tallrekke er også hengt opp i hverdagsrommet. Vårt mål er ikke at alle skal kunne lære seg alfabetet eller tallrekken, men at de skal få kjennskap til tallene og bokstavene vi har. Vi har også noen fine klosser med tall og bokstaver på som ligger tilgjengelig på avdelingen. ABC og 1, 2, 3: Dette er en veileder for arbeid med bokstaver og tall i barnehage som er utarbeidet av Oslo kommune. Vi på Tommeliten har alfabetet hengt opp i barnas høyde på Reverommet. En tallrekke er også hengt opp i hverdagsrommet. Vårt mål er ikke at alle skal kunne lære seg alfabetet eller tallrekken, men at de skal få kjennskap til tallene og bokstavene vi har. Vi har også noen fine klosser med tall og bokstaver på som ligger tilgjengelig på avdelingen.

23 Tema: Våren (se månedskriv for mer info) Farge og form: GRÅ og SIRKEL MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 13 1 Skjærtorsdag Stengt 2 Langfredag Stengt34Senegal 5 Uke 14 Stengt6 7 Rasmus 2 år 891011 12U15131415161718 19 Emil 3 år U1620212223GRÅDAG2425 26U1727DUGNAD282930 Planleggings- dag – STENGT! APRIL

24 Barns medvirkning. Det er lovfestet i FNs barnekonvensjon og Lov om barnehager § 3, at barn har rett til medvirkning i sin egen hverdag. Det er lovfestet i FNs barnekonvensjon og Lov om barnehager § 3, at barn har rett til medvirkning i sin egen hverdag. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Disse utrykkene vil vi på Tommeliten ta på alvor. Både kroppslig og språklig gir barn utrykk for hvordan de har det. Derfor er det viktig for oss å bli kjent med hvert enkelt barn, se hva de liker å leke med og hva de liker å gjøre. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Disse utrykkene vil vi på Tommeliten ta på alvor. Både kroppslig og språklig gir barn utrykk for hvordan de har det. Derfor er det viktig for oss å bli kjent med hvert enkelt barn, se hva de liker å leke med og hva de liker å gjøre. Med barns medvirkning tenker vi også at det er viktig at vi som jobber på Tommeliten er fleksible i forhold til planene våre. Er et barn eller flere opptatt av noe kan vi fordype oss i det sammen med barna, selv om vi har planlagt noe annet for perioden. Med barns medvirkning tenker vi også at det er viktig at vi som jobber på Tommeliten er fleksible i forhold til planene våre. Er et barn eller flere opptatt av noe kan vi fordype oss i det sammen med barna, selv om vi har planlagt noe annet for perioden. Barna på Tommeliten bestemmer selv hva de vil gjøre i frileken; pussle, tegne, høre på musikk og liknende. I samlingsstund får de velge sanger, etter tur. Under måltidet velger de pålegg. Ved påkledning kan de velge hvilken jakke, sko og liknende de vil ha på seg så sant det passer til været. På bakgrunn av daglige observasjoner av barna, tar vi utgangspunkt i deres interesser og videreutvikler disse. De dagene vi er nok personalet og det er forsvarlig, får barna velge om de vil være ute eller inne på ettermiddagen. Barna på Tommeliten bestemmer selv hva de vil gjøre i frileken; pussle, tegne, høre på musikk og liknende. I samlingsstund får de velge sanger, etter tur. Under måltidet velger de pålegg. Ved påkledning kan de velge hvilken jakke, sko og liknende de vil ha på seg så sant det passer til været. På bakgrunn av daglige observasjoner av barna, tar vi utgangspunkt i deres interesser og videreutvikler disse. De dagene vi er nok personalet og det er forsvarlig, får barna velge om de vil være ute eller inne på ettermiddagen. Barn trenger tydelige voksne som setter grenser og tar sluttavgjørelser, så barna får ikke bestemme alt selv. Men vi er opptatt av å forklare hvorfor de ikke får akkurat det de ønsker når det ikke går. Barn trenger tydelige voksne som setter grenser og tar sluttavgjørelser, så barna får ikke bestemme alt selv. Men vi er opptatt av å forklare hvorfor de ikke får akkurat det de ønsker når det ikke går.

25 Tema: Åkebergfestivalen (se månedskriv for mer info) Farge og form: ROSA og TREKANT MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 17 12 3U184 5 Minou 3år 6789 10U19 11 Conrad 3år 12 13 Kristi Himmel fartsdagStengt14 17. mai- tog 1516 17 U20 Norge Stengt181920212223 1. pinsedag 24 UKE 21 2. pinsedag Stengt252627ÅKEBERGFESTIVAL28ROSADAG2930 31U22 MAI

26 SamarbeidSamarbeidSamarbeidSamarbeid Samarbeid med Trollungene: Samarbeid med Trollungene: Hver morgen samles Tommeliten og Trollungene. Vi er to måneder på hver avdeling. Dette for at barn og voksne skal bli bedre kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Ved sykdom og møter hjelper avdelingene hverandre, og da er det viktig at barna kjenner de andre voksne godt. Fellessamling generelt vil gi barna en mulighet til å bli kjent med nye barn og voksne, og samtidig øke trygghet i det daglige samværet. Foreldresamarbeid: Synlig og positiv kontakt mellom viktige voksne i barnets liv, skaper trygghet og opplevelse av at verden henger sammen. Dere som foreldre har mye å bidra med av kunnskaper, ferdigheter og kontakter. Dere er også en ressurs fordi dere representerer variasjon i personlighet, ferdighet, språk og kultur. Samarbeidet med dere vil være en ressurs som vil komme vår barnehage, vår avdeling og ikke minst ”våre barn” til gode. I det daglige vil vi ha kontakt når barnet blir levert og når det blir hentet, personalet skal da være tilgjengelig for foreldre for beskjeder og tilbakemeldinger om sitt barn. Foreldremøte er et informasjonsmøte hvor alle foreldre blir informert om hvordan barnehageåret er planlagt og hvor dere kan komme med spørsmål og innspill. Foreldremøter vil bli holdt to ganger i løpet av året, høst og vår. Foreldresamtaler er enesamtaler mellom foreldre og pedagogisk leder om barnet i barnehagen. Det vil bli holdt to foreldresamtaler i løpet av året, høst og vår. Personalet er tilgjengelig for spørsmål og henvendelser også utenom disse anledningene, det er også mulighet til å be om ekstra foreldresamtaler dersom det skulle være ønskelig. Personalet har taushetsplikt, så opplysninger om barnet og familien vil bli hos oss. Dere som foreldre har også rett til medvirkning!

27 Tema: Sommer og vannlek (se månedskriv for mer info) Farge og form: OPPSUMMERING MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 22 123456 7U238910111213 14U24151617181920 21U25222324252627 28U26 29 Jeppe 2år 30 JUNI

28 Service og brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen: Der svarte 8 av 12 og resultatet ble sånn midt på treet. Personalet på Tommeliten har jobbet med resultatet og kommet frem til følgende: Tiltak: Personalet på Tommeliten skal ha tettere oppfølging på sine kontaktbarn når det gjelder kommunikasjon med foreldrene angående hva barna trenger av klær og utstyr i barnehagen. Hvert av personalet har tre kontaktbarn hver. Beskjeder fra foreldre skal alltid skrives ned i oppmøte permen. Bedre muntlig kontakt i bringe og hentestundene.

29 Tema: Sommeråpent i uke 27, 28, 29, 30. MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag UKE 26 1234 5U2767891011 12U28131415161718 19U29202122232425 26U302728293031 JULI


Laste ned ppt "Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Tommeliten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google