Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco1 IKT og Læring – Time 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco1 IKT og Læring – Time 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco1 IKT og Læring – Time 1

2 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco2 Overview for idag Spørsmål, blogging (communication & learning material) Introduction: IKT og Læring? Hvorfor? Læringsteori: Syn på læring – for å sette læringsprosessen i gang + tips om Wordpress Læringsteori - gruppearbeid

3 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco3 Spørsmål, blogging, osv.… Spørsmål? Blogging: en av flere måte å kommunisere på med meg ov hverdandre En av flere læringsmiddler: journal, arkiv, kunnskap utvikling, osv…

4 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco4 IKT og Læring: Hvorfor? -a IKT og allestedsnærvær  IKT I hverdags liv: jobb, hjemme, ferie(plan)  IKT og globalisering: e-trade, e-learning for 5 kontinenter.  Nye læringsbehov (IKT, språk, etc.)

5 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco5 IKT og Læring: Hvorfor? -b Behov for Læring med/via/om IKT :  Utvilkling (av) og selvtillit i egen kompetanse  Utvikling av evnen til ansvarlig bruk av IKT som kommunikasjons- og læringsmiddel  Generell oppfatelse, innsikt om IKT verden for lærings/undervisning og identitetsutivling

6 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco6 Læringsteori: Syn på læring Bli bedre kjent med bloggskriving med en innlegg. Tips med Wordpress (blogsurfer, categories, link, private/offentlig) Innlegg om Syn på læring:  Hva betyr å lære?  Hvordan lærer man?  Hvordan ville du beskrive en god lærer, en god student?  Hvordan ville du beskrive en dårlig lærer/student?  Ta i bruk egen erfaring fra skolen og universitetet, språklæring, eller annet.  Dette trenger du ikke å ha offentlig om du ikke ønsker det.

7 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco7 Læringsteori: Gruppearbeid Lenk mellom undervisning og læring – i 4 deler: 1. Les artikkel og forbed en muntlig presentasjon av artikkelen 2. Presenter artikkelen mens andre tar notater 3. Skrev innlegg om de 2 artiklene du hørte om 4. Kommenter en annens innlegg, nemlig sin hans/henne forståelsen av din innlegg.

8 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco8 Læringsteori: Gruppearbeid Chandlers artikkel 1. Prøv å gi konkrete eksempler i de forskjellige delene 2. Hvordan kan man knytte teksten til læringssituasjoner?

9 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco9 Læringsteori: Gruppearbeid Gremmos artikkel  Rolle til erfaring  Lærers/elev roller. Counsellor?  Rolle til IKT  Beliefs/representations?  Metacognisjon  Knytt teksten til din egen språklæring i klasserommet og/eller med bruk av IKT

10 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco10 Læringsteori: Gruppearbeid Von Glasersfelts artikkel  Kunnskapp  Objektivitet/subjektivitet/intersubjektivitet?  Beliefs/conceptions  Sannhet  Lærer og students roller  Rolle til erfaring  Metacognisjon  Knytt teksten til din egen læringserfaring i klasserommet

11 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco11 Læringsteori: Gruppearbeid sammenfatning : knytte samme de 3 artiklene  Meaning construction  Læring  Subjektivitet/objektivitet  Beliefs/conceptions (forforestillinger)  IKT i læringsmiljø

12 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco12 Læringsteori … Round 2 Neste gang: dyppere I begreppene Bruk av deres innlegg fra i dags jobb Armstrongs og Laurillards tekster

13 Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco13 Read from you online…


Laste ned ppt "Mardi 9 octobre 2007IKT og læring – Huin102 - H07 v/ Myriam Coco1 IKT og Læring – Time 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google