Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Schäferhund Klub HBU 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
APPORTERING Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

2 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper om hundens (H) atferd. Læringsmetodene er i kontinuerlig utvikling og i takt med genetisk forandring hos H og bygger ikke minst på egne praktiske erfaringer. Leksjonen må ses i samsvar med leksjonene ”atferd og læring” og ”Øvelseslære” i (NKK/NSchK’s instruktørutdanning) samt boken ”Din Hund” av Sven Järverud og Gunvor av Klintenberg Järverud. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

3 MÅLSETNING MED LEKSJONEN
Gi hundefører (HF) en teoretisk og praktisk innføring i hvordan man lærer opp en hund (H) i øvelsen Apportering. Fra nyinnlæring, til videreutvikling og generalisering. Vite hva som er viktig når man skal føre H i øvelsen Apportering Forstå viktigheten av å dele opp øvelsen i momenter og hvordan vi setter sammen disse til full øvelse BILDE Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

4 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
HVA ER APPORTERING Med apportering mener vi at hunden skal: På kommando ”Apport”, raskt og direkte løpe ut og hente en utlagt eller kastet gjenstand, straks gripe den og bringe den raskt og direkte til HF. H skal sette seg tett og rett foran HF og holde gjenstanden rolig i munnen til HF gir kommando for «slipp» etter ca 3 sek. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

5 Atferder i øvelsen Apportering
HUNDENS ADFERD Atferder i øvelsen Apportering Sosial funksjon Jaktfunksjon Flokkdrift Jaktlyst Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

6 GRUNNLEGGENDE FORHOLD
Før vi starter innlæring av Apportering er det viktig at vi har noen grunnleggende forutsetninger på plass. H er i en mental stabil periode Godt forhold til en forsterker (ball, kong, fille, godbit osv.) God kontakt med HF Innkalling Riktig innkomst foran Grunnleggende lydighet Lineføring Fri ved fot Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

7 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
FASE 1 - NYINNLÆRING Målsetning med fase 1 Lære hunden at den på KO «APPORT» skal hente en kastet eller utlagt gjenstand og avlevere denne til hundefører på KO «SLIPP». Hunden får ikke tygge på gjenstanden. MERK! I fase 1 i dette heftet har vi valgt å bruke apportbukken som eksempel på gjenstand. Det er imidlertid viktig at man helt fra trinn 1 i nyinnlæringen varierer type gjenstand som skal apporteres og IKKE bruker gjenstander som er tenkt brukt i konkurranse. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

8 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
FORBEREDELSER HF må kjenne innlæringsveien for fase 1 og gjennom den utløse, betinge og forsterke ønsket atferd. HF må vite hva vi kan/skal spille på for å få utløst ønsket reaksjon, for så å forsterke ønsket reaksjon gjennom belønning. HF må ha vært igjennom leksjonene ”atferd og læring”, ”øvelseslære”, samt ”RIK lydighet”. HF må ha en ”hjelper” som betyr noe for hunden. Valg av gjenstander å starte med Valg av innlæringssted Sette av nok tid til fase 1 Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

9 MOMENTER I APPORTERING
TRINN 1 - ”HOLD FAST” TRINN 2 - ”HOLD FAST” ved forflytninger og holdt TRINN 3 - INNKALLING FRA SITT TRINN 4 - BETINGE KO «APPORT» Hvert trinn øves inn hver for seg iht. leksjonen ”øvelseslære”, før man setter sammen alle trinnene til en hel øvelse (samordne). Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

10 TRINN 1 - BETINGE KO ”HOLD FAST”
H skal lære at KO «HOLD FAST» betyr å holde apportgjenstanden uten å tygge. Sett H i front eller utgangsstilling Legg apporten bestemt i H’s munn. Benytt gjerne en hjelper Belønn med ros og hjelper når H holder uten å tygge. Aldri belønn etter slipp. Korriger H ved tygging og slipp. Dette må avpasses H. NB !!! KO ”SLIPP” legges først inn når H forstår KO ”HOLD FAST”. Vanligvis legger man ikke inn KO ”SLIPP” før i Trinn 4. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

11 TRINN 1 - BETINGE KO ”HOLD FAST”
HF må opptre rolig og bestemt Rikelig med rolig ros når H holder uten å tygge Gradvis fjerner HF den fysiske berøringen Husk å belønne/rose Korriger H ved tygging og slipp Avslutt med H sittende i front Når H sitter i front med apporten uten å tygge, har du nådd målsetningen med trinn 1 og kan gå videre til neste trinn, ikke før. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

12 TRINN 2 - HOLDE FAST VED FORFLYTNINGER OG HOLDT
H skal holde apporten uten å tygge ved alle typer vendinger, forflytninger og holdt. Bruk ”kroppsspråket” og ikke KO ”FOT” i begynnelsen. H skal forflytte seg uten å tygge Belønn som i trinn 1. Korriger som i trinn 1. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

13 TRINN 2 - HOLDE FAST VED FORFLYTNINGER OG HOLDT
H skal innta utgangsstilling ved holdt. H skal fortsatt holde apporten uten å tygge. Belønn/ros forsiktig når H holder apporten. Korriger hvis H slipper. Når H holder apporten fast uten å tygge i front eller under forflytninger og holdt, har du nådd målsetningen med trinn 2 og kan gå videre til neste trinn, ikke før. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

14 TRINN 3 - INNKALLING FRA SITT
H skal i fra sitt, på kommando, innta innsitt i front. Kommander H i sitt og bli med apporten Gå fra i leiebåndets lengde og kall inn, ”HIT” H skal hele tiden holde apporten uten å tygge Belønn/ros når H holder apporten. Korriger hvis H slipper. Avslutt øvelsen i front Trinn 3 avsluttes med innkalling fra ca 10 m H skal raskt komme til HF og sette seg i front H skal ikke tygge på apporten Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

15 TRINN 4 - BETINGE KO ”APPORT”
Kast apporten mens du holder H i halsbåndet. Slipp H når apporten treffer bakken Gi KO «APPORT» rett før du slipper H Når H griper apporten roser du forsiktig og kaller H tilbake med ”kroppsspråk”, og etter hvert KO ”HIT”. H skal raskt hente apporten og returnere direkte til HF og sette seg i front. H skal ikke tygge. Avslutt øvelsen i front Når H forstår at den på KO ”APPORT” skal hente en kastet eller utlagt apport og avleverer denne til HF på KO ”SLIPP” er målsetningen med FASE 1 nådd. Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

16 FASE 2 - VIDEREUTVIKLING
Målsetning med fase 2 Lære hunden alle momenter innunder øvelsen ”apportering”. Varier type apporter Eks på gjenstander som H skal apportere: Gjenstander i metall Gjenstander i plast Tunge gjenstander Bruksgjenstander som hanske, lommebok etc. Varier med å kaste og legge ut apporten Varier sted for treningen H skal ikke tygge på gjenstandene Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

17 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
FASE 3 - GENERALISERING Målsetning med fase 3 Fasen der H skal vise de etablerte (lærte) atferdene og ferdighetene i full øvelse i forskjellige situasjoner og miljø. Arranger forstyrrelser for å gjøre hunden sikker i øvelsen. Apportere selv om det er andre hunder og mennesker tilstede Apportere innendørs, i vann m.m. Apportere forskjellige gjenstander i skogen Apportering Norsk Schäferhund Klub HBU 2008


Laste ned ppt "Norsk Schäferhund Klub HBU 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google