Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOARK 5 arkitektur - kommune. N5 Åpen kildekode Kjerne SN 1-2 N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE SN 3-4 Dok. lager Sensitiv Journal Offentlig journal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOARK 5 arkitektur - kommune. N5 Åpen kildekode Kjerne SN 1-2 N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE SN 3-4 Dok. lager Sensitiv Journal Offentlig journal."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOARK 5 arkitektur - kommune

2 N5 Åpen kildekode Kjerne SN 1-2 N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE SN 3-4 Dok. lager Sensitiv Journal Offentlig journal Dok. lager Offentlig Sikker Fagmodul Fagmodul Sikker Fagmodul Intern soneSikret sone ARKIVSTRUKTUR Generell saksbehandlingsmodul Sikker saksbehandlingsmodul Pålogging felles grensesnitt

3 Innsynshåndtering Offentlig journal Journal (Kun saker hvor man står som sakspart) Publikum Kjerne SN1-2 Kjerne SIKRET SONE SN3-4 *MinID, ID-Portalen osv Dok. lager Offentlig Sikret sone Dok. lager Sensitiv Logget ID-basert innsyn* Innsynsvurdering Innsynsforespørsel ID-portalen Skjerming Skjermingsdata

4 Standard integrasjon FAG- OG SAKSBEHANDLINGSMODULER Fagmodul GUI Forretningslag Brønnøysundsregistrene* Matrikkel* Andre register* Folkeregister* Kjerne SN1-2 Adresse- Kunderegister# Saksbehandlerregister# *Eksterne registre (hentes utenfra) #Interne databaser (kommunens ansvar å vedlikeholde) Andre databaser# Ekstern adresseliste (telefonkatalog)* Dok. lager Offentlig Sikker sone vil fungere på samme måte.

5 Kjerne SN1-2 Kjerne SN3-4 Sikret sone EiendomKultur Oppvekst Næring = Arkivdeler Arkivstruktur Prosjekt Arkiv TK Intern sone Personal Sak Arkivskaper TK Arkiv TK Sikret sone Helse Sosial Oppvekst sensitivt Barnevern Personal sensitivt Flyktning Sak sensitivt

6 Kjerne SN1-2 Kjerne SN3-4 Sikret sone Oppvekst = Mapper Arkivstruktur II Arkiv TK Intern sone PersonalSak Arkiv TK Sikker sone Oppvekst sensitivt Personal sensitivt Sak sensitivt Når en saksmappe i en objektserie opprettes i Intern sone ”speiles” mappedataene (sak opprettes) i tilsvarende objektserie i sikker sone. Dette for å få sammenfallende saksnummer og for at det ikke i seg selv er sensitivt at det finnes en sensitiv mappe på objektet. Personal = Serier Personal Sensitiv Elev Elev Sensitiv Sak Sensitiv Sak

7 Kjerne SN 1-2 Kjerne SN3-4 Sikret sone = Mapper Arkivstruktur III EIendom Bygg = Serier ”Gradert” Eiendom Plan Kart/ Deling Eiendom Bygnings- nummer Kartref?PlanID Gnr/Bnr Journal Saks- nummer Applikasjonslag Eiendom ”Sensitiv”

8 N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE Sikret sone = Dokumenter Arkivstruktur IV Journalførings/registreringsdetaljer hentes fra journalapplikasjon EIendom =Registrering (journalføring) ”Gradert” Eiendom Eiendom Historisk Bygningsnr (mappenivå 1) Journal Saksnummer (mappenivå 2) Saks- nummer Applikasjonslag Eiendom ”Sensitiv”

9 Definisjoner i oppsett Arkiv TK Intern sone Eiendom Bygg Mappenivå I Mappenivå II (Saksmappe) Metadata? Arkivskaper TK Metadata? Intern eller sikker sone? Arkivnavn? Annen Arkivskaper? IKS? Ordnings- prinsipp(er)? Sløyfes? Skjerming? Journal Skjerming? Dokument- beskrivelse Registrering Applikasjonslag Skjerming? Dokument objekt Dokument lager Offentlig Basisregistrering? Registrering? Journalføring? Viktig å definere HVOR eventuelle metadata hentes fra. Kommunens databaser? Offentlige registre?

10 Bortsetting og periodisering Arkiv TK Intern sone Eiendom Bygg Mappenivå I Mappenivå II (Saksmappe) Arkivskaper TK Dokument- beskrivelse Registrering Dokument objekt Dokument lager Offentlig Aktivt arkivDeponert arkiv NNOARK 5 Uttrekk Bortsatt Periodiseres hvert halvår Bortsatt Avsluttet U, A, J Avsluttet F F F


Laste ned ppt "NOARK 5 arkitektur - kommune. N5 Åpen kildekode Kjerne SN 1-2 N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE SN 3-4 Dok. lager Sensitiv Journal Offentlig journal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google