Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOARK 5 arkitektur - kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOARK 5 arkitektur - kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOARK 5 arkitektur - kommune

2 ARKIVSTRUKTUR Intern sone Sikret sone Journal Offentlig journal
Pålogging felles grensesnitt Generell saksbehandlingsmodul Sikker saksbehandlingsmodul Sikker Fagmodul Sikker Fagmodul Fagmodul Fagmodul Fagmodul Fagmodul Journal N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE SN 3-4 N5 Åpen kildekode Kjerne SN 1-2 Dok. lager Offentlig Dok. lager Sensitiv Intern sone Sikret sone

3 Innsynshåndtering Sikret sone Kjerne SN1-2 Skjerming
Publikum Sikret sone Innsynshåndtering Offentlig journal Innsynsforespørsel ID-portalen Logget ID-basert innsyn* Innsynsvurdering Skjerming Journal (Kun saker hvor man står som sakspart) Skjermingsdata Kjerne SN1-2 Kjerne SIKRET SONE SN3-4 Dok. lager Offentlig Dok. lager Sensitiv *MinID, ID-Portalen osv

4 Fagmodul FAG- OG SAKSBEHANDLINGSMODULER GUI Forretningslag
Sikker sone vil fungere på samme måte. GUI Matrikkel* Folkeregister* Forretningslag Brønnøysundsregistrene* Ekstern adresseliste (telefonkatalog)* Andre register* Standard integrasjon Adresse- Kunderegister# Kjerne SN1-2 Saksbehandlerregister# Dok. lager Offentlig Andre databaser# *Eksterne registre (hentes utenfra) #Interne databaser (kommunens ansvar å vedlikeholde)

5 Arkivstruktur Kjerne SN1-2 Arkivskaper TK Kjerne SN3-4 Sikret sone
Arkiv TK Sikret sone Arkiv TK Intern sone Eiendom Personal Kultur Helse Personal sensitivt Barnevern Næring Oppvekst Sosial Sak Oppvekst sensitivt Sak sensitivt Prosjekt Flyktning = Arkivdeler Sikret sone

6 Arkivstruktur II Kjerne SN1-2 Kjerne SN3-4 Sikret sone = Serier
Når en saksmappe i en objektserie opprettes i Intern sone ”speiles” mappedataene (sak opprettes) i tilsvarende objektserie i sikker sone. Dette for å få sammenfallende saksnummer og for at det ikke i seg selv er sensitivt at det finnes en sensitiv mappe på objektet. Kjerne SN3-4 Kjerne SN1-2 Arkiv TK Sikker sone Arkiv TK Intern sone Personal Sak Oppvekst Personal sensitivt Sak sensitivt Oppvekst sensitivt Personal Personal Sensitiv Elev Elev Sensitiv Sak Sak Sensitiv = Serier = Mapper Sikret sone

7 Arkivstruktur III Kjerne SN 1-2 Kjerne SN3-4 Sikret sone Journal
Applikasjonslag Kjerne SN3-4 Kjerne SN 1-2 EIendom Eiendom ”Sensitiv” Plan Kart/ Deling Bygg Eiendom ”Gradert” Eiendom Bygnings-nummer PlanID Kartref? Gnr/Bnr Saks-nummer Saks-nummer Saks-nummer Saks-nummer Saks-nummer = Serier = Mapper Sikret sone

8 N5 Åpen kildekode Kjerne
Journal Arkivstruktur IV Journalførings/registreringsdetaljer hentes fra journalapplikasjon Applikasjonslag N5 Åpen kildekode Kjerne N5 Åpen kildekode Kjerne SIKRET SONE EIendom Eiendom ”Sensitiv” Eiendom Historisk ”Gradert” Eiendom Bygningsnr (mappenivå 1) Saks-nummer Saksnummer (mappenivå 2) =Registrering (journalføring) = Dokumenter Sikret sone

9 Definisjoner i oppsett
Journal Arkivskaper TK Annen Arkivskaper? IKS? Definisjoner i oppsett Viktig å definere HVOR eventuelle metadata hentes fra. Kommunens databaser? Offentlige registre? Arkiv TK Intern sone Intern eller sikker sone? Applikasjonslag Arkivnavn? Metadata? Eiendom Ordnings-prinsipp(er)? Skjerming? Bygg Sløyfes? Metadata? Mappenivå I Metadata? Skjerming? Mappenivå II (Saksmappe) Skjerming? Basisregistrering? Registrering? Journalføring? Registrering Metadata? Dokument-beskrivelse Dokument objekt Dokument lager Offentlig Skjerming?

10 Bortsetting og periodisering
Aktivt arkiv Deponert arkiv Arkivskaper TK Bortsatt Arkiv TK Intern sone Bortsatt Eiendom Bortsatt NNOARK 5 Uttrekk Bortsatt Bygg Mappenivå I Avsluttet Mappenivå II (Saksmappe) Avsluttet Registrering U, A, J Dokument-beskrivelse F Dokument objekt F Dokument lager Offentlig Bortsetting og periodisering F Periodiseres hvert halvår


Laste ned ppt "NOARK 5 arkitektur - kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google