Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Hvordan forbedre det norske regelverket? FNHs årskonferanse v/Ida Espolin Johnson, Kommunal Landspensjonskasse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Hvordan forbedre det norske regelverket? FNHs årskonferanse v/Ida Espolin Johnson, Kommunal Landspensjonskasse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 Hvordan forbedre det norske regelverket? FNHs årskonferanse v/Ida Espolin Johnson, Kommunal Landspensjonskasse

3 3 Tilstandsbeskrivelse Inn i 2009 uten kursreserver og med reduserte tilleggs- avsetninger Lav aksjeandel reduserer sårbarheten for ytterligere fall, men begrenset mulighet for å delta i en oppgang i aksjemarkedet Verdiutvikling på eiendom kan få stor betydning for resultatene fremover

4 4 Hva blir det neste....?

5 5 KRISEPAKKER? GULLKORTET (NA24): Regjeringen stiller opp med 350 milliarder kroner for å bedre situasjonen. Staten utsteder nye statsobligasjoner til en samlet verdi med inntil 350 milliarder kroner. Dette gjør de får å sikre bankene langsiktige lån.NA24 Statens finansfond er et nyopprettet fond som er opprettet for å tilføre egenkapital til norske banker. Fondet forvalter 50 milliarder kroner og en Stavangeradvokat er valgt til styreleder. Statens finansfond er et nyopprettet fond som er opprettet for å tilføre egenkapital til norske banker. Fondet forvalter 50 milliarder kroner og en Stavangeradvokat er valgt til styreleder.

6 6 Går det an å legge til rette for: God, langsiktig kapitalforvaltning for kundene i et regime med årlig rentegaranti og med ustabile markeder?

7 7 En umulig oppgave?

8 8 Første år med nytt forsikringsregime Kunde- porteføljer Avkastning Risikoresultat Avkastning Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Marginer Selskaps- portefølje

9 9 Kapitalforvaltning som marginforretning?

10 10 Kapitalforvaltningsforskriften – prudent man

11 11....og hvordan har vi tilpasset oss?

12 12 Stor spredning i resultatene - 0,2 % 0,0 % - 11,1 % - 3,0 % + 3,47% - 6,1%

13 13 Aksjeandeler i 2007 og 2008

14 14 For å kunne bære risiko kan vi Se på soliditeten Se på fonderingen Se på risikoen

15 15 Soliditet Kapitaldekningen er god Andre mål er også gode Bufferne er svekket, men fortsatt tilstede

16 16 Soliditeten Bygging og fordeling av buffere Beregning av soliditet

17 17 Solvens II Kapitalkravet ser ut til å øke sammenlignet med dagens regelverk Nytt regime synliggjør renterisiko som følge av ulik løpetid på aktiva og passivasiden Hva er en fornuftig sammenheng mellom et kortsiktig og et langsiktig perspektiv? Reglene om flytting til bokført verdi kan være problematisk under Solvens II

18 18 Fondering? Full fondering til enhver tid? Regnskapsregler

19 19 Flytte risiko over på kunden/forsikringstaker

20 20 Regelendringer – hva må vi tenke på? Langsiktighet og forutsigbarhet Endringer må ikke tjene bransjen på bekostning av kundene Endringer må ikke virke konkurransevridende Selskapene skal både ta og prise risiko

21 21 Oppsummering hva bør vi se på? Bygging av TA Implementering av Solvens II Regnskapsregler Åpne for underfondering i flerårige avtaler Overskuddsdeling

22 22


Laste ned ppt "2 Hvordan forbedre det norske regelverket? FNHs årskonferanse v/Ida Espolin Johnson, Kommunal Landspensjonskasse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google