Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D4223 Systemtelefon. D4223 Linjetaster Overføre (ved hodesett) Viderekoble Meny Bla funksjon / Meny Høyttaler Mikrofon av/på (Mute) Hodesett-knapp Justering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D4223 Systemtelefon. D4223 Linjetaster Overføre (ved hodesett) Viderekoble Meny Bla funksjon / Meny Høyttaler Mikrofon av/på (Mute) Hodesett-knapp Justering."— Utskrift av presentasjonen:

1 D4223 Systemtelefon

2 D4223 Linjetaster Overføre (ved hodesett) Viderekoble Meny Bla funksjon / Meny Høyttaler Mikrofon av/på (Mute) Hodesett-knapp Justering volum Avslutt samtale (ved hodesett) Multifunksjonstaster

3 Tegnrute på D4223  Ut : Apparatet har meldt seg midlertidig ut av en anropsgruppe  BE : Talepost. Du har beskjed i din talepost (ring 884 og følg instruksjonene som blir lest opp for deg)  AL : Alarm. (Kun når apparatet er definert som et ekte sentralbord)  AS : Alternativ sentralbord. Dersom apparatet har meldt seg inn som et alternativ sentralbord  SB : Sentralbord. Dersom apparatet er definert som et ekte sentralbord  NT : Natt telefon. Dersom apparatet er definert som natt telefon. LOR 27-JAN 08:14Ut BE SB AL AS 2 7 AnropereEget nr 400 12:56 REPETERANROPEREPICKUP PARKHENT >

4 Menystyring  D4223 har multifunksjonstaster –Tegnrute presenterer funksjonen som er på knapp

5  REPETER gjentar siste slåtte nummer  ANROPERE viser tapte anrop. –SLETT fjerner telefonnumer fra lista –VELG slår dette nummeret –NESTE blar til neste nummer

6  PICKUP plukker opp anrop –Tast inn internnummer, eller velg SENT_BORD HOVED_GR SEK_GR

7  NAVN –Tast inn første bokstav ved hjelp av tall-tastene –Ordnes alfabetisk. –Presenterer 4 og 4 navn –Bla i menyen ved hjelp av >> –Velg knapp med ønsket navn

8  Ved å trykke ned MENY-tasten får tegnruten andre valg: –ALT_SENT aktiverer alternativt sentralbord –GRUPPE benyttes til å melde seg ut og inn av gruppe –SPERRET låser telefonen –VIDKOBLE benyttes for å viderekoble telefonen ALT_SENT GRUPPE SPERRET VIDKOBLE

9  Ved å trykke ned MENY-tasten etterfulgt av >> får tegnruten disse valgene: –VARSLING er ”vekkerklokke” –TASTER velges for programmering av taster Ekstra knapperad –LINJER velges for programmering av linjer L3, L4,L5,L6 –RING+VOL velges for endring av ringesignal og volum VARSLING TASTER LINJER RING+VOL

10  Ved å trykke ned MENY-tasten etterfulgt av >> 2 ganger får tegnruten disse valgene: –FAST_VK Legger inn fast viderekoblingsnummer på viderekoblingstast –Velg først type viderekobling; direkte, ikke svar, opptatt, ikke forstyr eller kombinert –Tast inn nummer du ønsker å viderekoble til (husk 0 før ekstern nummer) –Velg BEKREFT –PREFIKS (ikke i bruk) –PAGING tvinger mottaker apparat høyttalende –KOSTNAD kan presentere kostnadene på trafikk FAST_VK PREFIKS PAGING KOSTNAD

11  Når man foretar et utgående anrop vil tegnrute få andre valg –DTMF benyttes når tastevalg er påkrevd Kontofon Automatisk sentralbord Talepostkasser –SE NUMMER gjør det mulig å se innkommende telefonnummer, uten å besvare samtalen –PARKERE gjør det mulig å parkere samtalen og plukke den opp på annet apparat. DTMF SE NUMMER PARKERE

12 Utgående anrop  Ringe ut –Internt – slå kun internnummer –Eksternt – slå 0 + telefonnummer –Bestille tilbakering hos intern bruker Ved opptatt apparat –Tast 1 og ditt apparat ringer når den du prøvde å ringe blir ledig. Tilbakering presenteres i tegnrute. Ved ledig apparat –Tast 1 og ditt apparat ringer når en samtale er foretatt hos den oppringte.

13 Calling  Løsningen har støtte for calling  Hvis ønskelig kan mottakers apparat settes i ”calling-modus” –Tast internnummer etterfulgt av 3 –Alternativt velg multifunksjonstasten ”Paging”

14 Innkommende anrop  Svare samtale –Med telefonrør –Høyttalende – trykk linjetast som blinker Parker ved å trykke ned samme linjetast –Hent tilbake samtale med nok et trykk på samme linjetast Avslutt samtale med C –Veksle mellom samtaler Trykk ned linjetast som blinker –Parkerte samtaler blinker. Aktiv samtale lyser

15 Sette over en samtale  Svar samtale –Tast kun internnummer, og legg på –Tast eventuelt eksternt nummer, og legg på. Husk 0 først  Spørreanrop –Tast kun internnummer, legg ikke på Anrop blir parkert. –Samtale settes over ved å legge på røret –Opprinnelig anrop kan eventuelt hentes tilbake ved å trykke på linjetast som blinker  Benytt eventuelt direktevalgstaster

16 Videresende anrop uten å svare  I enkelte tilfeller er det ønskelig å rute innkommende anrop videre uten å besvare –Til kollega / sekretær –Til talepost –Til sentralbord  Dette kan programmeres av leverandøren i deres løsning (ta evt. kontakt for å få gjort dette)  Eksempel på Videresending –Tast #39 etterfulgt av internnummer –Funksjonen kan legges på knapp

17 Telefonkonferanse  Ved aktiv samtale (utgående eller inngående)  Parker samtale og sett opp nytt anrop  Velg multifunksjonsknappen ”Konferanse” og alle hører alle –Eller tast 3 (istedenfor ”Konferanse”)  Forutsatt ledige linjeknapper på apparatet så kan inntil 4 eksterne deltagere knyttes sammen i en konferanse

18 Basisfunsjoner  Plukke opp –en enkelt telefon > #13+internnummer –gruppeanrop > #14 –sentralbord > #15  Ikke forstyrr –Aktiveres med #64 –Deaktiver med viderekoblingstast. Interne brukere får se melding Eksternt anrop går til sentralbord

19 Alternativt sentralbord  Aktuelle brukere kan melde seg inn som alternativt sentralbord.  Tast #67. AS presenteres i tegnrute Tegnrute presentere Sentralbordanrop Tegnrute presenterer antall i kø på sentralbord. –Tjenesten deaktiveres med samme kode.


Laste ned ppt "D4223 Systemtelefon. D4223 Linjetaster Overføre (ved hodesett) Viderekoble Meny Bla funksjon / Meny Høyttaler Mikrofon av/på (Mute) Hodesett-knapp Justering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google