Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D4223 Systemtelefon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D4223 Systemtelefon."— Utskrift av presentasjonen:

1 D4223 Systemtelefon

2 D4223 Multifunksjonstaster Bla funksjon / Meny Meny Viderekoble
Overføre (ved hodesett) Linjetaster Justering volum Mikrofon av/på (Mute) Hodesett-knapp Avslutt samtale (ved hodesett) Høyttaler

3 Tegnrute på D4223 LOR 27-JAN 08:14 Ut BE SB AL AS 2
7 Anropere Eget nr :56 REPETER ANROPERE PICKUP PARKHENT > Ut : Apparatet har meldt seg midlertidig ut av en anropsgruppe BE : Talepost. Du har beskjed i din talepost (ring 884 og følg instruksjonene som blir lest opp for deg) AL : Alarm. (Kun når apparatet er definert som et ekte sentralbord) AS : Alternativ sentralbord. Dersom apparatet har meldt seg inn som et alternativ sentralbord SB : Sentralbord. Dersom apparatet er definert som et ekte sentralbord NT : Natt telefon. Dersom apparatet er definert som natt telefon.

4 Menystyring D4223 har multifunksjonstaster
Tegnrute presenterer funksjonen som er på knapp

5 REPETER gjentar siste slåtte nummer ANROPERE viser tapte anrop.
SLETT fjerner telefonnumer fra lista VELG slår dette nummeret NESTE blar til neste nummer Tapte Anrop: Lagrer siste 10 tapte anrop Anropere - se på Lagrer med og uten melding Lagrer både interne og eksterne anrop Velg - ringer tilbake Slett - sletter Les_mld - Les Meld. Lx - Ringer tilbake

6 PICKUP plukker opp anrop
Tast inn internnummer, eller velg SENT_BORD HOVED_GR SEK_GR

7 NAVN Tast inn første bokstav ved hjelp av tall-tastene
Ordnes alfabetisk. Presenterer 4 og 4 navn Bla i menyen ved hjelp av >> Velg knapp med ønsket navn

8 Ved å trykke ned MENY-tasten får tegnruten andre valg:
ALT_SENT GRUPPE SPERRET VIDKOBLE Ved å trykke ned MENY-tasten får tegnruten andre valg: ALT_SENT aktiverer alternativt sentralbord GRUPPE benyttes til å melde seg ut og inn av gruppe SPERRET låser telefonen VIDKOBLE benyttes for å viderekoble telefonen

9 VARSLING TASTER LINJER RING+VOL
Ved å trykke ned MENY-tasten etterfulgt av >> får tegnruten disse valgene: VARSLING er ”vekkerklokke” TASTER velges for programmering av taster Ekstra knapperad LINJER velges for programmering av linjer L3, L4,L5,L6 RING+VOL velges for endring av ringesignal og volum

10 FAST_VK PREFIKS PAGING KOSTNAD
Ved å trykke ned MENY-tasten etterfulgt av >> 2 ganger får tegnruten disse valgene: FAST_VK Legger inn fast viderekoblingsnummer på viderekoblingstast Velg først type viderekobling; direkte, ikke svar, opptatt, ikke forstyr eller kombinert Tast inn nummer du ønsker å viderekoble til (husk 0 før ekstern nummer) Velg BEKREFT PREFIKS (ikke i bruk) PAGING tvinger mottaker apparat høyttalende KOSTNAD kan presentere kostnadene på trafikk

11 Når man foretar et utgående anrop vil tegnrute få andre valg
DTMF SE NUMMER PARKERE Når man foretar et utgående anrop vil tegnrute få andre valg DTMF benyttes når tastevalg er påkrevd Kontofon Automatisk sentralbord Talepostkasser SE NUMMER gjør det mulig å se innkommende telefonnummer, uten å besvare samtalen PARKERE gjør det mulig å parkere samtalen og plukke den opp på annet apparat.

12 Utgående anrop Ringe ut Internt – slå kun internnummer
Eksternt – slå 0 + telefonnummer Bestille tilbakering hos intern bruker Ved opptatt apparat Tast 1 og ditt apparat ringer når den du prøvde å ringe blir ledig. Tilbakering presenteres i tegnrute. Ved ledig apparat Tast 1 og ditt apparat ringer når en samtale er foretatt hos den oppringte.

13 Calling Løsningen har støtte for calling
Hvis ønskelig kan mottakers apparat settes i ”calling-modus” Tast internnummer etterfulgt av 3 Alternativt velg multifunksjonstasten ”Paging”

14 Innkommende anrop Svare samtale Med telefonrør
Høyttalende – trykk linjetast som blinker Parker ved å trykke ned samme linjetast Hent tilbake samtale med nok et trykk på samme linjetast Avslutt samtale med C Veksle mellom samtaler Trykk ned linjetast som blinker Parkerte samtaler blinker. Aktiv samtale lyser

15 Sette over en samtale Svar samtale Spørreanrop
Tast kun internnummer, og legg på Tast eventuelt eksternt nummer, og legg på. Husk 0 først Spørreanrop Tast kun internnummer, legg ikke på Anrop blir parkert. Samtale settes over ved å legge på røret Opprinnelig anrop kan eventuelt hentes tilbake ved å trykke på linjetast som blinker Benytt eventuelt direktevalgstaster

16 Videresende anrop uten å svare
I enkelte tilfeller er det ønskelig å rute innkommende anrop videre uten å besvare Til kollega / sekretær Til talepost Til sentralbord Dette kan programmeres av leverandøren i deres løsning (ta evt. kontakt for å få gjort dette) Eksempel på Videresending Tast #39 etterfulgt av internnummer Funksjonen kan legges på knapp Videresending av anrop er ikke en standard tjeneste, men det er satt av mulighet for dette som kan programmeres i sentralen. Eksemplet viser hvordan dette kan brukes når man har valgt #39 som tjenestekode.

17 Telefonkonferanse Ved aktiv samtale (utgående eller inngående)
Parker samtale og sett opp nytt anrop Velg multifunksjonsknappen ”Konferanse” og alle hører alle Eller tast 3 (istedenfor ”Konferanse”) Forutsatt ledige linjeknapper på apparatet så kan inntil 4 eksterne deltagere knyttes sammen i en konferanse Du sitter i én samtale Ring opp en annen intern/ekstern ved å slå et nytt nummer (den du prater med parkeres) Trykk på knappen for konferanse og dere kobles sammen. (MENY og 3 på D4222) Gjenta øvelsen inntil 5 partnere i konferanse

18 Basisfunsjoner Plukke opp Ikke forstyrr
en enkelt telefon > #13+internnummer gruppeanrop > #14 sentralbord > #15 Ikke forstyrr Aktiveres med #64 Deaktiver med viderekoblingstast. Interne brukere får se melding Eksternt anrop går til sentralbord

19 Alternativt sentralbord
Aktuelle brukere kan melde seg inn som alternativt sentralbord. Tast #67. AS presenteres i tegnrute Tegnrute presentere Sentralbordanrop Tegnrute presenterer antall i kø på sentralbord. Tjenesten deaktiveres med samme kode. De som skal ha mulighet for å kunne være alternativt sentralbord, programmeres med denne muligheten/tjenesteklassen.


Laste ned ppt "D4223 Systemtelefon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google