Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Langseth Program for lærerutdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Langseth Program for lærerutdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Langseth Program for lærerutdanning
Den som spør….. Inger Langseth Program for lærerutdanning

2 Death Harold Pinter What made you declare the dead body dead?
Did you declare the dead body dead? How well did you know the dead body? How did you know the dead body was dead? Did you wash the dead body? Did you close both its eyes? Did you bury the body? Did you leave it abandoned? Did you kiss the dead body? Where was the dead body found? Who found the dead body? Was the dead body dead when found? How was the dead body found? Who was the dead body? Who was the father or daughter or brother Or uncle or sister or mother or son Of the dead and abandoned body? Was the body dead when abandoned? Was the body abandoned? By whom had it been abandoned? Was the dead body naked or dressed for a journey?

3

4 Hvilke spørsmålsteknikker bruker du?
Effektive lærere bruker:( kognitiv utvikling) flere åpne enn lukkede spørsmål. flere komplekse enn enkle spørsmål. Undersøkelser fra England viser at av alle spørsmål er: 70-80% enkle lukkede faktaspørsmål 20-30% er spørsmål som krever forklaring, klargjøring utdypning, eller generalisering (Dpt of education and skills, England) Det tar ca 0.9 sekunder fra lærer spør til svar avgis – 3 sek er å foretrekke more: effctive questioning ffective questioning Research evidence suggests that effective teachers use a greater number of open questions than less effective teachers. The mix of open and closed questions will, of course, depend on what is being taught and the objectives of the lesson. However, teachers who ask no open questions in a lesson may be providing insufficient cognitive challenges for pupils. Questioning is one of the most extensively researched areas of teaching and learning. This is because of its central importance in the teaching and learning process. The research falls into three broad categories: • What is effective questioning? • How do questions engage pupils and promote responses? • How do questions develop pupils’ cognitive abilities? It is estimated that 70–80 per cent of all learning-focused questions require a simple factual response, whereas only 20–30 per cent lead pupils to explain, clarify, expand, generalise or infer. In other words, only a minority of questions demand that pupils use higher-order thinking skills.

5 Refleksjon VIDEO norwenglishteaching
Å stille spørsmål er fundamentalt for å skape god undervisning og læring Effektive spørsmål er en ferdighet som kan læres Hensikten er å Skape interesse, engasjere, utfordre Sjekke forståelse Mobilisere eksisterende kunnskap Forkusere på tema og begrep Utvikle tenkingen til det analytiske og vurderende Lede elever gjennom en undervisningssekvens Formulere hypoteser, problemstillinger, spørsmål Fremme refleksjon rundt egen læring

6 Oppgave 1 pitfalls Se teksten side 4-5 Hva kjenner du deg igjen i?

7 Oppgave 2 Spørsmålssekvens

8 Klassesamtale Forbered spørsmålene i en sekvens
konnotasjon, denotasjon, assosiasjon Taksonomi Bloom: fakta, forståelse og bruk - problemløsing Fortell klassen hva de skal gjøre/ viktigste spørsmål Gi elevene tid til å tenke Skap et trygt læringsmiljø ved å la elevene samarbeide før de svarer No-hands rule All hands rule Fortell hva du venter av svaret

9 Klassesamtale Elevsvarene
Unngå unødvendig rosing som good, fine Påpek feil, eller misforståelser Korrekt svar: spør hvordan eleven kom frem til svaret Delvis korrekt: be om utfyllende kommentar der det er feil Feil svar: forenkle spørsmålet, gi deler av svaret Spekulasjon: alle svar aksepteres (åpne spørsmål) Et eksempel: Hvorfor kjører noen på høyre og andre på venstre side av veien? Finn hva tre av fargene har til felles og forklar hvorfor: rød, gul, grønn, hvit

10 Klassesamtale Hva er et godt svar?
“Generally, an answer is a reply to a question or is a solution, a retaliation, or a response.”(Wiki) Hva er et godt svar? Ord – setning – paragraf – dokument- ? Question: Who was the first man on the moon? Answer: Neil Armstrong was the commander of the Apollo11 mission to the moon in On July 20,1969, Armstrong became the first man to walk on the moon, and made his famous statement, “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” Sjekke lekser: tendens til å åpne samtalen ved feil svar og lukke samtalen ved riktig svar. (Tartwijk 1987)

11 Elevsvarene – oppfølgende spørsmål
Extension Require students to elaborate on the response given to an earlier question. Such questions indicate to the learner that the original response was in the right direction but was not adequate. Clarification Useful when the student’s response is unclear or incomplete. Justification Require the learner to provide rationale for the previously-given response. Useful in providing insights into thinking and reasoning processes of students and revealing errors in these processes. Prompting (hint) Useful when students do not respond to the original question Redirection Used to elicit a variety of opinions during problem-solving sessions or discussions. Planning Use questions to identify learning objectives for follow-up self-study. Pose questions Utdypende spørsmål, oppfølgingsspærsmål

12 Klassesamtale Elevspørsmålene
Modellæring – If I want to….I will need to find out how… Et problem: diskuter med elevene hvilke spørsmål som må stilles – if you want to find out why R&J commmitted suicide, what questions… Spill 20 spørsmål- grupper spør&svarer Still spørsmål til tekst- predict før lesing-verify Still spørsmål om det de vil lære mer om Spekulasjon: alle svar aksepteres (åpne spørsmål) Et eksempel: Hvorfor kjører noen på høyre og andre på venstre side av veien? Finn hva tre av fargene har til felles og forklar hvorfor: rød, gul, grønn, hvit

13 Alternativer til spørsmål
Kommenter et utsagn Tegn kunnskapen (segregation) Kan du si litt mer om dette? Hva tror du vil skje hvis….? Finnes det andre måter å gjøre dette på? Gi litt mer informasjon om…… Klargjør: dette er slik fordi….. Gjenta elevenes kommentarer Oppsummer

14 Kroppspråk - Speilingsteknikk - verbal - fysisk (Rizolatti)
- speilnevroner (kunnskap, autentisk, engasjert) 85% av kommunikasjonen ?

15 Oppsummering Ta stilling til disse utsagnene:
Gode spørsmål krever kunnskap. Gode spørsmål er ekte.

16 Å stille spørsmål som utfordrer
Vær bevisst på hva du vil ha ut av svaret Fakta –enstavelsesord (lukket spørsmål) Kjent svar – kun tilsynelatende åpent spørsmål Refleksjon, definisjon, forståelse –(åpent spørsmål) Gi elevene tid til å reflektere Lengre svar – krev et visst antall ord Ikke svar på dine egne spørsmål Still ett spørsmål i gangen Klarhet – elevene forstår hva du forventer Still spørsmål med stigende vanskegrad Denotasjon, konnotasjon, assosiasjon Kunnskap, ferdigheter, holdninger (kognitive ferdigheter) Få alle elevene til å delta Skriv og vis svaret eller ”no hands” policy Ta alle elevsvar på alvor? Be om utdypning av svaret, ”interessant” How do questions engage pupils and promote responses? It doesn’t matter how good and well structured your questions are if your pupils do not respond. This can be a problem with shy pupils or older pupils who are not used to highly interactive teaching. It can also be a problem with pupils who are not very interested in school or engaged with learning. The research identifies a number of strategies which are helpful in encouraging pupil response. (See Borich 1996; Muijs and Reynolds 2001; Morgan and Saxton 1994; Wragg and Brown 2001; Rowe 1986; Black and Harrison 2001; Black et al ) Pupil response is enhanced where: • there is a classroom climate in which pupils feel safe and know they will not be criticised or ridiculed if they give a wrong answer; • prompts are provided to give pupils confidence to try an answer; • there is a ‘no-hands’ approach to answering, where you choose the respondent rather than have them volunteer; • ‘wait time’ is provided before an answer is required. The research suggests that 3 seconds is about right for most questions, with the proviso that more complex questions may need a longer wait time. Research shows that the average wait time in classrooms is about 1 second (Rowe 1986; Borich 1996).

17 A Public Forum debate A Public Forum debate follows this timing schedule: Team A: First Speaker: Constructive Speech 4 minutes Team B: First Speaker: Constructive Speech 4 minutes Crossfire (between first speakers) 3 minutes Team A: Second Speaker: Rebuttal 4 minutes Team B: Second Speaker: Rebuttal 4 minutes Crossfire (between second speakers) 3 minutes Team A: First Speaker: Summary 2 minutes Team B: First Speaker: Summary 2 minutes Grand Crossfire (All speakers) 3 minutes Team A: Second Speaker: Final Focus/Last Shot 1 min Team B: Second Speaker: Final Focus/Last Shot 1 min (Wikipedia)

18 Muntig samhandling - gruppeoppgaver
Tekstlesning – tekst deles ut Begrepsforståelse En gruppe stiller spørsmål En gruppe svarer Lærer observerer Job Intervju forbered og gjennomfør intervju

19 Litteratur Dpt for Education and Skills UK Teaching repertoir Unit 7: Questioning


Laste ned ppt "Inger Langseth Program for lærerutdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google