Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen – Vi har stedet å gjøre det på!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen – Vi har stedet å gjøre det på!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen – Vi har stedet å gjøre det på!

2 Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som verktøy i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid.

3 Organisering Prosjektorganisert inn under stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum Fullfinansiert av Oslo kommune 2,8 ansatte pr 1.4 2010

4 Målsetting: ”Å forankre selvhjelp i Oslo by slik at denne arbeidsformen kan utvikles til et redskap, som gjør det mulig for den enkelte innbygger å delta i bearbeidingen av egne erkjente livsproblem. På denne måten utløses ressurser i form av livskvalitet og trivsel.”

5 En grunnleggende tro på at alle mennesker har livsressurser, og at bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk Selvhjelpsforståelse

6 Selvhjelp handler om: Våge å være tilstede i øyeblikket (her & nå). Våge å stå i det som er vanskelig. Sette ord på egne tanker og følelser – erkjennelse. Selvhjelp handler om å jobbe med eget jeg! Kunnskap om eget problem som drivkraft for endring.

7 Selvhjelp handler om: Å sette seg i stand til å bli en aktiv deltaker i eget liv Å ta opplevelsen på alvor Å bearbeide – ikke bekjempe det som er vanskelig Veien fra ansvarsfraskrivelse til ansvarsmobilisering

8 erfaring berøre - la seg berøre bevisstgjøre bearbeide bevege

9 SELVHJELPSGRUPPER 4–8 personer Menn og kvinner Aldersspredning Faste og jevnlige møter Lukkede grupper Ikke tidsbegrenset Lederløse Taushetsplikt - meldeplikt

10 Oppsummert: Et selvhjelpssenter for de som bor og eller jobber i Oslo og omegn Henvender seg til privatpersoner, ansatte i Oslo kommune, frivillige organisasjoner og frivilligsentraler. Arbeider for å øke kunnskap om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering av egne problemer Utvikling og formidling av kunnskap om selvhjelp som verktøy og selvhjelpsgrupper som verksted for endring Innhenting, systematisering, utvikling og videreformidling av kunnskap – både erfaringsbasert og forskning


Laste ned ppt "Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen – Vi har stedet å gjøre det på!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google