Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D-2275s Distriktskonferanse 23. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D-2275s Distriktskonferanse 23. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D-2275s Distriktskonferanse 23. september 2012

2 NORFO 2012-2013

3 I tillegg: ”Styre” (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra – DG – IPDG – PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE som observatør Sekretær Økonomiansvarlig (tidligere: kasserer og controller ) Informasjons-/kommunikasjonskomiteen (øvrige aktivitetsledere ved behandling av deres saker)

4 Hva er NORFO? Et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de norske Rotary- distriktene Opprettet for å hjelpe distriktene med forbedret service til klubbene – Begrenset til oppgaver som anses løst best, og mest effektivt i fellesskap (hver ny hovedaktivitet krever enstemmig beslutning blant DGene) – NORFO arbeider i henhold til RIs Manual of Procedure (MOP) bestemmelser uttrykt i ”Vedtekter for Norsk Rotary Forum” – Multidistriktsorganet må hvert tredje år godkjennes på nytt av minst 2/3 av klubbene i hvert involvert distrikt.

5 NORFOs organisering NORFOs beslutningstagere er de 6 sittende DGer Møtes 2 ganger pr. år (oktober og april/mai) DGEene har møte- og talerett. Stemmerett ved vedtagelse av budsjett for deres funksjonsår NORFOs arbeidsutvalg (”styre”) – ivaretar drift mellom møtene – tilrettelegger sakene til høst- og vårmøtene

6 Hva NORFO ikke er NORFO er ikke i Rotary Internationals (RI) linjeorganisasjon – kan ikke instruere distrikter, distriktets ledere eller klubber! Distriktene er ansvarlige direkte overfor RI – RI skal dog ha en rapport hvert år som viser hvilke multidistriktsaktiviteter guvernørene beslutter løst i fellesskap, dvs gjennom NORFO

7 Multidistriktsaktiviteter/ NORFOs oppgaver (1) Informasjons-/kommunikasjonsvirksomhet – Medlemsnett Medlemsregister/database som alle medlemmer har tilgang til med eget passord (digital matrikkel) Som det 2. landet (etter Sverige) samkjørt med RI database i 2011 (Medlemsregister oppdateres kun én gang, på ett sted) Matrikkel er tilgjengelig for alle medlemmer som utskriftbare pdf.-filer. Oppdateres minst 2 ganger/år. – Drift av hjemmesiden www.rotary.no (ca50 000 besøk/år)www.rotary.no – PR/omdømmebygging – Rotary Norden (norsk redaktør; adresselister ++)

8 Multidistriktsaktiviteter/ NORFOs oppgaver (2) Ungdomsutvekslingen – Korrespondenter : holder kontakt med de enkelte verdensdeler – Sertifisering /oppfølging av RIs-krav – Fellesarrangementer for inbound studenter: språkkurs, høstsamling, Ski-camp, Holmenkollen, Europatur – Kurs for outbound – Camps - Roundtrips

9 Multidistriktsaktiviteter/ NORFOs oppgaver (3) Opplæring på «distriktsnivå» – GETS: Norsk del av Guvernøropplæring – DICO- og distriktssekretæropplæring – Vurdere økt felles opplæring? (Danmark som har lagt mye Rotary opplæring felles) District Trainer- / AG-opplæring? Rotaryskolen / opplæring av fremtidige ledere? Møteplasser/forum for distriktsansvarlige – utveksling av ideer om støtte til klubbene – gjensidig inspirasjon

10 Multidistriktsaktiviteter/ NORFOs oppgaver (4) Administrering av – Georgia Stipend – Georgia Takkestipend ( 3 US studenter ved sommerskolen ved UiO) – Landsarkivet Sikrer Rotary Norges historie ved å arkivere materiale samlet av alle DG-er. – NORFOs Ungdoms- og Tiltaksfond (mulighet for klubber/distrikter å søke/motta økonomisk støtte!)

11 Handicamp Norway – vårt flaggskip!!

12 Handicamp Norway Mål – Gjennomføring – Resultater Orientering på D-2275s Distriktskonferanse på Hell, søndag 23. september 2012 PDG Lena J Mjerskaug, Enebakk Rotaryklubb

13 Handicamp Norway Betegnelsen på prosjektet siden 1976 Blitt et varemerke for Rotary Norge Tildelt utmerkelse ved Convention i San Antonio 2001: ”Outstanding task force project” Presentert med egen stand i House of Friendship på RI-Convention i København 2006 Presentert med egen stand i House of Friendship på soneinstituttet i Lillestrøm 2007 og 2011 Fast leirsted: Haraldvangen i Hurdal, Akershus fylke Samarbeidsprosjekt med Inner Wheel og Rotaract

14 Våre mål for leiren Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke- funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse Å lære deltakerne om Norge og norske forhold Hver enkelt deltaker skal tøye sine grenser; ”Gjøre det umulige mulig”

15 Krav til deltakerne Alder: 18 – 28 år Må beherske engelsk, som er kommunikasjonsspråket Må ha en fysisk funksjonshemming Må medbringe egen hjelper - normalt én, men noen har også behov for to

16 Handicamp Norway 2012 ”Kortfakta”  Administrator / «ansvarlig Rotaryklubb»: Arne Fuglum/ Drammen Syd-Vest Rotaryklubb  Et styre - med representanter fra Rotaryklubber i Drammen, Inner Wheel og Rotaract samt leirlederne  Arbeidet «overtatt» fra Jan Barlindhaug – administrator for Handicamp Norway 2010  Styremøte ca en gang i mnd frem til leirstart  Ca 100 deltagere fra ca 15 land  Alle distrikt i Norge representert  Deltakerne var mellom 18 – 30 år  «Som vanlig» - en KJEMPESUKSESS!

17 Økonomi Hovedfinansieringskilde: Hvert Rotary-medlem i Norges årlige bidrag med kr 50,- (betales via distriktene/ NORFO) Betydelig sponsing og gaver fra firmaer – med- og uten Rotary-tilknytning. Rotaryklubbers gaver og bistand til arrangementet, særlig fra distriktene 2260, 2305 og 2310 Gaver og bidrag fra Inner Wheel og Rotaract

18 Det frivillige mannskapet

19 Det frivillige mannskapet, forts Leirledere 2012 (også i 2010) – Annette Kollungstad – Ann Kristin Sæther Begge fra Rotaract, hhv Kolbotn og Smaalenene Aktivitetsledere – Fra Norge og utlandet (noen tidligere utvekslingsstudenter!) Flere deltatt mange ganger! Utenlandske ungdomsutvekslingsstudenter i Norge (over 18 år, vært her ca ½ år) Alle stiller opp gratis – for oss!

20 ”Resultater” For leirdeltakerne – opplevelsen av at det umulige er mulig – gleden over å mestre nye utfordringer – knytte nye kontakter For oss rotarianere og andre funksjonsfriske – se hva pågangsmot kan utrette – erfare livsmot og pågangsmot hos våre deltakere – glede over å ha utrettet noe for andre – stolthet over Rotary

21 Oppsummering Leiren er en kjempedugnad av de frivillige mannskapene! Leirledelsen og aktivitetslederne, ca 25 personer, bruker 14 dager av sin ferie til ulønnet arbeid for Handicamp Norway og Rotary. En fantastisk gjeng! Dere er med og gjør dette mulig. Vi kan være stolte over Rotary og de ungdommene som er på leiren og som makter å gjennomføre et slikt arrangement i tråd med organisasjonens beste ideer!

22 Miriam Ormøy Ibsen (Risør): ”De to beste ukene i mitt liv”

23 Handicamp Norway 2014(?) Har DU lyst og anledning til å være «administrator» for Handicamp Norway 2014? En Rotaryopplevelse for resten av livet! Ta kontakt med Lena J. Mjerskaug pr e-post: lmjerskaug@mil.no, eller telefon: 915 64 421lmjerskaug@mil.no


Laste ned ppt "NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D-2275s Distriktskonferanse 23. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google