Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge i finanskrisa – er vi forberedt til neste runde ? Petter Håndlykken – styremedlem Attac Norge Attac - Finansskattkonferanse - Oslo – 22. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge i finanskrisa – er vi forberedt til neste runde ? Petter Håndlykken – styremedlem Attac Norge Attac - Finansskattkonferanse - Oslo – 22. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge i finanskrisa – er vi forberedt til neste runde ? Petter Håndlykken – styremedlem Attac Norge Attac - Finansskattkonferanse - Oslo – 22. oktober 2011

2 Krisa i Norge fra 2007 Krisa ga full stans i bankenes tilgang til midler –Full stopp i bankene: tjener penger på langsiktige utlån finansiert med kortsiktige innlån, ofte fra utlandet –Staten tilførte bankene store mengder likviditet ”Gullkortet” = bytte utlån mot statsobligasjoner (mot gebyr) ramme fra Stortinget på 350 mrd kroner Tilføre egenkapital – ramme på 100 mrd kroner Umiddelbar stans i planlegging/start av nybygg –… påbegynte bygg ble stort sett fullført –Sterkt fall i boligomsetningen –Etter hvert økt offentlig aktivitet til utbygging / vedlikehold Sviktende etterspørsel –Kjøpekraften ble økt gjennom redusert rente –Varehandelen tok seg ganske raskt opp igjen

3 Krisa i Norge fra 2007 Norge produserer lite av den type forbruks- varer som ble hardest rammet av krisa Noen eksportbedrifter måtte redusere/stenge –Problemer i spesifikke næringer / steder –Økning i permitteringer / økt arbeidsledighet –Sterk økning i antallet på sysselsettingstiltak Økning offentlige budsjetter, offentlig etterspørsel –Ingen generelle skattelettelser Høy oljepris gjennom hele krisa –Investeringene i oljesektoren holdt seg oppe under krisa

4 Norsk finansnæring i krisa Boligprisene sank –men ikke så mye at soliditeten i bankene ble truet Bankfilialer i islandske konkursbo måtte avvikles Finansnæringen viste seg mindre utsatt enn i andre land –Næringen er relativt sett mindre enn i mange andre land –Mindre markedsbasert / mer bankbasert enn f eks UK –Høy andel innskuddsbasert bankfinansiering –Ingen ”skyggebanker” - lite råtne verdipapirer; –Men noen kunder ble rammet - som Terra-kommuner Oljefondet bokførte redusert verdi på over 600 mrd –Men tok dette inn igjen ved oppgangen i 2009/2010

5 Boligprisen i Norge 1990 - 2012

6 Lønnsutviklingen i Europa Norge

7 Etterpå var alle enige om: - at dette gikk i grunnen bra Næringslivet og borgerne syns dette gikk rimelig greit –Tapene i Norge er mindre enn i de fleste andre land Myndighetene syns de klarte seg bra –har styrt igjennom krisa uten å få stor arbeidsledighet –uten store offentlige tap –ingen store finansskandaler Finansnæringen er fornøyd –har tatt seg inn igjen og vokser og tjener penger som aldri før –har fått bekreftet at staten står bak dem som garantist Norge – en olympisk mester i finanskrisehåndtering

8 Finanskriseutvalget (NOU 1:2011) innstilling januar 2011 Skulle beskrive de bakenforliggende årsakene til finanskrisen, og se på om det var særlige nasjonale forhold som bidro til utviklingen av finanskrisen i Norge Skulle peke på egenskaper ved eksisterende regelverk som ikke bør svekkes og på områder … hvor det eventuelt kan være behov for forbedringer Skulle IKKE vurdere oljefondets investeringer Sier lite om norsk finansnærings aktivitet i andre land

9 Finanskriseutvalget (NOU 1:2011) noen foreslåtte tiltak … Utenlandske bankfilialer i Norge må kunne kreves omgjort til datterselskaper, og da følge norsk regelverk –Slike filialer har ca 15% av bankmarkedet i Norge Strengere kapital- og likviditetskrav Bedre forbrukervern Økt skattlegging av finanssektoren, ber om utredning av –Aktivitetsskatt (erstatning for mva for finanstjenester) –Stabilitetsavgift Utvalget sier lite om skatt på finanstransaksjoner –Kanskje - om andre land innfører det

10 … men - utvalget har ingen forslag angående mer grunnleggende forhold Finansinstitusjoner som er ”for store til å feile” –Det henvises til EUs krav som skal komme Nettverket av konkursforsikringer (CDS) som kan utløse konkursskred om en av bankene går konkurs –Er erfaringene fra den norske krisa i 1992 gyldige i dag ? Kapitalkontroll – begrensninger på flytting av kapital Finansmarkedet som flommer over av penger på jakt etter vekselvis spekulasjonsgevinster og sikkerhet –Finansmarkedet - en diktator med en bipolar lidelse ? Manisk og hyperaktiv spekulant Depressiv og angstfylt på jakt etter sikker havn for penger –Fraværet av investeringer i vare- og tjenesteproduksjon

11 Spekulasjonsøkonomien Metallpris LMEX Fraktrate BDI Kilde: Sparebank1 – månedrapport makro oktober 2011 Det er bare spekulanter som kjøper massevis av metaller som ikke trenger frakt !!

12 Norsk oppfølging av krisa Nye retningslinjer for boliglån fra Finanstilsynet Banklovkommisjonens utredning EUs direktiv om kapitalkrav for banker - CRD IV –Forelå nå i sommer – innføring 2013 – 2019 –Innebærer blant annet økte reservekrav til bankene –Norsk lovutkast for tilpasning til kravet foreligger –Direktivet ventes å føre til færre og større banker, men foreløpig ingen ting om ”banker som er for store til å feile” Nasjonalbudsjettet for 2012 –Regjeringen vil følge opp de fleste av forslagene fra finanskriseutvalget, innenfor rammen av bestemmelsene i EØS-avtalen –Forslag til aktivitetsskatt beskrives og skal følges opp –Regjeringen vil vurdere en stabilitetsavgift –Det sies fint lite om skatt på finanstransaksjoner

13 Internasjonalt - demokratiet krise Stor og langvarig realøkonomisk krise Politisk hjelpeløshet med hensyn til å løse krisa –Demokratiet settes på sidelinja –Politikernes rolle defineres til å være ”å berolige finansmarkedet” og å ”tiltrekke seg investeringer”, ikke å styre økonomien Finanssystemet er i en krise som ruller framover –den kan ta ulike former, nedsmelting av formuer og gjeld, sterk inflasjon, langvarig stagnasjon …… Folkelige opprør mot manglende politisk evne til å løse problemene –Democracia Real / Occupy Wall Street

14 Vi er nå inne i en ”særnorsk” økonomisk boble … –Det trengs virkemidler for å bremse veksten –Finanstilsynets retningslinjer for boliglån har liten virkning for boligprisen, gir sosialt uheldige utslag, men er bra for bankene –Store oljeinvesteringer på toppen av dagens aktivitet ??? Finans- og pengepolitikken er holdt utenfor EØS –Men finanstjenester er en del av det indre markedet, det begrenser hva myndighetene kan gjøre uten å utfordre avtalen –Norsk finansnæring ønsker å vokse og avviser ”særnorske tiltak” Det er på høy tid med økt beskatning av finansnæringen, transaksjonsskatt er viktigere enn aktivitetsskatt –Det går godt an å ha begge to.. Norsk økonomi er tett innvevd i det internasjonale systemet


Laste ned ppt "Norge i finanskrisa – er vi forberedt til neste runde ? Petter Håndlykken – styremedlem Attac Norge Attac - Finansskattkonferanse - Oslo – 22. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google