Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter
Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH

3 Barnehagene i dag er preget av
økende mangfold mange ønsker og krav til barnehagen økt brukertilpasning økende nyttetenkning fra myndighetenes side

4 Fokus for foredraget Barnehagen i klemme mellom myndighetenes krav om effektivitet med barnehagens ønsker om kvalitet (systemverden og livsverden; Habermas) Mange foreldre opplever å ikke ha medvirkning på barnehagens innhold og aktiviteter Noen STERKE foreldrestemmer blir hørt, gjerne de som er sammenfallende med personalets I barnehagen skjer en reproduksjon av sosial ulikhet i barnehagen (Palludan 2005) Hvorfor er foreldresamarbeidet stadig viktigere? Hva kan særlig styrkes i foreldresamarbeidet?

5 Formål for barnehagen Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene (Formål for barnehagen §1, første ledd, KD:2011)

6 Referanser Antonovsky A.(1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey Boss. Eggen, H.A.(2010). Foreldremedvirkning i barnehagen. Masteroppgave i førskolepedagogikk. Trondheim: NTNU. Glaser,V.&K.H.Moen m.fl.(2010). Barnehagens grunnsteiner. Formål for barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget Halse,J.A. )1999). De nye forældre og deres börn. Farum: Børns vilkår. Habermas,J.(1997). Communication and the evolution of the society. Boston: Beacon Press. Holthe,V.Glaser(2003). Profesjonalisering av barneoppdragelsen. Oslo: Universitetsforlaget. Kinge,E.(2009). Hvor er hjelpen når den trengs? Om relasjonskompetanse. Om foreldresamarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk Loona, S. (1995). Kultur og identitet i det flerkulturelle samfunn. Temannr.: Psykologi i en verden i forandring. Tidskrift for norsk psykologforening, Nr. 8 Palludan, C.(2005). Børnehaven gør en forskel. København: Danmarks Pædagogiske Universitets forlag Seeberg,M.L. (2003). Dealing with difference : two classrooms, two countries : a comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Dr avhandling UIO St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen NOU: 2010:8 Med forskertrang og lekelyst Østrem, S. m.fl,(2009). Alle teller mer. Tønsberg, Høgskolen i Vestfold. Rapport 1/2009


Laste ned ppt "Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google