Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 1 E-borgerskap 2005 Presentasjon av eBorger pilot ved kvinneklinikken, St. Olavs Hospital Fredrik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 1 E-borgerskap 2005 Presentasjon av eBorger pilot ved kvinneklinikken, St. Olavs Hospital Fredrik."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 1 E-borgerskap 2005 Presentasjon av eBorger pilot ved kvinneklinikken, St. Olavs Hospital Fredrik Sunde klinikksjefkvinne-barn-senter Universitetssykehuset i Trondheim

3 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 2 308 eBorgere på Kvinneklinikken (89% av i alt 348 ansatte) 46 (av 49) i administrasjon/kontor (94%) 84 (av 90) sykepleier (93%) 86 (av 95) jordmødre (91%) 68 (av 77) hjelpe- og barnepleiere (88%) 24 (av 36) leger (67%)

4 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 3 Forbedring gjennom prosjektet:  308 har kommet opp på eBorgernivå  mange som hadde eBorgernivå har hevet seg ytterligere 320 tok fortesten (92%) 217 ”bestod”, dvs 68% 325 tok eBorgertesten (93%) 308 bestod, dvs 95%

5 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 4 Pilotprosjekt eBorger: Bakgrunn: Vedtak i Arbeidsgiverutvalget 25.05.04 1.Sikre at de ansatte på Kvinneklinikken har grunnleggende IKT-kompetanse ved at de blir eBorgere 2.Undersøke om eBorger gir en effektiv metode for å kvalitetssikre IKT-kompetansen hos de ansatte og evt beskrive hvordan dette kan gjøres på en kostnadseffektiv måte ved øvrige avdelinger på St. Olavs Hospital. MÅL

6 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 5 De som har gode kunnskaper:  trenger lite/ingen oppfølging før eBorgertesten De som har noen kunnskaper:  får låne opplæringsmateriell for egeninnsats før eBorgertesten De som har dårlige kunnskaper:  får 2-dagers kurs og låne opplæringsmateriell før eBorgertesten Målrettet bruk av opplæringsressurser:

7 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 6 Resultatene på fortesten (15%)(17%)(32%)(37%) 320 av 348 deltok, dvs 92% 68% av disse bestod, dvs at 32% ikke hadde eBorgernivå

8 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 7 Deltakelse på fortesten

9 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 8 Valg av opplæringsform

10 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 9 Resultater på eBorgertesten på stilling 94% 88% 93% 89% 91% 67%

11 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 10 Resultater på eBorgertesten på alder

12 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 11 Egenoppfatning av forbedring 87 % av de som har svart, sier de har forbedret seg ”Litt”, ”Ganske mye” eller ”Mye”:

13 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 12 Generelle erfaringer Ledere må være godt informert og forberedt for gjennomføringen? Reaksjoner/spørsmål i personalgruppa om; –det å bli testet –at testene var obligatoriske –anonymitet Generelt fokus/engasjement hos personalet – negativ - positivt

14 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 13 Praktisk gjennomføring av testene og egenopplæringen Alle ansatte må ha tilgang til Internett Tilstrekkelig tilgang til PC-er i avdelingen for trening/gjennomføring av test? I hvilken grad var det bruk av arbeidstid, bruk av fritid, samarbeid mellom medarbeiderne?

15 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 14 Ressursbruk Hva var ressurskrevende for enheten/posten? Sette av tid i en travel klinisk hverdag. Tilgang på ledig pc… arbeidsro for å gjennomføre testen

16 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 15 Hvorfor suksess? Krav fra klinikkledelsen (plikt) Anonyme tester avmystifiserer/ufarliggjør testen og øker tryggheten Viktig med motivering og oppfølging fra øvrige linjeledere/nærmeste leder

17 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 16 Kvinneklinikken vinner årets kompetansepris Mandag 25. april ble de ansatte i Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital tildelt IT-bransjens ”Oscarstatuett” i årets Rosing-pris for personlig datakompetanse.

18 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 17 Juryens uttalelse: Juryen sier i sin begrunnelse at det er hyggelig å registrere at IKT-satsningen i det offentlige gir grobunn for slike aktiviteter. Det er viktig at man på en slik måte fokuserer på bred personlig datakompetanse i tillegg til ambisiøse planer om IT-infrastruktur. Gjennomføringsmodellen med bred kompetanseheving hos alle faggrupper med bredt aldersspenn er vektlagt. Vinneren har sørget for å dokumentere status før og etter prosjektet for å dokumentere effekt. Prosjektet har vært solid forankret strategisk, og ledelsen har gått foran hele veien både som motivator og ved å "ta egen medisin". På tross av kort prosjektperiode har blant annet en fleksibel gjennomføringsmodell bidratt til en unik deltakelse på hele 95 prosent av de ansatte i prosjektet: Rosings kompetansepris: Den Norske Dataforening gir prisen til bedrifter og organisasjoner som utmerker seg med høy IT-kompetanse som eBorger.

19 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 18 Sertifiseringsmodul EPJ-kompetanse gjennom e-læring

20 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 19 Sertifiseringsmodul: Oppgavetyper: –Sann eller usann –Flervalg –Identifiser område –Fritekst KRAV: 100% riktig besvarelser KRAV: 100% riktig besvarelser

21 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 20 Oppgavetype ”Sann eller usann” Teste kunnskap eller holdninger –”Det er bare leger som skal dokumentere i Doculive” Bekrefte grunnleggende prinsipper –”I EPJ skal alt helsepersonell dokumentere gitt helsehjelp” Avkrefte vanlige misforståelser –”Elektronisk pasientjournal er tilgjengelig for alle som er ansatt på sykehuset” Gi mye informasjon på en interaktiv måte –”Helselovene består av……”

22 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 21 Oppgavetype ”Flervalg” Eksempler på bruk: –Stille ja/nei spørsmål Stille spørsmål som har flere riktige svar, for eksempel: Doculive kan brukes til å: - dokumentere gitt helsehjelp - hente fram en pasientjournal - bestille flybillett - sjekke bankkonto –Stille konkrete spørsmål –Teste kunnskap eller vanlige misforståelser –Lage en skala og vurdere noe –Teste kunnskapen omkring innhold/betydningen av for eksempel begreper –Stille spørsmål hvor kandidaten trenger å ta stilling til bilder (klikk på riktig bilde)

23 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 22 Oppgavetype ”Identifiser område” Eksempler på bruk: –La kandidaten vise at han kan orientere seg i en menystruktur –Teste ferdigheter som for eksempel ”hvor klikker du for å …” –La kandidaten finne feil, mangler eller hva som er bra/riktig i et skjermbilde.

24 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 23 Oppgavetype ”Fritekst” Lage spørsmål som det er kun ett riktig svar på, for eksempel ”Hva betyr EPJ”

25 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 24 Andre IKT tiltak ved St. Olavs Hospital: Pilot på XP Pilot på ROS Innføring av PACS/RIS Alle jobb- søknader ved kvinneklinikken sendes elektronisk… og KK behandler dem også elektronisk IKT; gevinstrealisering Telemedisin

26 Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 25 Province of KwaZulu- Natal, South Afrika Ultrasound training DURBAN Ellen + Fikile Lungile Alice Khaya Tamie Sdudla Nomusa Thembi Brenda Thandi Yvonne Thina


Laste ned ppt "Evaluering pilot eBorger på Kvinneklinikken 2.12.04 - 1 E-borgerskap 2005 Presentasjon av eBorger pilot ved kvinneklinikken, St. Olavs Hospital Fredrik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google