Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Telemark HF en presentasjon Allsidig akuttsykehus Lokal- sentral -regional funksjoner 9 klinikker 2800 ansatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Telemark HF en presentasjon Allsidig akuttsykehus Lokal- sentral -regional funksjoner 9 klinikker 2800 ansatte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehuset Telemark HF en presentasjon Allsidig akuttsykehus Lokal- sentral -regional funksjoner 9 klinikker 2800 ansatte

2 Seniorprosjekt STHF 2007-2009: STHF skal bli en mer inkluderende og attraktiv arbeidsplass for eldre ansatte Resultatmål : Ansatte skal oppleve det positivt å arbeide også etter fylte 62 år Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder med 6 måneder

3 Virkemidler Informasjon om seniorpolitikk og pensjons ordninger Individuell tilnærming  Utviklingssamtale med seniorperspektiv  Individuell avtale  Pensjonsveiledning KLP  Tilrettelegging i samarbeid med NAV Kollektive velferdsgoder  Ekstra fridager/ lønnskompensasjon Lederopplæring

4 Hva har vi vektlagt? Analyse av seniorutfordring Lederforankring og involvering Holdning og bedriftskultur Kompetanse

5 Lykkes vi ? Evalueres av Arbeidsforsknings instituttet Ledere bedre rustet til å møte framtidige seniorutfordringer Endring i holdning og pensjoneringsadferd

6 Følgeevaluering Seniorpolitikk STHF 2007-2009 F ormålet med evalueringen er å oppsummere prosjektets erfaringer og kunnskapsutvikling, samt å etablere møteplasser for erfaringsspredning mellom deltagerne i prosjektet på alle nivåer Gjensidig understøttende aktiviteter:  Erfaringssamlinger for ledere: Forankring og skape rom for felles refleksjon og læring underveis i prosessen  Ledespørsmål: “Hva er resultatene av prosjektet?”  Ressursgruppe seniorer: Trekke på seniorenes egne erfaringer og opplevelser  Ledespørsmål: ”Hva skal til for å lykkes i prosjektet?”  Dokumentanalyse: Gjennomgang og analyse av erfaringene fra utviklingssamtalene  Ledespørsmål: ”Hva slags motivasjonsfaktorer trekkes frem?” ”Hva slags forhold bidrar til å støte ut?” ”Hva slags tiltak etterspørres av senioren?”  Årlig møte for ledere og tillitsvalgte: Forankring og informasjons- spredning

7 Læringspunkter: Seniorpolitikk i HF:  Turnus skaper føringer for hva som er mulig  ”Stuck in shift work”?  Linjeforankring  Se nødvendigheten for å sikre god drift  Doble budskap og ned- bemanninger  Skjerme eller ikke skjerme seniorer i nedbemanninger? Prosjektorganisering: Forpliktelse gjennom investering –Prosjektleder på heltid Synliggjøre prosjektet –Positiv oppmerksomhet og forventningspress Tema inn på leder- møter –Påminner og påvirker


Laste ned ppt "Sykehuset Telemark HF en presentasjon Allsidig akuttsykehus Lokal- sentral -regional funksjoner 9 klinikker 2800 ansatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google