Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø

2 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

3 3 Krafttaket Organisasjonene bak krafttaket: LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet,NAV og Arbeidstilsynet

4 4 Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Retten til å arbeide Mangfold Samfunnsdeltakelse Retten til å gå av med verdighet (tidlig eller sent) Hvorfor seniorpolitikk?

5 5 Verdigrunnlag for seniorpolitikken Viktig ressurs i arbeids- og samfunnsliv Naturlig plass i arbeidslivet Kvaliteter og kompetanse som arbeidslivet trenger Likeverd og likestilling Mangfold

6 6 Arbeidet er arena for Læring Utfoldelse Selvrealisering Sosialt liv

7 7 BEFOLKNINGSUTVIKLING

8 åringer Kilde SSB 2005

9 9

10 10 Gleder du deg til å gå på jobben? **Andeler som svarer ja, alltid** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning 2006

11 11 Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? **Andeler som svarer ja** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning 2006

12 12 Viktige satsingsområder for å få folk til å jobbe lenger. Ledelse Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid Kompetanse Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring Fjerne myter

13 13 Seniorsamtale / Milepælsamtale Studiefond for seniorer Ekstra fridager / feriedager Kortere arbeidstid Hjemmekontor Hospitering Redusert stilling med full lønn Bonusordninger Senior rådgiver / seniorkonsulent Prosjekt / prosjektledelse Veiledningsarbeid Kombinasjoner arbeid / permisjon Fysisk trening i arbeidstiden Lettere arbeidstidsordninger Sabbatsordninger Mentorskap Fadder- og veiledningsordninger Jobbtilpassing Etter- og videreutdanning Seniorinstruktør Brannslukningsarbeid: samarbeidsproblem, konflikt og kriser. Konkrete tiltak:

14 14 Alle personalpolitiske tiltak er aktuelle og relevante for alle medarbeider, OGSÅ SENIORENE

15 15 Kvinneperspektivet i seniorpolitikken Et annet karriereløp enn menn Lengre levetid Flere brudd i yrkeskarrieren Dagens 60+ har ofte startet yrkeskarrieren senere Reduserer yrkesambisjonene mens barna er små Senere ”blomstringstid” i yrkeskarrieren En del har ønsker og behov for å jobbe så lenge som mulig pga lave pensjonspoeng Trøste- og bære-yrkene

16 16 LEDELSE

17 17 Finsk undersøkelse (47-58 år) Viktige faktorer for bedring av arbeidsevnen: Bedre lederholdninger/-kompetanse (i forhold til eldre) Reduksjon av ensidig, gjentagende arbeid Økt fysisk aktivitet (Kilde: J. Ilmarinen 1999)

18 18 Forholdet til leder i staten 40% av tidligpensjonerte mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere mens 2% av de yrkesaktive mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere. (Kilde: FAFO-notat 712 – 2003)

19 19 ”Senior-syndromet” Synkende forventninger hos overordnede Mindre utfordringer og faglig tilbud Mindre fornyelse og faglig utvikling Synkende forventninger og motivasjon hos medarbeideren

20 Mai 2004: Ny paragraf i Arbeidsmiljøloven mot aldersdiskriminering i arbeidslivet

21 21 Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i arbeidslivet? **Andeler som svarer svært ofte + ofte + av og til** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, 2006, ledere i arbeidslivset

22 22 KLP/ NOVA/ UIS prosjekt ”Lederes holdninger – eldre arbeidstakere” Halvparten av lederne i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak lar være å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. 80 % av lederne i teknisk sektor og 46 % i sosial sektor er negative til å rekruttere eldre medarbeidere.

23 23 Kompetanse IKT Nasjonal dugnad EUV / Kompetanse reform

24 24 AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør 25% av AFP-pensjonerte ville helst ha stått lenger i jobb 25% legger vekt på innføring av ny teknologi som begrunnelse for avgang 20% har fått tilbud om gavepensjon (Kilde: Fafo-rapport 385)

25 25 Seniorenes eget ansvar

26 26 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

27 27 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

28 28 en naturlig livsprosess med vekst så vel som reduksjon Normal aldring

29 29 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

30 30 Viktige forutsetninger for motivasjon, arbeidsglede og lærelyst Føler seg inkludert, er med på laget Opplever å bli satset på Blir behandlet individuelt og ut fra sin kompetanse Blir respektert Blir tatt seriøst med i omstillings- og utviklingsarbeid


Laste ned ppt "1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google