Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06 ssp@seniorpolitikk.no

2 www.seniorpolitikk.no 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet www.seniorpolitikk.no

3 3 Krafttaket Organisasjonene bak krafttaket: LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet,NAV og Arbeidstilsynet

4 www.seniorpolitikk.no 4 Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Retten til å arbeide Mangfold Samfunnsdeltakelse Retten til å gå av med verdighet (tidlig eller sent) Hvorfor seniorpolitikk?

5 www.seniorpolitikk.no 5 Verdigrunnlag for seniorpolitikken Viktig ressurs i arbeids- og samfunnsliv Naturlig plass i arbeidslivet Kvaliteter og kompetanse som arbeidslivet trenger Likeverd og likestilling Mangfold

6 www.seniorpolitikk.no 6 Arbeidet er arena for Læring Utfoldelse Selvrealisering Sosialt liv

7 www.seniorpolitikk.no 7 BEFOLKNINGSUTVIKLING

8 www.seniorpolitikk.no 8 62-åringer Kilde SSB 2005

9 www.seniorpolitikk.no 9

10 10 Gleder du deg til å gå på jobben? **Andeler som svarer ja, alltid** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning 2006

11 www.seniorpolitikk.no 11 Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? **Andeler som svarer ja** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning 2006

12 www.seniorpolitikk.no 12 Viktige satsingsområder for å få folk til å jobbe lenger. Ledelse Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid Kompetanse Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring Fjerne myter

13 www.seniorpolitikk.no 13 Seniorsamtale / Milepælsamtale Studiefond for seniorer Ekstra fridager / feriedager Kortere arbeidstid Hjemmekontor Hospitering Redusert stilling med full lønn Bonusordninger Senior rådgiver / seniorkonsulent Prosjekt / prosjektledelse Veiledningsarbeid Kombinasjoner arbeid / permisjon Fysisk trening i arbeidstiden Lettere arbeidstidsordninger Sabbatsordninger Mentorskap Fadder- og veiledningsordninger Jobbtilpassing Etter- og videreutdanning Seniorinstruktør Brannslukningsarbeid: samarbeidsproblem, konflikt og kriser. Konkrete tiltak:

14 www.seniorpolitikk.no 14 Alle personalpolitiske tiltak er aktuelle og relevante for alle medarbeider, OGSÅ SENIORENE

15 www.seniorpolitikk.no 15 Kvinneperspektivet i seniorpolitikken Et annet karriereløp enn menn Lengre levetid Flere brudd i yrkeskarrieren Dagens 60+ har ofte startet yrkeskarrieren senere Reduserer yrkesambisjonene mens barna er små Senere ”blomstringstid” i yrkeskarrieren En del har ønsker og behov for å jobbe så lenge som mulig pga lave pensjonspoeng Trøste- og bære-yrkene

16 www.seniorpolitikk.no 16 LEDELSE

17 www.seniorpolitikk.no 17 Finsk undersøkelse (47-58 år) Viktige faktorer for bedring av arbeidsevnen: Bedre lederholdninger/-kompetanse (i forhold til eldre) Reduksjon av ensidig, gjentagende arbeid Økt fysisk aktivitet (Kilde: J. Ilmarinen 1999)

18 www.seniorpolitikk.no 18 Forholdet til leder i staten 40% av tidligpensjonerte mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere mens 2% av de yrkesaktive mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere. (Kilde: FAFO-notat 712 – 2003)

19 www.seniorpolitikk.no 19 ”Senior-syndromet” Synkende forventninger hos overordnede Mindre utfordringer og faglig tilbud Mindre fornyelse og faglig utvikling Synkende forventninger og motivasjon hos medarbeideren

20 www.seniorpolitikk.no 20 1. Mai 2004: Ny paragraf i Arbeidsmiljøloven mot aldersdiskriminering i arbeidslivet

21 www.seniorpolitikk.no 21 Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i arbeidslivet? **Andeler som svarer svært ofte + ofte + av og til** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, 2006, ledere i arbeidslivset

22 www.seniorpolitikk.no 22 KLP/ NOVA/ UIS prosjekt ”Lederes holdninger – eldre arbeidstakere” Halvparten av lederne i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak lar være å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. 80 % av lederne i teknisk sektor og 46 % i sosial sektor er negative til å rekruttere eldre medarbeidere.

23 www.seniorpolitikk.no 23 Kompetanse IKT Nasjonal dugnad EUV / Kompetanse reform

24 www.seniorpolitikk.no 24 AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør 25% av AFP-pensjonerte ville helst ha stått lenger i jobb 25% legger vekt på innføring av ny teknologi som begrunnelse for avgang 20% har fått tilbud om gavepensjon (Kilde: Fafo-rapport 385)

25 www.seniorpolitikk.no 25 Seniorenes eget ansvar

26 www.seniorpolitikk.no 26 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

27 www.seniorpolitikk.no 27 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

28 www.seniorpolitikk.no 28 en naturlig livsprosess med vekst så vel som reduksjon Normal aldring

29 www.seniorpolitikk.no 29 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

30 www.seniorpolitikk.no 30 Viktige forutsetninger for motivasjon, arbeidsglede og lærelyst Føler seg inkludert, er med på laget Opplever å bli satset på Blir behandlet individuelt og ut fra sin kompetanse Blir respektert Blir tatt seriøst med i omstillings- og utviklingsarbeid


Laste ned ppt "1 Åsmund Lunde Seniorkonferanse Bodø 30.11.06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google