Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYLÆRERE – Hvordan kan skolen bruke deres kompetanse ved kriser og uforutsette situasjoner? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYLÆRERE – Hvordan kan skolen bruke deres kompetanse ved kriser og uforutsette situasjoner? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYLÆRERE – Hvordan kan skolen bruke deres kompetanse ved kriser og uforutsette situasjoner? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 KRISE Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Krise er en hendelse som overvelder barnet fordi tillærte mestringsstrategier ikke fungerer der og da, eller fordi barnet ikke har lært adekvate mestringsstrategier. Derav også behovet for krisehjelp som innebærer å gi støtte, opplegg for bearbeiding og læring. Raundalen og Schulz 2006

3 Beredskapsplaner og kriseteam Hva med skolens egne planer og eierforholdet til dem? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Fra intervjuer med skoleledere og lærere; Rektorene uttrykker at de har god beredskap. Lærerne usikre – over halvparten kjente ikke til hvilke kriseplaner skolen har utarbeidet og de var usikre på hvor de var oppbevart. Nasjonal sorgreaksjon (tsunamien) – Lærer uttaler; OK med direktiv. Men hva med de daglige sorgene? Barn som mister foreldrene sine for eksempel …. Raundalen og Schulz 2006

4 HVA ER KRISEPEDAGOGIKK? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Krisemestring Konstruktive mestringsstrategier gjennom omsorg, støtte og utfordringer Sorghåndtering Kunnskapsformidling Opplæringsloven §9a benevnes som tilpasset opplæring - tilrettelegge for positiv og konstruktiv læring for barn/unge i krise Terapeutisk effekt Finne ord, setninger og fortellinger som rydder, ordner og arkiverer det som en håndtert fortid.

5 KRISEPEDAGOGISK MODELL Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Uttrykksfasen; læreren legger til rette for et trygt samtaleklima, elevene får ordet. Faktafasen; Sortering, moderering og supplering av fakta, læreren tar ordet, elevene får spørre Handlingsfasen; Videre bearbeiding, elevene får mulighet til å vise solidaritet og konstruktivt engasjement. Oppfølgingsfasen; Lærer følger opp elever som virker spesielt berørt. I samråd med foresatte vurderer lærer kontakt med PP-tjenesten. Raundalen og Schulz 2006 Raundalen og Schulz 2003

6 Ingen oppskrift! Hva kan gjøres på egen skole? Enkeltbarn, gruppe, alle elevene,foreldrene, lærerne, ledelsen, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, beredskapsteam Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn


Laste ned ppt "ZIPPYLÆRERE – Hvordan kan skolen bruke deres kompetanse ved kriser og uforutsette situasjoner? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google