Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Avtaler Målsettingene med samhandlingsreformen er tredelt: Satse mer på å fremme helseforebygging for å redusere sykelighet og øke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Avtaler Målsettingene med samhandlingsreformen er tredelt: Satse mer på å fremme helseforebygging for å redusere sykelighet og øke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Avtaler Målsettingene med samhandlingsreformen er tredelt: Satse mer på å fremme helseforebygging for å redusere sykelighet og øke egenmestring Gjøre tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne Bygge opp tilbud nær der folk bor der det er kostnadseffektivt og til beste for pasientene

2 Samhandlingsreformen Avtaler Avtalene er lovregulert i lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 6. §6.2. 1.enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2.retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3.retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4.beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd,§ 3-5 5.retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6.retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7.samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8.samarbeid om jordmortjenester, 9.samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10.samarbeid om forebygging og 11.omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Felles samarbeidsavtale

3 Samhandlingsreformen Avtaler Kommunestyret som vedtar avtalene. 18 kommuner 12 avtaler = 216 forhandlinger for helseforetaket. Helse Nord ønsket likelydende avtaler for hele Nordland, Troms, Finnmark. Helgelandssykehuset organiserte avtalearbeidet gjennom OSO, og ønsket å bruke Helse Nords avtaler også på Helgeland.

4 Samhandlingsreformen Avtaler I LMS-prosjektet i rana var det en arbeidsgruppe som arbeidet med økonomi og avtaler. Gruppa laget et eget forslag til avtaler, som alle 18 Helgelandskommunene sluttet seg til. Det ble sendt brev om forhandlinger med Helgelandssykehuset foretak, og forhandlinger ble gjennomført.

5 Samhandlingsreformen Avtaler Resultatet har dere framfor dere i dag. Enhetsleder for Korgen omsorgssenter og enhetsleder for helse- og barneverntjenesten har vært aktivt medvirkende til resultatet. Slik vi ser det bør kommunestyret vedta de framforhandlede avtalene slik de foreligger, med tanke på at avtalene skal gjennomgås en gang hvert år.

6 Samhandlingsreformen Avtaler Og så er administrasjonen åpne for gode innspill fra kommunestyrerepresentantene, som vi kan ta med oss i det videre arbeidet med avtalene. Det gjenstår 7 avtaler som skal være vedtatt i kommunestyrene innen 1. juli 2012.

7 Samhandlingsreformen Avtaler


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Avtaler Målsettingene med samhandlingsreformen er tredelt: Satse mer på å fremme helseforebygging for å redusere sykelighet og øke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google