Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYSORT nye innsamlingsordninger for emballasje? Ledersamling 2006 for avfallsbransjen på Sørlandet Frode Rosland Renovasjonssjef Kristiansand kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYSORT nye innsamlingsordninger for emballasje? Ledersamling 2006 for avfallsbransjen på Sørlandet Frode Rosland Renovasjonssjef Kristiansand kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYSORT nye innsamlingsordninger for emballasje? Ledersamling 2006 for avfallsbransjen på Sørlandet Frode Rosland Renovasjonssjef Kristiansand kommune

2 NYSORT – bakgrunn og hensikt Et resultat av drøftinger om rammer mellom Returløftet og Emballasjeretur (EAS) Utvikling og utprøving av ulike innsamlingsløsninger med siktemål å finne frem til samfunnsmessige optimale ordninger. Prosjektet skal være uavhengig av gjeldende systemer for innsamling, organisering og finansiering

3 NYSORT - målsetning Bidra til ny kunnskap Høste erfaringer i tettbygde områder Felles prosjektbeskrivelse skal muliggjøre sammenlikning gjennom felles evaluering Fremskaffe beslutningsgrunnlag for fremtidige gode løsninger

4 NYSORT - evalueringskriterier Sorteringseffektivitet: Innsamlingsgrad – Mengde innsamlet og mengde i restavfall (plukkanalyser) Renhet i de forskjellige bebyggelser Gjenvinningsgrader etterbruk av forskjellig karakter etter sentral sortering Brukertilfredshet: Brukerundersøkelse Kostnadseffektivitet: Kostnader pr. retursystem (kr/tonn, kr/innb.) og relativ kostnadsendring totalt pr. innbygger Andre forhold: Arbeidsmiljø og fleksibilitet

5 NYSORT - tidsplan Forprosjekt – juli 2006 Invitasjon deltakere – søknadsfrist 15.09.06 Forlenget søknadsfrist – 01.11.06 Aktiv gjennomføringsperiode – hele 2007 Evaluering – innen april 2008 Sluttrapport – juni 2008

6 NYSORT - deltakere Nye løsninger: Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) Rana kommune Steinkjer kommune, Midtre Namdal Avfallsselskap og Innherred Renovasjon (planlegger å tilslutte seg senere) BIR Privat AS Kristiansand kommune Evaluering igangsatte/kommende løsninger: Tromsø kommune Trondheim kommune Oslo kommune

7 NYSORT – organisering (forslag) Prosjekteier: Emballasjeretur og Avfall Norge Prosjektleder: Helge Mobråthen (utleid til Avfall Norge fra Oslo) Styringsgruppe: Nord-Trøndelag, BIR, Kristiansand, EAS og Avfall Norge Referansegruppe: Avfalls Norges arbeidsgruppe for innsamling og gjenvinning

8 NYSORT – Nye løsninger DeltakerProsjektbeskrivelse Rana kommune (HAF) Bringeordning hardplast til 3 Molokbeholdere samt 1 stålcontainer på gjenvinningstasjon Steinkjer kommune Henteløsning all plast og drikkekartong i klar perforert sekk. Splitte trykksaker og emballasjepapir i to beholdere Midtre Namdal Henteløsning all plast og drikkekartong i klar perforert sekk i kildesorteringsskap, henteløsning papirfraksjon i ny beholder BIR Henteordning all plast i perforert pose sammen med papir, altenativt henteordning hard plast, mykplast til energigjenv, Kristiansand Henteordning hard plast i små perforerte plastposer sammen med papp/papir, alternativt i perforerte plastsekker som samles inn sammen med papp/papir

9 NYSORT – Igangsatte/kommende løsninger DeltakerProsjektbeskrivelse Tromsø kommuneOptisk sortering alt avfall i en beholder fordelt på 5 forskjellige fargede poser; matavfall, lettkartong, papir, plast og papp. Restavfallet går i vrengte plasthandleposer. Trondheim kommune Henteordning papp og papir samt plastemballasje i egne beholdere. Bringepunkter for de samme fraksjoner, 50 stk. Oslo kommuneIkke avklart enda, men sannsynlig all plast i små perforerte plastposer sammen med papirfraksjoner

10 NYSORT – videre arbeid Oppstartsmøte deltakerkommuner for felles forankring i: Prosjektforståelse/prosjektavklaringer Informasjonsopplegg Datafangst/avfallsanalyser Evalueringsmetoder – spørreundersøkelser Prosjektoppfølging Rapporteringer (i prosjekt, til styringsgruppe, til referansegruppe og informasjon medlemmer Avfall Norge) Prosjektseminarer – erfaringsutvekslinger Sluttrapport

11 NYSORT – prosjekt HAF Dagens løsning: Plast i restavfall, drikkekartong og emballasjekartong i papirsekk/beholder Ny løsning: Bringeordning hardplast til 3 Molokbeholdere samt 1 stålcontainer på gjenvinningstasjon Pilotområde: Ca 5.000 innbyggere (enebolig,rekkehus og blokk)

12 NYSORT – prosjekt Steinkjer kommune Dagens løsning: Plast i restavfall, drikkekartong bringeordning, emballasjekartong sammen med papir + returpunkt, glass/metall returpunkt Ny løsning: Henteløsning all plast og drikkekartong i klar perforert sekk Splitte trykksaker og emballasjepapir i to beholdere Pilotområde: 400 boliger sentrumsnært. Stor andel fellesløsninger

13 NYSORT – prosjekt Midtre Namdal Dagens løsning: Plast i restavfall, drikkekartong for skoler (bringe), emballasjekartong i papiravfall til forbrenning, bringeløsning aviser/trykksaker Ny løsning: Henteløsning all plast og drikkekartong i klar perforert sekk i kildesorteringsskap, henteløsning papirfraksjon i ny beholder Pilotområde: 350 boliger sentrumsnært (spredt og tett med en del fellesløsninger

14 NYSORT – prosjekt BIR Dagens løsning: Plast, 40 containere til bringepunkt, drikkekartong og emballasjekartong hentes sammen med papir, glass/metall til bringepunkt Ny løsning: Alt.1:Henteordning all plast i perforert pose sammen med papir Alt 2:Henteordning hard plast, mykplast til energigjenv, Alt 3-4: Som over men egen plastbeholder/container i egen innsamlingsrute Pilotområde: En evt to dagersrute innsamling av papir

15 NYSORT – prosjekt Kristiansand Dagens løsning: Plast, 1100 ltr. Beholdere bringeløsning til 35 returpunkter, drikkekartong og emballasjekartong hentes sammen med papir, glass/metall til igloer Ny løsning: Alt 1:Henteordning hard plast i små perforerte plastposer sammen med papp/papir Alt 2: Henteordning hard plast i perforerte plastsekker som samles inn sammen med papp/papir Pilotområde: Voiebyen (egne, delte og fellesløsninger), til sammen en-dags innsamlingsrute

16 NYSORT – prosjekt Tromsø Dagens løsning ved inngang til 2007: Optisk sortering alt avfall i en beholder fordelt på 5 forskjellige fargede poser; matavfall, lettkartong, papir, plast og papp. Restavfallet går i vrengte plasthandleposer. Område: Hele Tromsø kommune

17 NYSORT – prosjekt Trondheim Dagens løsning ekskl. Midtbyen: Henteordning papp og papir samt plastemballasje i egne beholdere Midtbyen: Bringepunkter for de samme fraksjoner, 50 stk. Område: Hele Trondheim kommune

18 NYSORT - Oslo Dagens løsning: Henteløsning alle papp/papirfraksjoner, plast i restavfall til energi, bortsett fra to bo-områder Ny løsning fra 01.10.2007: Ikke avklart enda, men sannsynlig all plast i små perforerte plastposer sammen med papirfraksjoner Område: Skal dekke hele Oslo. Vil evaluere ordningen etter evalueringsmalen


Laste ned ppt "NYSORT nye innsamlingsordninger for emballasje? Ledersamling 2006 for avfallsbransjen på Sørlandet Frode Rosland Renovasjonssjef Kristiansand kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google