Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugenstua - Friluftsetaten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugenstua - Friluftsetaten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugenstua - Friluftsetaten
Oslo kommune Friluftsetaten Haugenstua - Friluftsetaten 3. februar 2011 Christer Karlsson, Oslo kommune - Friluftsetaten

2 Sammenhengende grønnstruktur og turveier
Grøntplan for Oslo turveinettet -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring

3 Overordnete planer i Haugenstua-området
Strategisk grønnstrukturplan – inngår i Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen

4 Forslag til KDP for Alna miljøpark

5 Alna Miljøpark – Mulighetsstudie Rommensletta

6

7

8 -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring Turvei på Haugenstua – fjerning av barriere langs turveien i dalbunnen ferdigstilt i 2008

9 -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring

10 -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring Tilrettelegging for idrett, mosjon og lek er viktige bidrag for folkehelse – Sneglehuset på Rommensletta (Samarbeid med programområde 3 i Groruddalssatsingen), ferdigstilt 2009

11 Rommensletta park Smedstuaparken -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring Byggeren

12 Rommensletta park - skisseprosjekt
-oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring

13 Smedstuaparken -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring

14 -oppdatert biologisk mangfold-kart skal sendes plan- og bygningsetaten innen en måned. (Kartleggingen i denne omgang er fullført, men vi får se om vi får sette mer fokus på ferskvann etter hvert). -11 områder skal reguleres spesialområde bevaring


Laste ned ppt "Haugenstua - Friluftsetaten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google