Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgradering fra Agresso 5.4 til Agresso 5.5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgradering fra Agresso 5.4 til Agresso 5.5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgradering fra Agresso 5.4 til Agresso 5.5
15. JUNI 2011

2 Hva betyr dette for deg? Nytt skjermbilde for fakturabehandling.
Nye menyer Bedre spørremuligheter Forbedret ytelse Enklere oppfølging av fakturaflyt – alt i et bilde Mer brukervennlig grensesnitt Enklere oversikt Enklere rapportuttak

3

4

5

6 Hva betyr dette for økonomi- og regnskap?
Enklere oppfølging av fakturaflyt Mulighet for logging av endringer i alle registre Bedre og mer fleksibelt spørreverktøy Mer robust lagring til Excel Mer effektivt grensesnitt med arkfaner og søkefunksjon Mer fleksibel bankavstemmingsmodul Mulighet for masseregistrering av fakturagrunnlag Mulighet for å kjøre forslag på purring Enklere funksjonalitet for reversering av bilag Enklere rapporteringsverktøy

7 Hva betyr dette for økonomi- og regnskap
Innføring av webskjema for brukerinnmelding med oppslag mot PRK Enklere og mer fleksibel brukeradministrasjon Bedre hjelpemenyer

8 Endring i rutiner og regelverk
Økonomi- og regnskapsrapporter tas ut i Agresso Web Arbeidsflyten blir fortsatt i to trinn: fakturabehandler og budsjettansvarlig godkjenner Kun en godkjenner pr. koststed Grupper med flere godkjennere er ikke lengre mulig. Kun en godkjenner på hvert koststed, med mulighet for å legge inn fast vikar, ved fravær. Dette aktiverer budsjettansvarlig selv, via fliken self-service. I self-service kan alle ta ut rapporter og legge inn midlertidig ansvarlig/fast vikar.

9 Endring for fakturabehandler (bestiller)
Fakturabehandler kan gjøre alt som de gjorde tidligere Videresending av faktura mellom tjenestesteder kan kun gjøres til en annen med rollen bestiller. D.v.s. Det er ikke mulig å videresende en faktura til en godkjenner. Dette fordi det skal være arbeidsdeling. Dersom fakturaen ikke tilhører bydel Stovner, skal fakturaen avvises. Den vil da gå tilbake til Fakturasentralen

10 Endring for budsjettansvarlig godkjenner
Kan ikke videresende. Fullmakt til å godkjenne ligger hos budsjettansvarlig og det er denne, evt vikar, som må behandle posteringen og godkjenne denne. Kan ikke endre kontering. Kan ikke splitte fakturaen Dersom det er nødvendig å endre konteringen eller splitte fakturaen, skal fakturaen AVVISES slik at den blir returnert til fakturabehandler (bestiller).

11 Mye arbeid før implementering i juni
Mars: Gjennomgå regelverk for godkjennere Ansvarlig: Regnskap og tjenesteleder Sluttmelde brukere som ikke skal opprettes i 5.5 innen 1.4 Regnskap April:Rydde alle fakturaer ute på flyt pr 1.mai. Det skal ikke være noen fakturaer på flyt pr 1. juni. Regnskap og Bestillere/godkjennere Mai: Det innføres innkjøpsstopp slik at det er minst mulig fakturaer ute på flyt. Kvalitetssikre brukertilganger/fullmakter for hver enkelt Agressobruker. Alle som rekvirerer varer og tjenester

12 Implementering Mai: Utarbeide alle rapporter som skal ligge i Webb løsningen i 5.4. Opplæring av Agressobrukere Ansvarlig: Regnskap/økonomi Mai:Full kontroll på fakturaer ute på flyt. Fakturaer behandles raskt, slik at det ikke ligger noen igjen pr 1. juni Regnskap og bestiller/godkjenner Juni: Periodeavslutning for mai blir 1. juni. Alle må være ajour med fakturaer og bilag. 2. juni: Agresso stenger i to uker. Ekstra arbeid før og etter dette. 15. juni: Alle skal ha gjennomført opplæring. 15. juni: Agresso 5.5 åpner!! Regnskap Bestiller/godkjenner


Laste ned ppt "Oppgradering fra Agresso 5.4 til Agresso 5.5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google