Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredrikstad-erklæringen Miljøbyprosjektet Lokalsamfunns-modellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredrikstad-erklæringen Miljøbyprosjektet Lokalsamfunns-modellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredrikstad-erklæringen Miljøbyprosjektet Lokalsamfunns-modellen
Lokal Agenda 21 Fredrikstad-erklæringen Miljøbyprosjektet Lokalsamfunns-modellen Bærekraftig samfunnsutvikling har vært på agendaen i lang tid og startet med Gro Harlem Brundtlands rapport om Verdens miljøutfordringer og Lokal Agenda 21, tenke globalt og handle lokalt. Dette er en tverrpolitisk gruppe av ordfører og gruppeledere fra noen år tilbake da Fredrikstaderklæringen ble til.

2 Hva har skjedd etter det. På individnivå, i husstandene
Hva har skjedd etter det ? På individnivå, i husstandene ? Informasjon og kampanjer til tross, sover vi eller later vi bare som vi sover ?

3 10 frivillige miljøcoacher.
: 10 frivillige miljøcoacher. Metode: Coaching 6 i Fredrikstad: sykepleier, lærere, gartner, student. IUddevalla 4 elever fra videregående skole, 9 kvinner og 1 mann fikk 5 dager opplæring knuttet til miljø og klima, med èn felles dag sammen hvor de diskuterte utfordringene de ville møte. Coaching er ingen ny metode, men ny i denne sammenheng

4 -menneskeskapte klimaendringer ?
Utfordring -menneskeskapte klimaendringer ? Utfordring: Forskjellige oppfatninger i samfunnet om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Hvordan påvirke til endringer på individnivå i en slik kontekst ?

5 Utfordring -bygge kunnskap
Utfordring: Hvordan nå frem med kunnskap ? Hvilke tema skal velges ? Hvilke nettverk skal påvirkes ? Krisemaksimering eller det folk er opptatt av ? Hva er nettverkene våre/venner/naboer opptatte av ? -i et land hvor vi er blitt oss selv nok ?

6 Påvirke egne nettverk Hvilken hverdag har folk og er de opptatte av å gjøre miljøvennlige valg ? Bryr de seg med å dusje mindre, sortere avfallet, kjøre mindre bil, slukke lyset på kontoret, gjenbruk i stedet for å kjøpe nytt ? Kanskje i holdning, mindre i handling. På seg selv kjenner vi andre. Mange diskusjoner underveis om hva og hvordan. Brukt miljøkompetansen i staben for å inspirere og gi faktainformasjon og bygd et nettverk av coacher. Veien blir til mens vi går.

7 Påvirke ildsjelene Oppgave: Påvirke egne nettverk til å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen, bruke ildsjelene for å få til ”Ringer i vannet”. Mine nettverk påvirker sine nettverk, osv. Hva har miljøcoachene i Fredrikstad gjort:

8 Ungdom klargjør sykler
Informasjon til sykkelmekkegruppe på èn ungdomsskole. I 2011 deltar de på Verdens Miljødag.

9 Menigheter/Grønne kirker
Informasjon til menighetsråd i noen kirker om hvordan de kan bli ”grønne”. Østre Fredrikstad menighet har laget en handlingsplan og startet arbeidet med å bli grønn. Kompetansen på miljø og avfall finnes i menighetsrådet.

10 Ungdoms-skole To av miljøcoachene har tatt på seg oppgaver med å informere om kompostering til interesserte i sivilbefolkningen (i samarbeid med miljøstab og Teknisk Drift). Informert om kildesortering på ungdomsskole og til barn i turmiljøet.

11 Redesign og gjenbruk Redesign - la gamle klær få nytt liv
Har du klær som henger og tar opp plass i skapet? Kanskje stoffet er fint, men plagget trenger en modernisering? Arrangør: Wenche Heksem, miljøcoach i interreg.prosjektet Møteplass Medborgere-MSM Arrangert tre kurs i redesign og gjenbruk av klær. Populært – ligger i tiden.

12 Gjenbruk er gøy! Informasjon og idèutveksling om gjenbruk til naboer og venner.

13 Informasjon og foredrag
”en dråpe i havet” Informasjon og foredrag ”En dråpe i havet”: Skaffet seg oversikt over skadelige stoffer som slippes ut i havet og hva det kan føre til. Åpent møte med foredrag om temaet er tenkt, men ikke holdt. Info formidles til studenter på coachutdanning.

14 Barn i turmiljø -biologisk mangfold
Gartner bevisstgjør barn om biologisk mangfold

15 Nettverk -naboer og venner
Utveksle idèer om kortreist mat, hva og hvor finnes det

16 Nettverk naboer og venner
Utveksle idèer om økologisk mat, hva og hvor finnes det

17 Nettverk Polske skolen
Polske barn og foreldre konkurrerer om hvem som vinner miljøkonkurranse. Nesten 100 barn/voksne var med til Mærrapanna.

18 Nettverk Polske skolen
Vinnerne av miljøkonkurranse med spill på Mærrapanna. Den polske skolen. Informasjon og bevisstgjøring

19 Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe
Bygg nettverk og la folk slippe til med idèene sine. ”Enhver fugl synger med sitt nebb”. Støtt med informasjon og kunnskapsbygging. Da vil vi få utrolige effekter, ikke bare på miljø/klima, men også på andre områder. Forsøk metoden på inkludering av innvandrere og funksjonshemmede Hva med eldrecoacher ? Ungdomscoacher ?

20 Anbefales å jobbe videre med metoden.
Coaching virker. Påvirket og bevisstgjort mange nettverk og ca 200 voksne/barn. Bred målgruppe. Anbefales å jobbe videre med metoden. Metoden er absolutt brukbar på miljø/klimaområdet. Bør også vurderes for andre områder, f eks ift inkludering av eldre, ungdom og innvandrere.


Laste ned ppt "Fredrikstad-erklæringen Miljøbyprosjektet Lokalsamfunns-modellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google