Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

.01 ERGOGRIP.02 FAGKOMPETANSE.03 FORRETNINGSIDÉ.04 SITUASJON PÅ SYKEHJEM.05 STØTTEBØYLE FOR VASK VASKTYPER ERGONOMIVURDERING 3 TYPER TILBYS EGENSKAPER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ".01 ERGOGRIP.02 FAGKOMPETANSE.03 FORRETNINGSIDÉ.04 SITUASJON PÅ SYKEHJEM.05 STØTTEBØYLE FOR VASK VASKTYPER ERGONOMIVURDERING 3 TYPER TILBYS EGENSKAPER."— Utskrift av presentasjonen:

1 .01 ERGOGRIP.02 FAGKOMPETANSE.03 FORRETNINGSIDÉ.04 SITUASJON PÅ SYKEHJEM.05 STØTTEBØYLE FOR VASK VASKTYPER ERGONOMIVURDERING 3 TYPER TILBYS EGENSKAPER BRUKSOMRÅDE UTPRØVING STYRKETEST PRAKTISKE OPPL..06 TRANSPORT- TRALLE EGENSKAPER BRUSOMRÅDE UTPRØVING PRAKTISKE OPPL. SIDE 1 Informasjon om Ergogrip støttebøyler for servanter Utvikling Testing Montering

2 Situasjonen for eldre i Norge i dag De eldre ønsker å bo hjemme og klare seg selv lengst mulig 70- 80 åringer er mer aktive enn før – reiser mer og trener mer En rekke eldre har behov for hjelpemidler og tilrettelegging for å kunne bo hjemme og klare seg selv

3 SIDE 3 Situasjonen på sykehjem Beboere på sykehjem er mindre selvhjulpne enn tidligere Flere beboere i rullestol og tyngre stell For lite resurser til pleiere Få stillinger for ergo - og fysioterapeuter Høyt sykefravær blant personalet For å stimulere beboere til aktivitet og egenpleie er det behov for hjelpemidler og tilrettelegging.

4 Fallulykker hos eldre 50% av personer som er 80 og eldre faller minst en gang pr. år 40-60% av fallene krever medisinsk behandling Fallskader er den hyppigste årsak til innleggelse i sykehus Nesten halvparten av de som faller må ha hjelp til å reise seg Falle med skade tidobler sjansen for å havne på sykehjem. (kilde NTNU) SIDE 4

5 Alle boliger og offentlige bygg skal tilpasses krav til universell utforming/tilgjengelighet for alle Boliger planlegges for at eldre/ funksjonshemmede skal klare seg mest mulig selv og kunne bo i egen bolig- om mulig SIDE 5 Universell utforming/tilgjengelighet for alle

6 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at det tilrettelegges med hjelpemidler både i hjemmet og på sykehjem slik at den enkelte aktiviseres og stimuleres til å klare seg selv best mulig. SIDE 6

7 Ergogrip støttebøyle er et nyttig hjelpemiddel for mange SIDE 7

8 SIDE 8 Ergogrip as har utviklet og produsert bøyler til en rekke vegghengte servanter med ulik form Type 4 Type 3 Type 4 NRF nr 6100654 Type 1 NRF nr 6100651 Type 3 NRF nr 6100653 Type 1 NRF nr 6100651 Type 1 NRF nr 6100652

9 Bøyle som kan monteres mellom servant og skap Bøyle (1,2 og 3) som kan monteres direkte i spikerslag uten demontering av servant SIDE 9 Type 5 NRF nr 6100655 Type 6 NRF nr 6100656

10 Utvikling Bøylene er utviklet og testet av: ergoterapeuter/fysioterapeuter designere/ingeniører produktutviklere SIDE 10 i samarbeid med brukere og pleiere p å sykehjem

11 SIDE 11 Utprøving og testing på sykehjem i Bergen og Trondheim (2006-2009)

12 Utprøvingen omfattet mange forhold form på bøyle festeanordning av bøyle tykkelse av bøyle avstand mellom bøyle og vask overflatebehandling styrketest SIDE 12

13 SIDE 13 I forbindelse med utvikling har vi foretatt en ergonomisk vurdering av form på vasker YTRE FORM 1 2 SIDEVEIS STØTTE - Lite sideveis støtte for kroppen p.g.a. vaskens rundete form i front. + God sideveis støtte for kroppen sideveis p.g.a. vaskens rette form i front. + Svært god sideveis støtte for kroppen p.g.a. vaskens innoverbuede form i front. HÅND- GREP - Dårlige grepsmulighter (unaturlig grepsvinkel, mindre kraft) + Markerte hjørner og rette sider gir definerte og trygge grep (større kraft). + Gode grepsvinkler for håndledd i front og på sidene. KON- KLU- SJON Den beste utforming på vask tilpasset generelle behov i sykehjem og private boliger er type 2. Denne formen på vask vil kunne brukes av alle uansett om de er friske eller har handicap. · En vask som er tilnærmet rett i front kan bidra til å stabi- lisere kroppen uten å ha et sært, ”handikappet” formspråk. 3

14 Sikkerhet Bøylen er styrketestet av Sintef/byggforsk Det er utarbeidet en monteringsanvisninger for alle bøylene. Disse må følges SIDE 14

15 : SIDE 15 Positive erfaringer og tilbakemeldinger fra pleiere: ”Vi ønsker bøyler på alle beboer rommene” ”Bøylene gjør beboerne mer selvhjulpne” ”Øker pasientens selvfølelse” ”Bøylene letter stellet” ”Har unngått fall i toalettsituasjoner” ”Stimulerer til aktivitet og egenpleie”

16 SIDE 16 Uttalelser fra beboer etter utprøving: ”Alle tiders – god å ha” ”Ideell for mitt vedkommende” ”Fin – kan trygt anbefale den ” ” Jeg kjøper meg en sjøl”

17 SIDE 17 Erfaringer fra bruk av bøylen Stabile og stødige Gir godt grep når du står og når du reiser/setter deg Avstand mellom bøyler og servant gir god plass til ulike hender Pulverlakkering gjør de lett å holde ren Tilfredsstiller krav i den nye hygieneforskrift Bøylene er styrketestet av Sintef/Byggforsk

18 Produktark Produktark med mer opplysninger om NRF nr og typer servanter som bøylene passer til finner du på www.ergogrip.no SIDE 18

19 SIDE 19 Bruksområder Sykehjem og sykehus Omsorgsboliger Hjemme hos eldre/funksjonshemmede

20 Montering Bøylene kan påmonteres eksisterende servanter Type 1,2,3 må monteres av rørlegger og festes i servantens opphengsystem Type 4 kan monteres av vaktmester eller pleiepersonell SIDE 20

21 Type 5 kan monteres på nye og eksisterende servanter av vaktmester/rørlegger Type 6 monteres i spikerslag uten demontering av servant av Vaktmester/rørlegger SIDE 21

22 Bøyler er bl.a levert til en rekke sykehjem og boliger R eferanse kan fåes ved henvendelse til: Aase.Rokne@ergogrip.no m.92 20 93 99 Bibba.Benum@ergogrip.no m. 90 95 21 63 Aase.Rokne@ergogrip.no Bibba.Benum@ergogrip.no SIDE 22

23 Ergogrip AS har inngått samarbeid med Brødrene Dahl om salg av Ergogrip - bøylene. SIDE 23


Laste ned ppt ".01 ERGOGRIP.02 FAGKOMPETANSE.03 FORRETNINGSIDÉ.04 SITUASJON PÅ SYKEHJEM.05 STØTTEBØYLE FOR VASK VASKTYPER ERGONOMIVURDERING 3 TYPER TILBYS EGENSKAPER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google