Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hallvard Lærum, Kvalis-prosjektet DMF, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hallvard Lærum, Kvalis-prosjektet DMF, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hallvard Lærum, Kvalis-prosjektet DMF, NTNU
Alt du ønsker å vite om elektronisk pasientjournal, men ikke våger å spørre om Hallvard Lærum, Kvalis-prosjektet DMF, NTNU

2 Kvalis Forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd
Tre stipendiater: Medisin, Sosiologi, Informatikk Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal i sykehus

3 Elektroniske Pasientjournalsystemene
Skriften på himmelen.... Gå hen og skill de gode Elektroniske Pasientjournalsystemene fra de dårlige!

4 Elektronisk pasientjournal?
Error ? Jada, det er hele pasientjournalen, det. Inne i en datamaskin.

5 Så lett var det ikke, nei Klinisk Kjemi Blod- og urinprøver m.m.
Radiologi Røntgen, UL, CT, intervensjon Patologi obduksjoner, mikroskopiske snitt, immunhistokjemi Klinisk Kjemi Blod- og urinprøver m.m. Papirbasert Kliniske fotografier, gamle pasientjournaler, brev Klinisk fysiologi Ekko doppler av hjerte, EEG, belastnings-EKG EPJ Primærjournal, epikriser, legenotater, sykepleiedok, etc. Mikrobiologi Bakteriedyrkning, antibiotikaresistens, viruspåvisning Pasientadministrativt system Opplysninger for å drive sykehuset Primærhelsetjeneste, Andre sykehus, Apotek, Trygdeetat, Nasjonale registre, etc. Pasientjournalen inneholder ”helsepersonellets eller institusjonens fortløpende nedtegnelser av opplysninger om en enkelt pasient og forhold av betydning for den hjelp han eller hun trenger” En elektronisk pasientjournal (EPJ) er en pasientjournal hvor informasjonen er elektronisk lagret på en slik måte at den kan gjenfinnes ved hjelp av Edb-verktøy. Heimly V, Ree AO, and Yang JJ: "Den elektroniske pasientjournalen - Status og aktuelle områder for felles tiltak"; 1998; 9/97; KITH

6 Hva er poenget? Bedre oversikt og struktur Bedre tilgjengelighet
Skille viktig fra mindre viktig informasjon Ha dekkende, oppdaterte sammendrag og resymeer Finne den informasjonen man trenger for å stille rett diagnose og gi riktig pleie og behandling Bedre tilgjengelighet Journalen glemmes ikke på noe kontor Blodprøver, røntgenundersøkelser m.m. kan leses i det øyeblikk analysene er ferdig analysert (ikke på en datautskrift to dager senere) Unngå dobbeltarbeid Eks. unngå å skrive den samme forklarende teksten på 8 rekvisisjoner for bakteriologisk undersøkelse Tips, hjelp og gode råd (beslutningsstøtte) Unngå feil

7 Problem: Enorme informasjonsmengder
Erfarne leger bruker rundt to millioner informasjonsbiter i sitt arbeid med pasienten. Wyatt J. ”Uses and sources of medical knowledge” Lancet 1991;335; ”The 1999 version of the metathesaurus contains 626,893 biomedical concepts with 1,358,891 different concept names from about 50 source vocabularies” (om begrepskatalogen UMLS, National Librabry of Medicine) NLM St.Olavs Hospital har over hyllemeter pasientjournal Pr. mai 2002 er 11 millioner artikler referert i Medline (PubMed) Vi DRUKNER i informasjon!

8 Ok, Ok. Har sykehusene våre slike journalsystemer?
Vent litt....

9 Ja Juli 2001

10 ...men kanskje ikke fullt ut ennå
Ikke komplett integrert med alle informasjonskanalene så langt De fleste sykehusene har klinisk-kjemisk labsvar Noen har røntgensvar Kun ett sykehus har alt: Sykehuset i Aust-Agder, Arendal Ved å scanne inn papirdokumenter

11 ..og disse systemene brukes?
Vent litt...

12 Landsomfattende undersøkelse blant leger, Jan 2001
Hallvard Lærum, Gunnar Ellingsen og Arild Faxvaag: "Doctor's use of electronic medical records systems in hospitals: cross sectional survey” British Medical Journal 8.des 2001; 323; : DIPS DocuLive Infomedix Generelt Medisinsk kunnskap Samledata Supplerende Undersøkelser Tiltak Informasjon til pasient Kommunikasjon og informasjonsflyt 1. Få oversikt over pasientens problemstilling 2. Lete frem enkeltopplysninger fra pasientjournalen 3. Følge resultatene av en bestemt prøve eller us. over tid 4. Slå opp svar på nye prøver eller undersøkelser 5. Føre daglige og/eller forefallende journalnotater 6. Få tak i oppl. om prosedyre for utredning eller behandling 7. Få svar på spørsmål om generell med.-faglig kunnskap 8. Få ut samledata for en gruppe pasienter 9. Rekvirere klin-kjem. lab.analyser 10. Slå opp svar på klin.-kjem. lab.analyser 11. Rekvirere rtg.us., UL eller CT 12. Slå opp svar på rtg., UL eller CT 13. Rekvirere. andre supplerende undersøkelser 14. Slå opp svar på andre supplerende undersøkelser 15. Henvise pas. til annen avdeling eller spesialist 16. Ordinere behandling direkte (med., op. eller annen) 17. Skrive resept 18. Skrive sykmelding 19. Samle inn pasientopplysninger til ulike legeerklæringer 20. Gi skriftlig individuell info til pasienten 21. Gi skriftlig generell medisinsk-faglig info til pasienten 22. Samle inn opplysninger til epikrise 23. Kontrollere og signere ferdig skrevne diktater 0 % 50 % 100 % Prosent respondenter som bruker EPJ til denne arbeidsoppgaven Bruker både EPJ og andre programmer Bruker EPJ Ikke oppgitt Implementasjon

13 Jaha. Det hjelper kanskje ikke å bruke systemene heller da?
Problem: Ingen har så langt påvist redusert dødelighet eller liggetid på sykehus som følge av elektronisk pasientjournalsystem. Svar: Vi trenger andre, mer fokuserte metoder for å påvise hvordan systemene påvirker klinisk praksis.

14 Elektroniske pasient-
Skriften på himmelen.... Gå hen og skill de gode Elektroniske pasient- journalsystemene fra de dårlige!

15 Jaha. Hva er funnet så langt?
Ikke mye Kliniske påminnere virker Steen M and Bratland SZ: "[Do computerized reminders to the patients affect the preventive work in general practice?]"; Tidsskr. Nor Laegeforen. 1999; 119; (1) Programvare for generering av takster gir betydelig økt inntjening for sykehuset Måten informasjon vises frem påvirker legens evne til å gjenkjenne mønstre Whiting-O'Keefe QE, Simborg DW, Epstein WV, Warger A. A computerized summary medical record system can provide more information than the standard medical record. JAMA 1985;254: Bestilling av prøver over data kan redusere dobbeltbestillinger Rekvirering og levering av medikamenter over data reduserer visse typer feil Bates, D. W., Teich, J. M., Lee, J., Seger, D., Kuperman, G. J., Ma'luf, N., Boyle, D., and Leape, L. "The impact of computerized physician order entry on medication error prevention" ( Journal ) J.Am.Med.Inform.Assoc. (Volum 6) Dato: 1999; Nummer 4 side Elektroniske pasientjournaler er Kompliserte systemer i kompliserte organisasjoner

16 Arbeid pågår Utvikle nye metoder
Videoobservasjon av leger i arbeid for å studere mønstre i informasjonsbruk og utvikle skjema for tidsmålinger og opptellinger (adferd) Gjøre det lettere å evaluere systemene Gi konstruktiv tilbakemelding til utviklerne Påpeke svakheter i de elektroniske pasientjournalsystemene i virkelig bruk

17 Kan det bli produkter av noe sånt?
Vi driver med grunnforskning, men: Markedet er mettet med 1.generasjonsløsninger evaluering kan påpeke behov for oppgraderinger og tilleggsmoduler, og kan således utvide markedet Evaluering kan selges som en tjeneste Erfaringer fra studiene kan brukes ved utvikling av spesialtilpassede løsninger

18 Palm TPAT Hallvard Lærum, Stein Kaasa, Finn Guttvik, Turi Saltnes, Elisabeth Brenne, Vigdis Hagen Seksjon Lindrende Behandling, Kreftavdelingen, St.Olavs Hospital HF Systematisert symptomregistrering hos alvorlig syke og døende pasienter Mange sykehus interesserte Ingen ressurser til videre produktutvikling (Tid)


Laste ned ppt "Hallvard Lærum, Kvalis-prosjektet DMF, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google