Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon Hallvard Lærum Kvalis-prosjektet Det Medisinske Fakultet NTNU Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk Trondheim 2.-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon Hallvard Lærum Kvalis-prosjektet Det Medisinske Fakultet NTNU Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk Trondheim 2.-"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Introduksjon Hallvard Lærum Kvalis-prosjektet Det Medisinske Fakultet NTNU Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk Trondheim 2.- 4. september 2002

3 Hva er Kvalis? Treårig tverrfaglig forskningsprosjekt ved NTNU –Tre doktorgradsstipendiater og tre veiledere –Medisin, sosiologi, informatikk –Finanisert av Norges Forskningsråd i programmet i ”IKT i helsetjenesten” Forskning –”Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal i sykehus” Formidling og faglig nettverk –27 månedlige Kvalis-seminarer siden høsten 1999 –Internasjonale kontakter

4 Hva er SUMIT? Utgangspunkt: Ukeskurs om helseinformatikk orientert rundt nasjonsvise oversiktsforelesninger –Aalborg Universitet 2000: ”Skandinavisk Lederkursus i Sundhedsinformatik” –Aalborg Universitet 2001: ”Universitetskursus i Sundhedsinformatik” Arrangeres 2002 i Trondheim av Kvalis/NTNU –Samarbeid mellom Aalborg Universitet, NTNU, KITH, og CareLink Et skandinavisk arrangement på rundreise –SUMIT 2003 i Stockholm? Skulle vi kanskje ha hett S U HIT, eller?

5 Hensikt med dette kurset Gi oversikt over aktiviteter innen helseinformatikk i Norge, Sverige og Danmark. Beskrive problemstillinger tilknyttet elektronisk pasientjournal (EPJ) –Teknologiske –Organisatoriske Presentere erfaringer med EPJ

6 Hva skal vi høre om? Basale begreper Oversikt over helseinformatikk i Norge, Sverige og Danmark Informasjonssikkerhet Evaluering Usability og EPJ Erfaringer fra ulike EPJ EPJ i store vs. små sykehus Endringsprosesser i sykehus Statlige tiltak for å påvirke EPJ

7 Opplegg 15 forelesninger –Forhåpentligvis utdypet med tallrike spørsmål To sesjoner med arbeidsgrupper –Se ark med fellesoppgaver, gruppe- og romfordeling –Etterfulgt av plenumsdiskusjon Den uformelle samtalen

8 Hvem er til stede? Bakgrunn

9 Hvem er til stede? EPJ erfaring

10 Hvem er til stede? Nasjonalitet

11 Hvem er til stede? Institusjoner

12 Legg merke til… Christian Nøhr –Aalborg Universitet, V-Chi, EPJ-observatoriet, Danmark Nils Stangeland –Sjeflege, Telemark Sykehus Gerd Gulstad og Oskar Aanonsen –hhv. IT-prosjektleder og IT-sjef, Aust-Agder Sykehus Gudrun Hedlund –Prosjektleder, Landstinget Dalarna, Sverige

13 Praktiske opplysninger Notering skal ikke være nødvendig se utdelt materiale Frukt, kaffe og te serveres i alle pauser Lunsj serveres i kantinen i dette huset Suhm-huset Arbeidsgruppene Foregår i 2. og 3. etasje i ”Høgskolen i Sør-Trøndelag”, Arkitekt Christies gate 2 Èn gruppe forblir i Suhm-huset Obs! Programmet er utvidet med 30 minutter tirs 3.sept.

14 Presentasjonene er tilgjengelig på internett http://kvalis.ntnu.no/PublicDocs/SUMIT2002 eller http://kvalis.ntnu.no, trykk deretter ”Dokumenter” og ”SUMIT2002” (adressene står på et ark i mappene deres)

15 Tur til Munkholmen mandag 2.sept Båten går fra Ravnkloa kl. 18:00 Evt. oppmøte 17:45 ved Olavsstatuen på Torvet Reker & hvitvin, salg av annen drikke Retur kl 22:00

16 Trodde dere at dere var ferdig nå? Gi meg litt bakgrunn!

17 Helsevesenet omsetter enorme mengder informasjon Erfarne leger bruker rundt to millioner informasjonsbiter i sitt arbeid med pasienten. Wyatt J. ”Uses and sources of medical knowledge” Lancet 1991;335;1365-72 ”The 1999 version of the Metathesaurus contains 626,893 biomedical concepts with 1,358,891 different concept names from about 50 source vocabularies” (om begrepskatalogen UMLS, National Library of Medicine, http://www.nlm.nih.gov/research/umls/) St.Olavs Hospital har over 10.000 hyllemeter pasientjournal (Rolf Holte, per feb 2001) 11 millioner artikler er referert i Medline (PubMed, per mai 2002, http://www.ncbi.nlm.nih.gov) Vi DRUKNER i i informasjon! Vi DRUKNER i i informasjon!

18 Papirjournal har visse fordeler… Kan brukes uten strøm, ekstrautstyr eller ekstra opplæring Er billig Er lett å ta med seg –Sammenlignet med de fleste PC’er Kan ta imot all slags informasjon –tekst, bilde eller tegninger Er tilpasningsdyktig –setter få (eller ingen) krav til hvordan informasjonen skal registreres Har lengre holdbarhet enn noe digitalt medium Er lettere (og raskere) å lese enn skjermer flest –har høyere oppløsning og flimrer ikke

19 ..men også betydelige ulemper Kan eksistere bare på ett sted av gangen - f.eks. på et låst kontor Kan rotes i, kan mistes, brennes eller stjeles Tillater håndskrevne og uleselige notater Har meget begrensede søkemuligheter og ingen gjenbruk av data Papirteknologi er utilstrekkelig for dagens informasjonsmengder

20 Trodde dere virkelig dere var ferdig nå? Begrepsavklaring!

21 Hva er medisinsk informatikk og helseinformatikk? ”In medical informatics we develop and assess methods and systems for the acquisition, processing, and interpretation of patient data with the help of knowledge that is obtained in scientific research.” van Bemmel JH, Musen M. Handbook of Medical Informatics http://www.mieur.nl/mihandbook/r_3_3/handbook/home.htm ”Health Informatics is the study of the use of Information Technology in Healthcare” Health informatics programme, University of Otago, New Zealand http://hein.otago.ac.nz/default.htm Leger… Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, etc. og pasienten selv

22 Et tverrfaglig felt

23

24 Hva er en Elektronisk Pasientjournal? Pasientjournalen inneholder –”helsepersonellets eller institusjonens fortløpende nedtegnelser av opplysninger om en enkelt pasient og forhold av betydning for den hjelp han eller hun trenger” En elektronisk pasientjournal (EPJ) er –”en pasientjournal hvor informasjonen er elektronisk lagret på en slik måte at den kan gjenfinnes ved hjelp av Edb-verktøy.” Heimly V, Ree AO, and Yang JJ: "Den elektroniske pasientjournalen - Status og aktuelle områder for felles tiltak"; 1998; 9/97; KITH Loven setter tydelige krav til innhold og utforming av EPJ Lov av 18.mai 2001 om helseregistre og behandling av helseopplysninger

25 ”Elektronisk legejournal” Eletronic Medical Records System Tekstbasert Primærjournal, legenotater og epikriser

26 Elektronisk pasientjournal Eletronic Patient Record Alle relevante yrkesgrupper –Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, m.fl. All helserelevant informasjon ved en institusjon –Klinisk-kjemiske labdata, radiologiske undersøkelser, scintigrafi, mikrobiologi, cytologi, EKG, EEG, temperatur, blodtrykk, henvisninger, osv.osv. –Lenker til informasjon den ikke lagrer selv

27 ”Nettbasert EPJ” Computer-based patient record (CPR) Dick & Steen: The Computer-based Patient Record – An essential technology for health care. 1991: Washington DC. National Academy Press Nasjonalt Senter for Telemedisin: Delrapport fra Elviraprosjektet: Nettbasert pasientinformasjonssystem. Arkitektur og visualisering, http://www.telemed.no/

28 ”Elektronisk helsejournal” Electronic Health Care Record Waegemann CP. The five levels of electronic health records [letter]. MD Comput. 1996;13:199-203.

29 Hva skal vi kalle det vi har i dag? Mer enn ”Elektronisk legejournal” Når er absolutt alle informasjonskilder integrert? –hva er Mange Nok? Partiell EPJ (pEPJ)

30 Programvare eller innhold? Elektronisk Pasientjournal.. –er strengt tatt bare selve dataene Elektronisk pasientjournalsystem… –er dataprogrammet som håndterer dem Error ?

31 Forskjellen mellom PAS og EPJ PAS –Pasientadministrativt System” –Administrative aspekter av pasientenes opphold på sykehus Pasientens identitet Innleggelsesregistrering, hvem ligger hvor, liggedøgn Diagnosefrekvens DRG-koder, takster, etc. EPJ –Elektronisk Pasientjournal –Opplysninger direkte knyttet til pasientens pleie, diagnose og behandling. Kliniske opplysninger Navn Født Diagnose Innlagt dato, etc...

32 Hva med andre typer informasjon enn pasientdata? Informasjon til pasienten Generell medisinsk/ helsefaglig kunnskap Diagnose, patofysiologi, prognose, forventede komplikasjoner, behandling Lokal epidemiologi Hvilke sykdommer er vanligst hos oss? Prosedyrer Hvordan utfører vi utredning og behandling for denne problemstillingen hos oss? Praktiske opplysninger Hvem kan jeg henvise til, hvordan utføres dette, hvor lang ventetid, hvor foregår dette, etc. Gorman PN. Information Needs of Physicians. Journal of the American Society for Information Science 1995;46:729-36. EPJ Problemstilling Diagnose Behandling Alder, kjønn, vekt Fordi vi har disse opplysningene her......kan vi raskt finne relevante opplysninger her:

33 Oppsummering Elektronisk pasientjournal (EPJ) inneholder (eller lenker til) alle pasientdata relevant for pleie, diagnostikk og behandling ved et sykehus –eller en institusjon EPJ er klinisk orientert, PAS er administrativt –noen opplysninger overlapper Papirjournalen har fortsatt enkelte fordeler fremfor EPJ –Selv om den er moden for utskifting Pasientdata i EPJ kan brukes til å finne annen relevant informasjon –medisinsk-faglig kunnskap –prosedyrer


Laste ned ppt "Introduksjon Hallvard Lærum Kvalis-prosjektet Det Medisinske Fakultet NTNU Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk Trondheim 2.-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google