Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det Medisinske Fakultet NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det Medisinske Fakultet NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det Medisinske Fakultet NTNU
Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk Trondheim september 2002 Introduksjon Hallvard Lærum Kvalis-prosjektet Det Medisinske Fakultet NTNU

2 Hva er Kvalis? Treårig tverrfaglig forskningsprosjekt ved NTNU
Tre doktorgradsstipendiater og tre veiledere Medisin, sosiologi, informatikk Finanisert av Norges Forskningsråd i programmet i ”IKT i helsetjenesten” Forskning ”Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal i sykehus” Formidling og faglig nettverk 27 månedlige Kvalis-seminarer siden høsten 1999 Internasjonale kontakter

3 Hva er SUMIT? Utgangspunkt: Ukeskurs om helseinformatikk orientert rundt nasjonsvise oversiktsforelesninger Aalborg Universitet 2000: ”Skandinavisk Lederkursus i Sundhedsinformatik” Aalborg Universitet 2001: ”Universitetskursus i Sundhedsinformatik” Arrangeres 2002 i Trondheim av Kvalis/NTNU Samarbeid mellom Aalborg Universitet, NTNU, KITH, og CareLink Et skandinavisk arrangement på rundreise SUMIT 2003 i Stockholm? Skulle vi kanskje ha hett SUHIT, eller?

4 Hensikt med dette kurset
Gi oversikt over aktiviteter innen helseinformatikk i Norge, Sverige og Danmark. Beskrive problemstillinger tilknyttet elektronisk pasientjournal (EPJ) Teknologiske Organisatoriske Presentere erfaringer med EPJ

5 Hva skal vi høre om? Basale begreper
Oversikt over helseinformatikk i Norge, Sverige og Danmark Informasjonssikkerhet Evaluering Usability og EPJ Erfaringer fra ulike EPJ EPJ i store vs. små sykehus Endringsprosesser i sykehus Statlige tiltak for å påvirke EPJ

6 Opplegg 15 forelesninger To sesjoner med arbeidsgrupper
Forhåpentligvis utdypet med tallrike spørsmål To sesjoner med arbeidsgrupper Se ark med fellesoppgaver, gruppe- og romfordeling Etterfulgt av plenumsdiskusjon Den uformelle samtalen

7 Hvem er til stede? Bakgrunn

8 Hvem er til stede? EPJ erfaring

9 Hvem er til stede? Nasjonalitet

10 Hvem er til stede? Institusjoner

11 Legg merke til… Christian Nøhr Nils Stangeland
Aalborg Universitet, V-Chi, EPJ-observatoriet, Danmark Nils Stangeland Sjeflege, Telemark Sykehus Gerd Gulstad og Oskar Aanonsen hhv. IT-prosjektleder og IT-sjef, Aust-Agder Sykehus Gudrun Hedlund Prosjektleder, Landstinget Dalarna, Sverige

12 Praktiske opplysninger
Notering skal ikke være nødvendig se utdelt materiale Frukt, kaffe og te serveres i alle pauser Lunsj serveres i kantinen i dette huset Suhm-huset Arbeidsgruppene Foregår i 2. og 3. etasje i ”Høgskolen i Sør-Trøndelag”, Arkitekt Christies gate 2 Èn gruppe forblir i Suhm-huset Obs! Programmet er utvidet med 30 minutter tirs 3.sept.

13 Presentasjonene er tilgjengelig på internett
eller trykk deretter ”Dokumenter” og ”SUMIT2002” (adressene står på et ark i mappene deres)

14 Tur til Munkholmen mandag 2.sept
Båten går fra Ravnkloa kl. 18:00 Evt. oppmøte 17:45 ved Olavsstatuen på Torvet Reker & hvitvin, salg av annen drikke Retur kl 22:00

15 Trodde dere at dere var ferdig nå?
Gi meg litt bakgrunn!

16 Helsevesenet omsetter enorme mengder informasjon
Erfarne leger bruker rundt to millioner informasjonsbiter i sitt arbeid med pasienten. Wyatt J. ”Uses and sources of medical knowledge” Lancet 1991;335; ”The 1999 version of the Metathesaurus contains 626,893 biomedical concepts with 1,358,891 different concept names from about 50 source vocabularies” (om begrepskatalogen UMLS, National Library of Medicine, St.Olavs Hospital har over hyllemeter pasientjournal (Rolf Holte, per feb 2001) 11 millioner artikler er referert i Medline (PubMed, per mai 2002, Vi DRUKNER i i informasjon!

17 Papirjournal har visse fordeler…
Kan brukes uten strøm, ekstrautstyr eller ekstra opplæring Er billig Er lett å ta med seg Sammenlignet med de fleste PC’er Kan ta imot all slags informasjon tekst, bilde eller tegninger Er tilpasningsdyktig setter få (eller ingen) krav til hvordan informasjonen skal registreres Har lengre holdbarhet enn noe digitalt medium Er lettere (og raskere) å lese enn skjermer flest har høyere oppløsning og flimrer ikke

18 ..men også betydelige ulemper
Kan eksistere bare på ett sted av gangen - f.eks. på et låst kontor Kan rotes i, kan mistes, brennes eller stjeles Tillater håndskrevne og uleselige notater Har meget begrensede søkemuligheter og ingen gjenbruk av data Papirteknologi er utilstrekkelig for dagens informasjonsmengder

19 Trodde dere virkelig dere var ferdig nå?
                 Begrepsavklaring!

20 Hva er medisinsk informatikk og helseinformatikk?
Leger… van Bemmel JH, Musen M. Handbook of Medical Informatics ”In medical informatics we develop and assess methods and systems for the acquisition, processing, and interpretation of patient data with the help of knowledge that is obtained in scientific research.” Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, etc. og pasienten selv Health informatics programme, University of Otago, New Zealand ”Health Informatics is the study of the use of Information Technology in Healthcare”

21 Et tverrfaglig felt

22 Et tverrfaglig felt

23 Hva er en Elektronisk Pasientjournal?
Pasientjournalen inneholder ”helsepersonellets eller institusjonens fortløpende nedtegnelser av opplysninger om en enkelt pasient og forhold av betydning for den hjelp han eller hun trenger” En elektronisk pasientjournal (EPJ) er ”en pasientjournal hvor informasjonen er elektronisk lagret på en slik måte at den kan gjenfinnes ved hjelp av Edb-verktøy.” Heimly V, Ree AO, and Yang JJ: "Den elektroniske pasientjournalen - Status og aktuelle områder for felles tiltak"; 1998; 9/97; KITH Loven setter tydelige krav til innhold og utforming av EPJ Lov av 18.mai 2001 om helseregistre og behandling av helseopplysninger

24 ”Elektronisk legejournal” Eletronic Medical Records System
Tekstbasert Primærjournal, legenotater og epikriser

25 Elektronisk pasientjournal Eletronic Patient Record
Alle relevante yrkesgrupper Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, m.fl. All helserelevant informasjon ved en institusjon Klinisk-kjemiske labdata, radiologiske undersøkelser, scintigrafi, mikrobiologi, cytologi, EKG, EEG, temperatur, blodtrykk, henvisninger, osv.osv. Lenker til informasjon den ikke lagrer selv

26 ”Nettbasert EPJ” Computer-based patient record (CPR)
Dick & Steen: The Computer-based Patient Record – An essential technology for health care. 1991: Washington DC. National Academy Press Nasjonalt Senter for Telemedisin: Delrapport fra Elviraprosjektet: Nettbasert pasientinformasjonssystem. Arkitektur og visualisering,

27 ”Elektronisk helsejournal” Electronic Health Care Record
Waegemann CP. The five levels of electronic health records [letter]. MD Comput. 1996;13:

28 Hva skal vi kalle det vi har i dag?
Partiell EPJ (pEPJ) Mer enn ”Elektronisk legejournal” Når er absolutt alle informasjonskilder integrert? hva er Mange Nok?

29 Programvare eller innhold?
Elektronisk Pasientjournal.. er strengt tatt bare selve dataene Elektronisk pasientjournalsystem… er dataprogrammet som håndterer dem Error ?

30 Forskjellen mellom PAS og EPJ
Pasientadministrativt System” Administrative aspekter av pasientenes opphold på sykehus Pasientens identitet Innleggelsesregistrering, hvem ligger hvor, liggedøgn Diagnosefrekvens DRG-koder, takster, etc. EPJ Elektronisk Pasientjournal Opplysninger direkte knyttet til pasientens pleie, diagnose og behandling. Kliniske opplysninger Navn Født Diagnose Innlagt dato, etc...

31 Hva med andre typer informasjon enn pasientdata?
EPJ Problemstilling Diagnose Behandling Alder, kjønn, vekt Fordi vi har disse opplysningene her... ...kan vi raskt finne relevante opplysninger her: Generell medisinsk/ helsefaglig kunnskap Diagnose, patofysiologi, prognose, forventede komplikasjoner, behandling Lokal epidemiologi Hvilke sykdommer er vanligst hos oss? Informasjon til pasienten Prosedyrer Hvordan utfører vi utredning og behandling for denne problemstillingen hos oss? Praktiske opplysninger Hvem kan jeg henvise til, hvordan utføres dette, hvor lang ventetid, hvor foregår dette, etc. Gorman PN. Information Needs of Physicians. Journal of the American Society for Information Science 1995;46:

32 Oppsummering Elektronisk pasientjournal (EPJ) inneholder (eller lenker til) alle pasientdata relevant for pleie, diagnostikk og behandling ved et sykehus eller en institusjon EPJ er klinisk orientert, PAS er administrativt noen opplysninger overlapper Papirjournalen har fortsatt enkelte fordeler fremfor EPJ Selv om den er moden for utskifting Pasientdata i EPJ kan brukes til å finne annen relevant informasjon medisinsk-faglig kunnskap prosedyrer


Laste ned ppt "Det Medisinske Fakultet NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google