Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR

2 NIBR Privat stiftelse Anvendt samfunnsforskning Ca 65 forskere Tverrfaglig

3 Oppdragsgivere Norges forskningsråd Departementer, direktorater KS, kommuner, fylkeskommuner EU, Verdensbanken

4 Hvordan får vi oppdrag Basisbevilgning fra NFR Oppdrag gjennom konkurranse

5 NIBRs organisasjonskart STYRET Instituttsjef Hilde Lorentzen Administrasjonssjef Peder Tømmervåg Administrasjonsavdeling Forskningssjef Olaf Foss Avdeling for sosioøkonomiske og territorielle studier Forskningssjef Trine Myrvold Avdeling for studier av velferd, demokrati og offentlig forvaltning Forskningssjef Berit Nordahl Avdeling for boligforskning og miljørettet planforskning Forskningssjef Marit Haug Avdeling for internasjonale studier av utvikling, transisjon og migrasjon Økonomisjef Jon Olav Viste

6 Avdeling for boligforskning og miljørettet planforskning Miljørettet planforskning Boligforskning Byutvikling og stedsforskning

7 Avdeling for velferd, demokrati og offentlig forvaltning Politisk deltakelse Politisk styring Politikkens innhold Ansvars- og oppgavefordelingen i offentlig sektor

8 Avdeling for sosioøkonomiske og territorielle studier nærings-, nettverks- og innovasjonsanalyser områdestudier – helhetlige perspektiver på regional utvikling offentlig sektors økonomi og lokalforvaltningens finanser demografiske og sosiodemografiske studier evaluering av regionalpolitikk og regionalpolitisk samarbeid service-, senter- og stedsanalyser levekår og utfordringer knyttet til ulike befolkningsgrupper territoriell utvikling i Europa og OECD-området analyser av samfunnsforhold og territorielle forhold i regioner i og utenfor Europa

9 Avdeling for internasjonale studier Governance and decentralisation Civil society organisations Marginalisation, exclusion and poverty Conflict and post-conflict issues Evaluation Health and HIV/AIDS Gender and equality Regions

10 NIBR i CIENS

11 Hva er CIENS? Forskningssenter for miljø og samfunn S Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Strategisk faglig samarbeid mellom alle fagmiljøene i senteret og UiO Bygget:  Bygd og eid i fellesskap av fire av instituttene og Forskningsparken  15000m2 – ca 300 mill. kr  Ca 550 forskere og støttepersonale Stiftelsen CIENS Fagsenteret, møte-, konferanse og formidlingssenter finansiert med tilskudd fra NFR

12 Deltakere i CIENS Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Transportøkonomsik institutt (TØI) CICERO – Senter for klimaforskning Meteorologisk institutt, Forskningsdivisjonen Universitetet i Oslo v/Institutt for geofag, avd. for meteorologi og oseanografi Norsk institutt for naturforskning (NINA) Osloavdelinga Norsk institutt for luftforskning (NILU, mindre gruppe)

13 NIBR - kontaktinformasjon www.nibr.no 22 95 88 00 Hilde.Lorentzen@nibr.no Gaustadalléen 21, 0349 Oslo


Laste ned ppt "Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google