Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Problemstillinger Roar Grindstrand STATNETT SF Adressering i kraftbransjen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Problemstillinger Roar Grindstrand STATNETT SF Adressering i kraftbransjen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Problemstillinger Roar Grindstrand STATNETT SF E-Mail: roar.grindstrand@statnett.no Adressering i kraftbransjen

2 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Velkommen Referent. Ordstyrer. Praktiske opplysninger. –Tidspunkt for å avslutte, reise. Lunsj. Serveres her mellom 1200 og 1230. Presentasjon av deltakere?

3 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Flaskehals i dagens EDI system

4 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand EDI System X400 KIS Intermediate System EDI/MTA Sending comm. status / Timeout. Sending to application status. Conversion status. Routing status. Sending is in progress. "Delivery Report" status. Etc.

5 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Utfordringer Adressering Aperak Målepunkt-id Produktkoder

6 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Typiske problemer Feil bruk av subadresse. Feil bruk av tredjepart. –Definisjon på tredjepart?? –Krav til tredjepart. –Tredjepart og adressering. Feil bruk og feil i CONTRL- meldinger.

7 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Typiske problemer For mye logikk på EDI systemet. Ulik praksis på hvordan aktører/bolag adresserer på innad i hvert land. Hvordan skal man klare å adressere på tvers av landegrensene???

8 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Hvorfor De ulike løsningene på adressering har basert seg på den systemløsning og krav kunden stiller til sine leverandører. For stor frihet i adressering gir mange forskjellige tekniske løsninger. Det er for dårlig kvalitetssjekk på systemendringer og patcher som distribueres til aktørene i bransjen.

9 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Konsekvenser Alt for mange meldinger feiler. Det brukes alt for mye ressurser til feilsøking og retting av feilene. Aktørene lider.... VI MÅ TA ANSVAR.

10 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Tiltak Klare definisjoner og ansvar i alle ledd. Fjerning av unødige frihetsgrader gir klare og enklere regler. Mindre logikk på EDI systemet. All informsjon skal frem til applikasjonen. Hver rolle sin ID. Låse subadressene. Produktkodene kan hjelpe oss med sammenhengen mellom forretningsfunksjon og hvor mange subadresser som trengs.

11 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Tiltak En produktkode bør ha tilhørighet i kun en subadresse. Definisjon av tredjepart endres. ”Functional Description”. Enkle adresseringsregler MÅ spikres. Felles database for automatisk eller manuell innhenting av teknisk informasjon. Adresseweb.

12 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Prinsippene Applikasjon/ forretningsfunksjon Identifikasjon pr. rolle Subadresse marked X400-adresse Firma leverandørnett En rolle/ID kan ha kobling til flere forretningsfunksjoner/applikasjoner, men en rolle/ID knyttet til en subadresse kan kun ha kobling til en forretningsfunksjon/applikasjon. 1...* 1 1 1 1 Juridisk enhet Produktkode Målepunkt-id 1 1...* 1 1 1 1..* UNB

13 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Oppfølging Bransjen trenger et kontrollorgan for testing av programendringer og patcher. Dette kan testes: –Riktig innhold, spesielt i forhold til påkrevde felt. Dette gjelder prodat, mscons(timer, stander, avregning) og tilhørende contrl og aperak. –Syntaksfeil. –Subadresse. –Feilkoder i Aperak. –ETC.

14 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Hvordan Systemleverandørene tester og blir godkjent for hver gang ny programendring skal distribueres. SSE vil holde oversikt over alle systemene i markedet (KIS og EDI) med til enhver tid godkjente programversjoner. Aktørregisteret vil holde register på alle kontaktpersoner hos aktørene og hos systemleverandørene.

15 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Hovedmål for Adresseweb Vi trenger en felles adresseweb slik at alle i kraftbransjen kan holde rede på sine tekniske data i et offentlig tilgjengelig "rom". Denne serveren må være frittstående slik at alle land kan inviteres til å være med. Et felles mål er å komme frem til en enhetlig og god måte å adressere på basert på enhetlige og enkle regler. Den skal hjelpe til å redusere drift og vedlikeholdskostnadene på systemene hos den enkelte aktør ved at gjøre adressewebben til en mal for hvordan prinsippene for adressering skal gjennomføres og etableres.

16 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Innhold i Adresseweb Hver enkelt partner skal ha ansvaret for informasjon om sine data. Organisasjonsnummer. Meldingstyper/funksjoner og tilhørende: –Rolle: netteier, leverandør, balanseansvarlig etc. –Subadresser. –X.400 adresser. –Program og versjoner. –Kontaktpersoner. –Telefon, e-post etc. –ETC.

17 Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Internet ADRESSEWEB Partners KIS/EDI Partners KIS/EDI Partners KIS/EDI Partners KIS/EDI Partners KIS/EDI Copy of Adresseweb Copy of Adresseweb Copy of Adresseweb Copy of Adresseweb Copy of Adresseweb Copy of Adresseweb Partners KIS/EDI Adresseweb


Laste ned ppt "Statnett 04.02.2002 Statnett SF Roar Grindstrand Problemstillinger Roar Grindstrand STATNETT SF Adressering i kraftbransjen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google