Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adressering i kraftbransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adressering i kraftbransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Adressering i kraftbransjen
Problemstillinger Roar Grindstrand STATNETT SF Statnett SF Roar Grindstrand

2 Velkommen Referent. Ordstyrer. Praktiske opplysninger.
Tidspunkt for å avslutte, reise. Lunsj. Serveres her mellom 1200 og 1230. Presentasjon av deltakere? Velkommen til det første felles møte mellom Format Gruppen i Sverige og Norsk Ediel Ekspert Gruppen i Norge. Det er svært hyggelig at så mange har meldt interesse og tatt turen til Statnett. Som vi alle sikkert vet så lever vi i en svært travel hverdag og min erfaring er at tiden vi har til rådighet mange ganger er alt for knapp i forhold til de løsningene som helst skulle vært ferdig i går. Likevel tror jeg at vi kan ha godt av å stoppe opp litt, trekke pusten, tenke igjennom de forslag, beslutninger eller løsninger som vi har gjort på hver vår kant, diskutere dette i felleskap, for så å se om vi må tenke nytt i forhold til harmoniseringen mellom landene. Jeg håper hvertfall at dette og kommende møter skal hjelpe oss i det arbeidet. Punktene, referent, ordstyrer,praktiske opplysninger Statnett SF Roar Grindstrand

3 Flaskehals i dagens EDI system
I Norge har en liten gruppe arbeidet med adressering og kommet med et forslag til løsning. Jan Owe laget et forslag til adressering. Statnett SF Roar Grindstrand

4 EDI System X400 Intermediate System KIS EDI/MTA
For å kjøre maskin til maskin kommunikasjon stiller det store krav til systemene og samspillet mellom disse. Det holder ikke å standardisere bare på meldinger, eller lage egne kvitteringsmeldinger og tro at oppgaven løst. Systemene må spille sammen. Feil med feilårsak må frem til saksbehandler. Appell til systemleverandørene. Sending comm. status / Timeout. Sending to application status. Conversion status. Routing status. Sending is in progress. "Delivery Report" status. Etc. EDI/MTA Statnett SF Roar Grindstrand

5 Utfordringer Adressering Aperak Målepunkt-id Produktkoder Statnett SF
Roar Grindstrand

6 Typiske problemer Feil bruk av subadresse. Feil bruk av tredjepart.
Definisjon på tredjepart?? Krav til tredjepart. Tredjepart og adressering. Feil bruk og feil i CONTRL-meldinger. Sverige skilte på meldingene ved hjelp av brevlådaer, mens Norge brukte subadresser. Brevlåda er i prinsippet en variasjon av X400 adressen. En annen vesentlig forskjell mellom Sverige og Norge er at all ediel trafikk har gått gjennom SvK sin EDI sentral, mens i Norge har aktørene kjørt på egne EDI system. Tidligere kunne subadresser ha de utroligste navn. Subadresser var den gang bilaterale avtaler mellom to parter. Statnett SF Roar Grindstrand

7 Typiske problemer For mye logikk på EDI systemet.
Ulik praksis på hvordan aktører/bolag adresserer på innad i hvert land. Hvordan skal man klare å adressere på tvers av landegrensene??? Det var helt vanlig at EDI systemet la til UNB segmentet i meldingen. Det betyr at både id, subadresse ble vedlikeholdt av it-personer på edi systemet. Statnett SF Roar Grindstrand

8 Hvorfor De ulike løsningene på adressering har basert seg på den systemløsning og krav kunden stiller til sine leverandører. For stor frihet i adressering gir mange forskjellige tekniske løsninger. Det er for dårlig kvalitetssjekk på systemendringer og patcher som distribueres til aktørene i bransjen. Statnett SF Roar Grindstrand

9 Konsekvenser Alt for mange meldinger feiler. Det brukes alt for mye ressurser til feilsøking og retting av feilene. Aktørene lider.... VI MÅ TA ANSVAR. Statnett SF Roar Grindstrand

10 Tiltak Klare definisjoner og ansvar i alle ledd.
Fjerning av unødige frihetsgrader gir klare og enklere regler. Mindre logikk på EDI systemet. All informsjon skal frem til applikasjonen. Hver rolle sin ID. Låse subadressene. Produktkodene kan hjelpe oss med sammenhengen mellom forretningsfunksjon og hvor mange subadresser som trengs. Statnett SF Roar Grindstrand

11 Tiltak En produktkode bør ha tilhørighet i kun en subadresse.
Definisjon av tredjepart endres. ”Functional Description”. Enkle adresseringsregler MÅ spikres. Felles database for automatisk eller manuell innhenting av teknisk informasjon. Adresseweb. Statnett SF Roar Grindstrand

12 Prinsippene Juridisk enhet Firma Applikasjon/ forretningsfunksjon
1...* 1 nett leverandør marked En rolle/ID kan ha kobling til flere forretningsfunksjoner/applikasjoner, men en rolle/ID knyttet til en subadresse kan kun ha kobling til en forretningsfunksjon/applikasjon. UNB 1 Identifikasjon pr. rolle 1 1...* 1 Subadresse 1...* 1 1..* 1 1 1 1...* 1...* X400-adresse Produktkode Målepunkt-id Statnett SF Roar Grindstrand

13 Oppfølging Bransjen trenger et kontrollorgan for testing av programendringer og patcher. Dette kan testes: Riktig innhold, spesielt i forhold til påkrevde felt. Dette gjelder prodat, mscons(timer, stander, avregning) og tilhørende contrl og aperak. Syntaksfeil. Subadresse. Feilkoder i Aperak. ETC. Statnett SF Roar Grindstrand

14 Hvordan Systemleverandørene tester og blir godkjent for hver gang ny programendring skal distribueres. SSE vil holde oversikt over alle systemene i markedet (KIS og EDI) med til enhver tid godkjente programversjoner. Aktørregisteret vil holde register på alle kontaktpersoner hos aktørene og hos systemleverandørene. Statnett SF Roar Grindstrand

15 Hovedmål for Adresseweb
Vi trenger en felles adresseweb slik at alle i kraftbransjen kan holde rede på sine tekniske data i et offentlig tilgjengelig "rom". Denne serveren må være frittstående slik at alle land kan inviteres til å være med. Et felles mål er å komme frem til en enhetlig og god måte å adressere på basert på enhetlige og enkle regler. Den skal hjelpe til å redusere drift og vedlikeholdskostnadene på systemene hos den enkelte aktør ved at gjøre adressewebben til en mal for hvordan prinsippene for adressering skal gjennomføres og etableres. Statnett SF Roar Grindstrand

16 Innhold i Adresseweb Hver enkelt partner skal ha ansvaret for informasjon om sine data. Organisasjonsnummer. Meldingstyper/funksjoner og tilhørende: Rolle: netteier, leverandør, balanseansvarlig etc. Subadresser. X.400 adresser. Program og versjoner. Kontaktpersoner. Telefon, e-post etc. ETC. Statnett SF Roar Grindstrand

17 Adresseweb Partners KIS/EDI ADRESSEWEB Copy of Adresseweb Internet
Statnett SF Roar Grindstrand


Laste ned ppt "Adressering i kraftbransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google