Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generalforsamling Menageriet Vår 2014 23.01.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generalforsamling Menageriet Vår 2014 23.01.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Generalforsamling Menageriet Vår 2014 23.01.2014

2 Dagsorden 1.Valg av møteleder 2.Godkjenning av innkalling 3.Valg av referent 4.Godkjenning av dagsorden 5.Godkjenning av semesterberetning høst 2013 6.Gjennomgang av semesterplan vår 2014 7.Godkjenning av regnskap høst 2013 8.Gjennomgang av budsjett vår 2014 9.Gjennomgang og godkjenning av vedtektsendringer 10. Valg av nytt styre 11. Eventuelt

3 Semesterberetning Spillkveld Las Vegas Vors Etter-Midtveis fest Hyttetur Eksamensverksted

4 Semesterplan Vår 2014 Vors før semesterstartFredag 24. JanuarUke 4 Beerpongturnering – OppstartFredag 7. FebruarUke 6 HytteturFredag 28. Februar – Søndag 2. MarsUke 9 Pi-FestLørdag 15. MarsUke 11 BeerpongFredag 4. AprilUke 14 Superduper Vors m. BeerpongFredag 11. AprilUke 15 ØlsmakingOnsdag 23. AprilUke 17 Øl-Kveld m. ForedragOnsdag 7. MaiUke 19 EksamensverkstedUke 21 Semesterslutt-fest – Beerpong KåringFredag 13. JuniUke 24

5 Regnskap Høst 2013 EIENDELER: Budsjett: REGNSKAP: 1910 Kasse kr 630,00 kr 66,00 1920 Brukskonto kr - Sum eiendeler kr 630,00 kr 66,00 INNTEKTER: Noter:Kilde 3100 Medlemskontigent30,-/pers * 30Medlemmer kr 900,00 kr 37,00 kr 1 110,00 3100 Billettinntekter hyttetur200,-/pers * 25Medlemmer kr 5 000,00 22 stk. kr 5 860,00 3400 Støtte fra SMN Spillkvelds/d uke 37SMN kr 400,00 kr 343,10 Vors: Las Vegas festadass/d uke 38SMN kr 400,00 kr 50,00 Vors: Mitveisfests/d uke 41SMN kr 400,00 Vors: Oktoberfests/d uke 43SMN kr 400,00 Hytteturm/d uke 45SMN kr 3 500,00 kr 11 317,49 Eksamensverkstedm/d uke 47SMN kr 1 500,00 Vors: Semestersluttsfests/d uke 50SMN kr 500,00 Generalforsamling matPå nyåretSMN kr 2 000,00 3400 Støtte fra kulturstyret (SiO)driftstøtteSiO kr 3 000,00 3400 Støtte fra studentparlamentleie av hytte Studentparla mentet kr 1 500,00 Sum inntekter kr 19 500,00 kr 21 680,59 KOSTNADER:asdNoter:Kilde Budsjett: Regnskap: 4100 Kjøleskapsinnkjøp kr - 4300 Kontorrekvisitta kr - 4100 Spillkvelds/d uke 37SMN kr 400,00 kr 375,10 4100 Vors: Las Vegas festadass/d uke 38SMN kr 400,00 kr 50,00 4100 Vors: Mitveisfests/d uke 41SMN kr 400,00 kr 226,00 4100 Vors: Oktoberfests/d uke 43SMN kr 400,00 kr 178,79 4100 Hytteturm/d uke 45SMN kr 3 500,00 kr 3 929,00 4100 Eksamensverkstedm/d uke 47SMN kr 1 500,00 kr 1 334,27 4100 Vors: Semestersluttsfests/d uke 50SMN kr 500,00 4200 Leie av hytteuke 45 kr 5 000,00 kr 3 460,00 4300 DomeneNettside kr - 4200 Pizza GeneralforsmlingMat(pizza)SMN kr 2 000,00 Uforutsette utgifterStrekkodeskannerMenageriet kr 449,00 4200 Drift av sosialrom på kjemi kr 400,00 4200 Drift av alkymisten2. semestere kr 500,00 Sum utgifter kr 15 000,00 kr 10 502,16 BALANSE: kr 5 130,00 kr 11 244,43

6 Budsjett Vår 2014 EIENDELER: 1910 Kasse2 1920 Brukskonto11244,43 Sum eiendeler 11246,43 INNTEKTER:Noter:Kilde 3100 Medlemskontigent10,-/pers * 30Medlemmer300 3100 Billettinntekter hyttetur100,-/pers * 25Medlemmer2500 3400 Støtte fra SMN Vors: Semesterstarts/d uke 4SMN450 Vors: Mitveisfests/d uke 6SMN450 Hytteturm/d uke 9SMN3000 PI-fests/d uke 11SMN450 Beerpongturnerings/d uke 14SMN450 Vors: Superduperfests/d uke 15SMN450 Ølsmakings/d uke 17SMN450 Ølkveld med foredrags/d uke 19SMN450 Eksamensverkstedm/d uke 21SMN2000 Vors: Semesterslutts/d uke 24SMN450 3400 Støtte fra kulturstyret (SiO)driftstøtteSiO3000 3400 Støtte fra kulturstyret (SiO)Prosjektstøtte(hytte)SiO4000 3400 Støtte fra KFUEksamensverkstedKFU4000 Sum inntekter 22400 KOSTNADER:Noter:Kilde 4100 Kjøleskapsinnkjøp0 4300 Kontorrekvisitta0 4100 Brygging av øl5000 4100 Vors: Semesterstart s/d uke 4SMN500 4100 Vors: Mitveisfest s/d uke 6SMN500 4100 Hyttetur m/d uke 9SMN6000 4100 PI-fest s/d uke 11SMN500 4100 Beerpongturnering s/d uke 14SMN500 4100 Vors: Superduperfest s/d uke 15SMN500 4100 Ølsmaking s/d uke 17SMN500 4100 Ølkveld med foredrag s/d uke 19SMN500 4100 Eksamensverksted m/d uke 21SMN6000 4100 Vors: Semesterslutt s/d uke 24SMN500 4200 Leie av hytteuke 454000 4300 DomeneNettside0 4200 Pizza GeneralforsmlingMat(pizza)SMN2500 Uforutsette utgifter 4200 Drift av sosialrom på kjemi400 4200 Drift av alkymisten2. semestere500 Sum utgifter 28400 BALANSE : 5246,43

7 Forslag til vedtektsendringer Generalforsamling Vår 2014 Menageriet

8 Paragraf:§ 1.1 Fra: Foreningen skal også være en brobygger mellom studenter på mastergradsnivå og lavere grad på MENA-programmet ved Universitetet i Oslo. Til: Foreningen skal også være en brobygger mellom studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå på MENA-programmet ved Universitetet i Oslo, samt gi mulighet for kontakt med potensielle arbeidsgivere og andre relaterte studieprogrammer ved Universitetet i Oslo og andre Universiteter. Begrunnelse:Menageriet utelukker ikke Doktorgradsstudenter eller studenter på andre programmer, samt at Menageriet prøver å gjøre kontakten med potensielle arbeidsgivere lettere ved å bringe bedriftene til Universitetet i Oslo. Formålet til Menageriet som forening

9 Paragraf:§ 2.1 Legges til: – Valg av studentrepresentant(er) til programrådet for Materialer Energi og Nanoteknologi (Heretter MENA). Begrunnelse:Det har ikke vært valg av studentrepresentanter til programrådet for MENA over en lang periode, Menageriet tar på seg ansvaret for å velge inn nye engasjerte representanter hvert semester for at studentene skal kunne påvirke eventuelle endringer i MENA-programmet. Valg av studentrepresentanter til programområdet for Materialer Energi og Nanoteknologi

10 Paragraf:Ikke tidligere en paragraf Legges til: § 2.3 På generalforsamling skal det velges minst to studentrepresentanter til programrådet for MENA der minst én representant er styremedlem i Menageriet. Ideelt skal tre representanter velges, der: - én er styremedlem i Menageriet - én er medlem av Kjemisk Fagutvalg (KFU) - én er medlem av Fysisk Fagutvalg Begrunnelse:Samme begrunnelse som for endring av § 2.1 Valg av studentrepresentanter til programområdet for Materialer Energi og Nanoteknologi

11 Paragraf:§ 4.2 Fra: Dersom foreningen er i en slik situasjon at ikke alle styreverv kan bli fylt opp på en generalforsamling, er det opp til forsamlingen å velge hvilke verv som blir ubesatte. Styret kan ved en slik anledning supplere seg selv Til: Dersom foreningen er i en slik situasjon der ikke alle nødvendige styreverv blir fylt opp på en generalforsamling, er det opp til forsamlingen å velge hvilke verv som blir ubesatte. Styret skal ved en slik anledning supplere seg selv Begrunnelse:Bedre ordlyd Styret bør være pliktig å fungere fullt ut selv med et redusert antall styremedlemmer. Besetning av verv

12 Paragraf:§ 4.3 Fra:En person kan ikke inneha flere enn ett – 1 verv av gangen. Til: En person kan ikke inneha flere enn ett – 1 verv av gangen, ved mindre alle verv ikke blir besatt Begrunnelse:Mer passende beskrivelse med tanke på endring i § 4.2, og hvordan originalt leders rolle beskrives. Besetning av verv

13 Paragraf:Ikke tidligere en paragraf Legges til: § 4.4 Et verv kan ikke være besatt av flere enn én – 1 person, ved mindre annet er spesifisert i stillingsbeskrivelsen. Begrunnelse:Det er hittil ingen begrensing av antall styremedlemmer i styret. Med ett styremedlem per verv med mindre vervet åpner for flere, vil ansvarsfordelingen også gå lettere. (Tidligere § 4.4 blir flyttet til § 4.5) Heretter omtales nåværende § 4.4 (Styrets verv) som § 4.5, med tanke på paragrafen som er lagt til over. Besetning av verv

14 Verv:Leder: Fjernes: "Ellers er leders oppgave å supplere de andre vervene som ikke blir besatt" Begrunnelse:Det er ikke er leders oppgave å besette alle ubesatte verv, denne delen er også unødvendig og motstridende med tanke på § 4.2. De nødvendige vervene (§ 4.5) § 4.2Dersom foreningen er i en slik situasjon der ikke alle nødvendige styreverv blir fylt opp på en generalforsamling, er det opp til forsamlingen å velge hvilke verv som blir ubesatte. Styret skal ved en slik anledning supplere seg selv

15 Verv:Økonomiansvarlig Fra: Økonomiansvarlig har ansvar for å samle på all dokumentasjon som angår økonomien og arkivere denne i dertil egnet mappe. Til: Økonomiansvarlig i samråd med sekretær har ansvar for å samle på all dokumentasjon som angår økonomien og arkivere denne både i papirformat og interaktivt. Begrunnelse:Menageriet skal ha et arkiv som dokumenterer alt som har skjedd gjennom semesteret, sekretær (kommer under) har ansvar for dette dokumentet, men Økonomiansvarlig har ansvaret for den økonomiske dokumentasjonen i arkivet. De nødvendige vervene (§ 4.5)

16 Verv:Sekretær Fra: Sekretæren har ansvar for å loggføre alle møter og andre aktiviteter, sekretæren har også ansvar for medlemsregister. Til: Sekretæren har ansvar for å loggføre alle møter og andre aktiviteter, sende ut innkalling til møter i samråd med leder og publisere referater. Sekretær har ansvar for filarkiv og medlemsregister. Begrunnelse:Det bør defineres klarere at det er sekretær sitt ansvar for dokumentasjon og arkivering, dette for å få et strukturert arkiv. De nødvendige vervene (§ 4.5)

17 Fjerne verv:Fest og moro Erstattes av:Arrangementansvarlig og Manesjen Begrunnelse:Useriøse navn på vervene De nødvendige vervene (§ 4.5)

18 Nytt verv:Arrangementansvarlig Beskrivelse: Arrangementsansvarlig har ansvaret for å styre arrangementskomiteen til Menageriet (Heretter "Manesjen") og det overordnede ansvaret for at oppgaver blir tilstrekkelig gjennomført. Arrangementansvarlig skal også rapportere til resten av styret om situasjonen i, og planene til Manesjen og Alkymisten. Begrunnelse:Erstatter «Fest og Moro», får et mer seriøst navn og introduserer en lederrolle innad i Manesjen, som blir beskrevet under. De nødvendige vervene (§ 4.5) § 4.6 Utdrag fra beskrivelse av Manesjen: "Manesjen ledes av Arrangementsansvarlig som øverste leder og PR-ansvarlig som assisterende leder, og består øvrig av poteter i styret."

19 Nytt verv:PR-Ansvarlig Beskrivelse: PR-Ansvarlig har ansvaret for å publisere arrangementer på relevante medier, eventuelt organisering av t-skjorter og andre produkter, samt fremme Menageriet utad. PR-Ansvarlig skal være klar over sine plikter i Manesjen, se § 4.5 "Manesjen", og være klar for å ta over Arrangementsansvarliges oppgaver om nødvendig, f.eks. ved sykdom. Begrunnelse:Denne stillingen sikrer en bedre informasjonsflyt ut til medlemmer av Menageriet og et mer seriøst og strukturert bilde av Menageriet utad. De nødvendige vervene (§ 4.5)

20 Verv:Webansvarlig Fra:Webansvarlig har ansvar for drift av mailinglistene og hjemmesiden. Til: Webansvarlig har ansvar for drift av hjemmesiden og mailinglistene, dette innebærer daglig oppdatering av filteret for å sikre god informasjonsflyt. Samt påse at interaktivt arkiv fungerer og at styremedlemmer har tilgang til styrets interaktive tjeneste. Begrunnelse:Mer utfyllende beskrivelse av Webansvarliges plikter, og sikrer bedre struktur og informasjonsflyt. De nødvendige vervene (§ 4.5)

21 Nytt verv:Bryggmeister Beskrivelse: Bryggmeister (heretter kalt BM) er ansvarlig ølbrygging i Menageriet. Ved semesterets første styremøte skal BM oppdatere og informere styre om mulighetene for brygging og arrangementer for påfølgende semester, hvorpå styret skal, i samråd med BM, bestemme semesterets bryggedager og arrangementsdatoer. BM skal, i samarbeid med arrangementskomiteen (heretter kalt manesjen), legge til rette for bryggerelaterte aktiviteter ved avtalte arrangementer. Bryggingen skal skje i samarbeid med ‘’Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug’’ (heretter KSHB). BM er skal være ‘’certified brewMasta’’ i KSHB, les; gjennomført ‘’advanced course’’ gjennom KSHB. Med mindre ingen med tittelen ‘’certified brewMasta’’ ønsker å stille til valg, dette vil si at alle som stiller til valg med tittelen ‘’certified brewMasta’’ prioriteres over andre. BM skal være til stede ved brygging og er ansvarlig for bryggingen, samt etterarbeid og oppfølging av brygget, med mindre annet er avtalt i samråd med styret. I samarbeid med Arrangementansvarlig skal BM legge til rette for at Menageriets medlemmer skal kunne delta på kurs arrangert av KSHB. BM er ansvarlig for tilstrekkelig opplæring av Bryggerlærling(er) slik at vedkomne skal kunne overta rollen som BM ved BM avgang eller ved behov. Ved brygging utenom arrangement skal tillatelse gis fra styret (se § 4.8). Begrunnelse: Gjennom semesteret H13 har styret kommet i god kontakt med KSHB og ser muligheten for et samarbeid om brygging til Menageriets arrangementer. Dette blir et nytt ansvarsområde og derfor krever det et nytt verv som kan fylle dette området. Øl på arrangementer vil kunne øke Menageriets popularitet, utvide medlemskrets og gi flere arrangementstyper. De nødvendige vervene (§ 4.5)

22 Verv:Potet Fra: «Poteten kan brukes til alt», og er en passende vervbeskrivelse. Poteten ordner med praktiske gjøremål i forbindelse med Menageriets arrangementer som et supplement til de andre vervene. Til: «Poteten kan brukes til alt», og er en passende vervbeskrivelse. Poteten plikter å aktivt ta del i den praktiske gjennomføringen av Menageriets arrangement og skal fungere som et supplement til de andre vervene. Poteten er å regne som et medlem av Manesjen. Begrunnelse:Poteten har en tendens til å ikke bli brukt nok, derfor defineres arbeidsoppgavene mer spesifikt. I tillegg spesifiseres Potetens tilhørighet til Manesjen Eventuelle verv ved behov (ikke nødvendige verv): § 4.6 Utdrag fra beskrivelse av Manesjen: "Manesjen ledes av Arrangementsansvarlig som øverste leder og PR-ansvarlig som assisterende leder, og består øvrig av poteter i styret."

23 Verv:Nypotet Fra: Dersom man ønsker to poteter. Se potetbeskrivelsen. Må være førsteårsstudent. Til: Dersom man ønsker to poteter. Se potetbeskrivelsen. Må være førsteårsstudent. Nypoteten er å regne som et medlem av Manesjen. Begrunnelse:Konkretisere tilhørigheten til Manesjen. Eventuelle verv ved behov (ikke nødvendige verv): § 4.6 Utdrag fra beskrivelse av Manesjen: "Manesjen ledes av Arrangementsansvarlig som øverste leder og PR-ansvarlig som assisterende leder, og består øvrig av poteter i styret."

24 Fjernet verv:Kjøleskapsansvarlig Begrunnelse:Dette er ikke et verv som er relevant for Menageriets funksjon, siden Menageriet ikke har noen spesifikke plikter rundt kjøleskapet på sosialrommet. De nødvendige vervene (§ 4.5)

25 Nytt verv:Bryggelærling Beskrivelse: Bryggerlærlig (heretter kalt BL) er underlagt BM. BL er pålagt å ha nybegynnerkurs gjennom KSHB, og skal gå ‘’advanced course’’ gjennom KSHB innen innen neste generalforsamling, med mindre BM kan fortsette i tilstrekkelig tid til fullført opplæring er gjennomført, se § 4.8. BL skal læres opp til et nivå der BL kan overta BM ved BMs avgang eller ved behov. Ved brygging skal BL være tilstede, med mindre annet er avtalt i samråd med BM. BM delegerer oppgaver til BL. BLs oppgaver inkluderer (men er ikke begrenset til); hjelpe til ved brygging, holde foredrag ved arrangementer, fremme interessen for ølbrygging og menageriet, og informere menageriets medlemmer om bryggerelaterte aktiviteter ved kommende arrangementer. BL har ikke stemmerett på styremøter, men kan stille om BL ønsker. Begrunnelse: Dette åpner for et arvesystem for Bryggmeister stillingen, Bryggelærling vil gjennom et semester få kunnskaper som stiller Bryggelærling sterkere i et valg av Bryggmeister på Generalforsamling. Siden dette er en interessestilling og ikke nødvendig i styret, har derfor ikke dette vervet stemmerett. (I likhet med "Engasjerte Studenter" i Manesjen) De nødvendige vervene (§ 4.5) § 4.6 Utdrag fra beskrivelse av Manesjen: "Etter ønske kan Manesjen ta inn engasjerte studenter (dette ekskluderer ikke Menageriets styremedlemmer) under utarbeiding av arrangementer, disse skal ikke få oppgaver eller ansvarsområder, og har derfor heller ingen stemmerett med mindre Manesjen tillater dette."

26 Paragraf:Ikke tidligere paragraf Legges til: § 4.6 Manesjen: Manesjen er en arrangementskomite og er underlagt Menageriets styre. Manesjen ledes av Arrangementsansvarlig som øverste leder og PR-ansvarlig som assisterende leder, og består øvrig av poteter i styret. Etter ønske kan Manesjen ta inn engasjerte studenter (dette ekskluderer ikke Menageriets styremedlemmer) under utarbeiding av arrangementer, disse skal ikke få oppgaver eller ansvarsområder, og har derfor heller ingen stemmerett med mindre Manesjen tillater dette. Ved stemmelikhet under avgjørelser avgjør Arrangementsansvarlig sin stemme. Manesjen skal holde møte minst en uke før hvert arrangement der ansvarsområder blir fordelt, Arrangementsansvarlig har overordnet ansvar for at oppgavene blir tilstrekkelig gjennomført. Manesjens forpliktelser i forbindelse med arrangement inkluderer, men er ikke begrenset til, å sørge for tilgjengelige lokaler, innkjøp av snacks og alkoholfri drikke, rydding og vasking av lokaler etter arrangementet er avsluttet. Eksempel på arrangement er spillekveld, filmkveld, fest, hyttetur og aktiviteter på hyttetur. Begrunnelse: Ved innføring av arrangementskomiteen Manesjen vil ansvaret rundt arrangementer bli mer definert, og åpner for kreative forslag fra engasjerte studenter, uten fare for å påvirke styret. Dette vil gjøre det enklere for Arrangementansvarlig å utarbeide arrangementer samt bedre samkjøring på arrangementsfronten. (Tidligere § 4.6 blir flyttet til § 4.7, og videre) Manesjen:

27 Paragraf:Ikke tidligere paragraf Legges til: § 4.8 Alle avgjørelser som blir tatt i løpet av semesteret må vedtas av styret. Om en avgjørelse må tas før styret kan samles, kan Leder, Økonomiansvarlig og mist ett annet styremedlem, ta avgjørelsen så fremt eventuell utgift kan forsvares og avgjørelsen ikke påvirker Menageriet som forening i for stor grad. Styret skal først varsles og det skal fylles ut et dokument med redegjørelse for avgjørelsen og skrives under av alle styremedlemmer som deltok i avgjørelsen. Ved første anledning der styret møtes skal avgjørelsen vurderes i felleskap og eventuelt endres om nødvendig. Begrunnelse:For å ikke begrense avgjørelsene til styremøter, ønsker styret å åpne for å ta avgjørelser selv om ikke hele styret kan møtes. Avgjørelser:

28 Styremøter ( §5 ): Paragraf:§ 5.1 Fra: Styret skal ha mist et møte i måneden. Leder er ansvarlig for å kalle inn til møter. Det kan også kalles inn til styremøte hvis 3 styremedlemmer krever det. Til: Styret skal ha mist et møte i måneden. Leder er ansvarlig for å kalle inn til møter. Innkalling skal være sendt én uke før møtet. Det kan også kalles inn til styremøte hvis 3 styremedlemmer krever det. Begrunnelse:Gir tid til forberedelse og planlegging av oppmøte.

29 Styremøter ( §5 ): Paragraf:Ikke tidligere paragraf Legges til: § 5.4 Blir frafallet høyere enn 50% eller verken leder eller nestleder vil kunne være tilstede ved styremøtet skal møtet forskyves. Nytt tidspunkt sendes ut men trenger ikke overholde fristen om én uke i forveien. Begrunnelse:For å få riktig informasjonsflyt til styret.

30 Signaturrett: Paragraf:§ 7 Fra: Signaturrett på vegne av foreningen tilfaller hele styret i felleskap. Signaturretten innebærer fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alle anliggender. Prokuraretten tilfaller styrets leder. Dette innebærer fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alt som angår driften av denne. Styret skal holdes informert om leders bruk av prokuraretten. Til: Signaturrett på vegne av foreningen tilfaller Leder og ett – 1 styremedlem i felleskap. Signaturretten innebærer fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alle anliggender. Prokuraretten tilfaller styrets leder. Dette innebærer fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alt som angår driften av denne. Styret skal holdes informert om leders bruk av prokuraretten. Begrunnelse:Lettere å ta avgjørelser, vanskelig å samle hele styret.

31 Medlemskontigent: Paragraf:Ikke tidligere paragraf Legges til: § 8. Medlemskontigent Medlemskontigenten betales en gang i semesteret, og gir adgang til alle av Menageriets arrangement, utenom de som krever ekstra inngangspenger. Medlemskontigenten er satt til 10,- NOK. Begrunnelse:Medlemskontigenten bør fastsettes i Vedtektene for å hindre for store økonomiske endringer fra semester til semester.

32 Valg LederNestlederØkonomi- ansvarlig SekretærArrangement- ansvarlig PR-ansvarligWeb- ansvarlig SeniormedlemPotetNypotet


Laste ned ppt "Generalforsamling Menageriet Vår 2014 23.01.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google