Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillegg til plansjer Midt-Norge. Hvorfor kan vi ikke øke prisen på storfe mer? - men har økt med 30% siden 2006! (kpi økt med 11,5 %) Litt biff – mye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillegg til plansjer Midt-Norge. Hvorfor kan vi ikke øke prisen på storfe mer? - men har økt med 30% siden 2006! (kpi økt med 11,5 %) Litt biff – mye."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillegg til plansjer Midt-Norge

2 Hvorfor kan vi ikke øke prisen på storfe mer? - men har økt med 30% siden 2006! (kpi økt med 11,5 %) Litt biff – mye kjøttdeigråstoff

3 Storfe: Litt biff – mye kjøttdeigråstoff ved nedskjæring 19.07.2014 3 Hvor stor kan prisdifferansen bli mellom kjøttdeig av storfe og andre dyreslag? Prisene for biffer og fileter har økt betydelig – kan nok økes noe mer etter tollgrepet. Hvor mye?

4 Ekspertgruppe storfekjøtt Rapport av 14. februar 2013 De viktigste muligheter for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt i dagens populasjon er: Muligheter for økning kort sikt: –Økning av slaktevekt for lette okseslakt –Oppfôring av kalv som i dag ikke slaktes som kvalitetskalv På litt lengre sikt: –Flere kalver per årsku –Økt anvendelse av bruksdyrkrysning og planmessig krysning med kjøttfe For å stimulere til dette er viktige tiltak: –Faglig løft, som kan bidra til både økt produksjon og forbedret lønnsomhet –Spesiell fokus på de tyngste kostnadsdriverne i produksjonen –Innretning av tilskudd slik at det i sterkere grad fremmer produksjon av kjøtt framfor hold av dyr For å øke populasjonen med flere dyr og flere besetninger er det i tillegg til ovenfor nevnte behov for: –Utvikling av rimelige og rasjonelle bygningsløsninger –Økt støtte til investering og finansiering av bygg og innkjøp av dyr Økt STORFEKJØTTPRODUKSJON i norge - rapport fra ekspertgruppen, februar 2013

5 Ekspertgruppe storfekjøtt - RÅDENE I Rapport av 14. februar 2013 Marked Formålet er primært å ta ut bedre priser i markedet for å styrke økonomien for storfekjøttproduserende bønder og dermed styrke produksjonsgrunnlaget. 1.Utvikle bedre, jevnere kvalitet og sterkere differensiering på volumprodukter 2.Videreutvikle nye konsepter og nisjer 3.Målrettet og sterk satsing på FoU og innovasjon innen kjøttkvalitet langs hele verdikjeden 4.Identifisere og utnytte ernæringsmessige fortrinn i norsk storfekjøttproduksjon. De to første rådene er primært rettet til industrien. Økt STORFEKJØTTPRODUKSJON i norge - rapport fra ekspertgruppen, februar 2013

6 Ekspertgruppe storfekjøtt - RÅDENE II Rapport av 14. februar 2013 Produksjon Rådene har som hensikt å stimulere til å utnytte potensialet i dagens storfepopulasjon og øke antall dyr og besetninger. Viktigste tiltak er: 1.Satse på et bredt kompetanseløft i hele kjeden for å øke produksjon og lønnsomhet. Dette må skje gjennom å utvikle helhetlig rådgivingstilbud og økt forskning som omfatter husdyrfaglig kompetanse, utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og egnede bygningsløsninger. 2.Optimalisere produksjonen i både melkeku- og ammekubesetningene med hensyn til økt produksjon av kvalitetsslakt, god ressursutnyttelse og forbedret lønnsomhet. 3.Fange opp melkeprodusenter som planlegger å avvikle melkeproduksjonen og bidra til at disse lykkes faglig og økonomisk i en eventuell omstilling til spesialisert storfekjøttproduksjon. 4.Utnytte potensialet i avlsmålet for kjøtt i NRF-populasjonen, og sikre bedre utnyttelse av de gode avlsverktøyene som nå foreligger i norsk kjøttfeavl for å oppnå en større avlsframgang. 5.Innretning og størrelse på tilskudd. Ekspertgruppen mener en justering av innretningen på tilskuddsordningene i retning av å premiere kvalitet, produksjon og produktivitet har et stort potensiale for å bidra til økt storfekjøttproduksjon. Følgende endringer bør vurderes: –Overgang fra husdyrtilskudd per ammeku til tilskudd per levende kalv. –Innføring av et eget kalvetilskudd i melkeproduksjonen. – Innføring av et kvalitetstilskudd for slakt over en viss vekt og kvalitet. Dette tilskuddet må innføres med friske midler. –Gjennomgang av grenser og intervaller for utmåling av tilskudd til husdyr og driftstilskudd for ammekyr for å legge til rette for økt storfekjøttproduksjon og flere ammekyr. 6.Forbedre tilskudds- og finansieringsløsninger for investeringer til bygninger og til innkjøp av dyr. Det trengs strakstiltak for å ta vare på overskuddet av oksekalver. 7.Stimulere til nye samarbeidsformer for å skape forutsigbarhet i tilgang og avsetning av livdyr og kunne ta i bruk nye produksjonsopplegg. 8.Bevilge midler til et prosjekt over tre år for å skape nødvendig gjennomføringskraft for en strategi- og tiltaksplan for storfekjøttproduksjonen. 9.Gjennomføre en grundig analyse over utnyttelsen av tilgjengelige fôrressurser inkl. fôrkorn som grunnlag for en framtidig strategi for storfekjøttproduksjonen.


Laste ned ppt "Tillegg til plansjer Midt-Norge. Hvorfor kan vi ikke øke prisen på storfe mer? - men har økt med 30% siden 2006! (kpi økt med 11,5 %) Litt biff – mye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google