Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjer – bl.a. om sparing og trading. Verdi NTNU 21. april 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjer – bl.a. om sparing og trading. Verdi NTNU 21. april 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Aksjer – bl.a. om sparing og trading. Verdi NTNU 21. april 2005 jpt@aksjenorge.no

3 2005. ?

4 Norske husholdningers finansielle formue 31.12.2004 1 700 MRD 17 % andre plasseringer 35 % bankinnskudd 32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring 12 % aksjer 5 % fond (3% a.) 20 % i aksjer

5 AKSJEFOND

6 Markedet …deles i to 1. håndsmarkedet 2. håndsmarkedet Markedet

7 Børsnoteringer i 2004 – flere enn på mange år. Mange nye selskaper på børs – ny optimisme i næringslivet?

8 Emisjoner, kapitalendringer og utbytte Offentlig m/ tegningsrett Offentlig uten tegningsrett Rettet emisjon Ansatte emisjon Ledende ansatte Opsjoner Utbytteemisjon IPO – Telenor / Statoil Statens salg av aksjer – hva gjelder diskusjonen? Hvordan fastsettes prisen? Omdannelser – Gjensidige NOR Tilbakekjøp av egne aksjer Nedskriving av AK 166,3 MRD i utbytte og 212,9 MRD i emisjoner i perioden 1989 - 2004

9 2. håndsmarkedet Investorer..kjøper og selger verdipapirer (aksjer etc)..organiserer elektronisk handelssystem..overvåker og informerer om markedet..tilsyn med børsnoterte selskaper VPS..reg. alle endringer i investorenes eierskap..ajourhold aksjonærregistre ASA..oppdaterer markedet med all kursrelevant informasjon Meglerhus.. elektronisk og manuell handel i aksjer for kunder.. analyser, markedsvurderinger, corporateoppdrag

10 Aksjesparing, hvordan og hvorfor? Dette er for de av dere som ikke tror aksjemarkedet er et random – spill. For dere er det bare å kjøpe index – fond. Lykke til og vel hjem! Enkeltaksjer vs fond Langsiktig vs trading Kjennskap til selskapet vs analytikers anbefaling Valg av aksjer når jeg er blank i utgangspunktet Hva er mitt verdisyn vs aksjemarkedets kynisme. Hva avgjør nytt kjøp – hvorfor skal jeg selge? Delta i emisjoner eller ei? Gode nyheter – kjøps- eller salgssignal? Strategi eller innfallsmetoden Lånte eller egne penger Evig optimist vs kjennskap til de syv dødssynder! hovmod grådighet begjær sinne fråtsing misunnelse likegyldighet

11 Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt. Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen.

12 Når du kjøper fond…. Hvilken forvalter; stock pickers eller index forvaltere Relativ eller absolutt avkastning Kostnadsstruktur, gebyrer og forvaltningshonorarer Norsk, nordisk, global, bransje, SMB, eller en kombinasjon Spareavtale eller alt med en gang Mål med sparingen Skatt

13 Investeringsfilosofi Aktiv Passiv Fundamental VekstVerdi Ekstrem Vekst Forvaltningsstil Momentum Indeks +/-Ren Indeks Moderat Vekst Moderat Verdi Ekstrem Verdi Kilde: Odin

14 Gitt dagens marked – hvor ville dere investere? La oss si du har minst 5 års sikt. Gi 5 grunner til valg av region / land og / eller bransje.

15 Trender Demografi Globalisering Kommunikasjonsteknologi Sosialt samfunnsansvar, Etikk. OECD: Eldrebølge Fremvoksende markeder: Befolkningøkning, veldstands økning Global nettverksøkonomi: Konkurransedyktig gjennomsynlig, etisk og effektiv Helse Privat sparing Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø ”Category Killers” Sikkerhet TrenderKonsekvenserTema

16 USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere?

17

18 SRI forvaltningsavtale Investeringer skal ikke foretas i selskaper som: –Bryter menneskerettigheter og bidrar til alvorlige miljøødeleggelser –Utnytter barnearbeid i sin virksomhet –Har alkohol eller tobakk som hoved- eller bibeskjeftigelse –Har våpen eller porno som hoved- eller bibeskjeftigelse

19 Spareavtaler Vi mener at spareavtaler er en lønnsom og god strategi for den som skal spare i aksjefond –Dette skyldes at i måneder med høy kurs så kjøper du færre andeler enn i måneder med lav kurs –Resultatet er at du over en lengre spareperiode siker deg andeler til en god gjennomsnittpris –Dette vil over tid gi større sannsynlighet for bedre avkastning enn om du skulle være avhengig av å treffe det riktige tidspunktet en gang i året Kilde: Odin

20 En vanskelig tre-års periode.. Investering av 36 000 kr ved begynnelsen av perioden er i dag verdt 46 813 kr (9,1% p a). Dette er svært bra i forhold til indeks. Kilde: Odin

21 Spareavtale ODIN Norden – siste 3 år Kilde: Odin

22 Resultater Pengevektet avkastning* på 25,0% p a. Spareavtalens totale investering på 36 000 kr har vokst til 53 898 kr. U-formen på kurven er forklaringen  Pengevektet avkastning: Avkastningsberegning som hensyntar at investor har hatt ulik mengde penger investert over perioden, og at de ulike innskuddene dermed har fått ulik avkastning ettersom når de er investert. Per 310704

23 Enkeltaksjer; risikabelt og spennende. OBX Fjords børshistorikk Siste år Selskapsrisiko / usystematisk risiko

24 Ementor 20.04.2005 2.04 2.02 2.01 2 1.99 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 Kjøper - selger En ideell tradingaksje. Ementor. Men er aksjen snart ferdig?

25 "Shorting" av aksjer Innebærer å satse på at aksjer faller i verdi Administrative prosedyrer: –Inngå shortingavtale med DnB NOR Kan gjøres ved å kontakte oppgjørsavdelingen i DnB NOR eller meglerkontakt –Praktisk gjennomføring: Må låne inn aksjer, kommisjon min. NOK 1,500 pr. gang. –Løpende rentebelastning på lånet – varierende rente Kan tilbakekalles av långiver etter ønske Krever marginsikkerhet på 15% Kan f.eks. brukes sammen med opsjoner

26 Alle dataserier inkluderer reinvestert utbytte Kilde: Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla Vi må lære oss langsiktighet og finne de gode casene.

27

28 Kunsten i aksjemarkedet er å identifisere det eller de fremstående selskapene. Tre ikke – finansielle kriterier. 1.Selskapet er enkelt og forståelig 2.Det har en konsistent operativ historie 3.Det har gode fremtidsutsikter. Fritt etter Warren Buffett.

29 Finansielle kriterier for valg av aksjer. 1.Egenkapitalavkastning (ikke pr. aksje) 2.Eieres avkastning – hva deles i utbytte til eierne 3.Fortjenestemarginer (må være høye) 4.Avkastning på reinvestert kapital. (Generere minst I krone av markedsverdien til hver investert krone) Hvor mange aksjer i porteføljen? 5 – 10. Start med 1 eller to. Alle eggene i samme kurv? Ja, men pass godt på kurven). Ta risiko: Minst 10 % av spareporteføljen (verdien av gjeld etc) din skal være i aksjer. Da tvinges du til å passe på!!!! Kunsten er å finne et god selskap til middelmådig pris, ikke et middelmådig selskap til spottpris. Det er vanskelig å lage gull av gråstein!

30 Selskapsanalyse – 5 fokusområder 1.temaeksponering –godt posisjonert i voksende marked 2.dominerende posisjon –høye terskler –gir gode bytteforhold 3.dyktig merittert ledelse –riktig strategi –god implementering –verdier for aksjonærene 5.risikoreduksjon –lav gjeld –solid kapitalisert verdi –lett omsettelige aksjer 4.god og voksende kontantstrøm: –kontantresultat –driftsresultat –resultat

31 Noen råd: Se etter selskaper med stabil historie og fortjeneste over gjennomsnittet. Invester bare i områder og selskaper du har kjennskap til. Legg alle eggene i en kurv – og pass godt på kurven. Invester som selskapsanalytiker – ikke aksjeanalytikere. (Det er for tradere) Du kan klare deg godt uten sofistikert kunnskap om finans og marked. Invester bare i noe du synes er verdt å kjøpe. Se på både topplinjen og bunnlinjen. Ingen klarer seg over tid uten inntjening Ha klare investeringsprinsipper Bytt ikke portefølje ofte Som regel er hodet bedre til å bedømme enn magen. Vær villig til å sitte med aksjene i 10 år, helst hele livet.

32 Forvaltning av egen portefølje: Fordelen av å finne det gode selskap og ikke selge: Ingen transaksjonskostnader Ingen gevinst på avkastning ( - ny skattemodell / formue9 Magien av rentesrente En god investering som fordobler sin verdi hvert år (!000 $) Selg: Selg aksjene vet slutten av hvert år, betal skatt og reinvester fortjenesten hvert år i 20 år: Resultat: 25.200.000 $ Ikke selg: Hvis du ikke selger aksjene før etter 20 år, vil du ende opp med en fortjeneste på 692.000.000 $. ( Not too bad!)

33 Oppkjøp, fusjoner og emisjoner – hva gjør du som aksjonær? Hvis du ikke er ening i verken opp oppkjøpet, fusjonen eller behovet for emisjonen (begrunnelsen for emisjonen og poenget med å be aksjonærene om penger) – da har du egentlig bare et valg: SELG!!

34 FEM RASJONALLE PRINSIPPER VED INVESTERINGER 1.Fokuser på få ting. 2.Ignorer kortsiktige svingninger, hvis de ikke avkrefter dine langsiktige forventninger. (Synnøve Finden) 3.Tro ikke en høykonjunktur varer evig, men heller ikke at nedganger aldri snur. 4.Hvis du har vært nøyaktig med å vurdere strategien og gjort leksen, ha ”guts” nok til å stole på deg selv. (Kunnskap er makt, bløff gjør ikke samme nytten). 5.Analyser suksessene dine like mye som fiaskoene.

35 Ulike faktorer som driver markedet over en syklus Fase Markeds- psykologi Verd- settelse Økonomiske forhold Aksje- markedets generelle utvikling Kilde:Morgan Stanley, egen plassering av markedene Vinter 2003 Vinter 2005 EU USA Norge Firts Sec.

36

37 Anbefalinger Kilde: DnBNOR

38 Anbefalinger Kilde: DnBNOR

39 Anbefalinger Kilde: DnBNOR


Laste ned ppt "Aksjer – bl.a. om sparing og trading. Verdi NTNU 21. april 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google