Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikker og effektiv sjøtransport Utfordringer mhp tidsdimensjonen i geografiske data.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikker og effektiv sjøtransport Utfordringer mhp tidsdimensjonen i geografiske data."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikker og effektiv sjøtransport Utfordringer mhp tidsdimensjonen i geografiske data

2 Beslutninger basert på tid- og stedfestet informasjon Kan en seiling gjennomføres under de varslede forhold? Må ‘normal’ seilingsrute endres? Er det noen navigasjonshjelpemidler som ikke fungerer langs planlagt seilingsrute? Hva blir forventet ankomsttid (ETA)? –Rapportkrav –Bestilling av havneplass/-tjenester –Følging av last / Konsekvenser for tilknyttede transportformer

3 Geografisk informasjon for planlegging og gjennomføring av en seiling Sjøkart: dybder, navigasjonshjelpemidler, seilingstraséer mm NAVCO: varsel om operative endringer for navigasjonshjelpemidler (f eks fyr/lykter ute av drift) Informasjon om trafikkbildet (fra radar, AIS, VTS): siste posisjon og siste beregnede bevegelsesretning for andre fartøy i ‘nærheten’ “Vær”-varsel: varsel om bølger, strøm, vannstand, vind og sikt.

4 Forskjellige tidsangivelser Nåtid: –Sjøkart: situasjonen ved siste oppdatering –NAVCO: f eks ute av drift fra ‘tid’ (og evt til ‘tid’) –Informasjon om trafikkbildet : Tilnærmet sanntid Fremtid (nåtid): –“Vær”-varsel: angis normalt som tidsbaserte lag (f eks data for hver 6. time)

5 Navigasjonshjelpemidler og tid –Sjøkart, situasjonen ved siste oppdatering: Dybdeformasjoner - varierer langsomt Dybde - varierer med vannstand, delvis periodisk (tidevann) Navigasjonshjelpemidler - informasjon om posisjon og normal operasjon av fyr, lykter etc - kan bli satt ut av drift for en periode eller permanent pga f eks uvær –NAVCO: Operativ status for navigasjonshjelpemidler i sjøkartet - informasjon gis ut når avvik fra normal operasjon blir kjent

6 Annen informasjon av betydning for navigasjon Oceanografisk informasjon (strøm, bølger, vannstand) og meteorologisk informasjon (vind, sikt) –Forholdene kan endre seg kontinuerlig og raskt –Behov for interpolasjon for å få informasjon om hvordan forholdene varierer langs en seilingsrute ettersom fartøyet beveger seg?

7 Annen informasjon av betydning for navigasjon Informasjon om trafikkbildet (radar, AIS, VTS) –Andre skips bevegelser (posisjon og retning) kan endres raskt –Behov for å ‘filtrere’ trafikkbildet slik at raske skip følges fra lenger unna, eller med egne symbol? Isåfall må tidsangivelsene muliggjøre beregning av ‘korrekt’ fart

8 Andre problemstillinger Fortid: –Hva var årsaken til en ulykke? –“Voyage data recorder” Fremtid (beredskapsplanlegging): –Hva kan bli konsekvensene av en ulykke? –Tidsvariabel sårbarhet hos det/de som blir berørt av f eks et oljeutslipp

9 Generell utfordring Integrere informasjon med ulik (tids)oppløsing, ulik varighet, og fra ulike kilder slik at en får et ‘bilde’ av forholdene langs aktuell seilingsrute i det tidsrommet et fartøy planlegger å seile.


Laste ned ppt "Sikker og effektiv sjøtransport Utfordringer mhp tidsdimensjonen i geografiske data."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google