Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EDB BUSINESS PARTNER ASA Styreleder Bjarne Aamodt Styrets rolle i en vekststrategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EDB BUSINESS PARTNER ASA Styreleder Bjarne Aamodt Styrets rolle i en vekststrategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 EDB BUSINESS PARTNER ASA Styreleder Bjarne Aamodt Styrets rolle i en vekststrategi

2 EDB Business Partner > slide 2 AGENDA  Transformasjonsprosessen i EDB - 5 viktige faser - Styrets arbeid i konsolideringsfasen  EDBs vekststrategi - Etablering av strategien - Høydepunkter vinteren 2005/2006 - Styrets arbeid i vekstfasen  Hvordan styret arbeider med risikofaktorene - Identifisere risikofaktorene - Hvordan overvåke/behandle risikofaktorene  Eierstyring og selskapsledelse i EDB - Gapanalyse gjennomført - Prosess for å sikre etterlevelse

3 EDB Business Partner > slide 3 EDB - PER 31.12 2002 EDB Telekom EDB IT Drift EDB Bank & Finans EDB Konsulent TIBE (reklamebyrå) Dolphin (call center) Stradec Generell consulting Prosjektledelse Oracle / SAP kompetanse Fellesdata Novit (konsolidert i FD) Infovention (Sverige) SysCon Accept Data Ster (Baltic) Teamco Unigrid (Sverige) PDS Dialogue (print/mail) Telesciences (mediation) USA Norge Incatel (network inv. mngt) 4tel Konsulent tjenester Customer Care & Billing MaxWare (Benelux)

4 EDB Business Partner > slide 4 TRANSFORMASJONSPROSESSEN I EDB 01.07.0301.01.0401.01.0501.01.06 Posisjonering for langsiktig, lønnsom vekst –strategiske alternativer, industriell utvikling Organisering og effektivisering synergier og kostnadsreduksjoner Intern gjennomgang – operasjonelt og finansielt Realisere nordisk ambisjon 2 3 4 5 Strategisk analyse 1 01.07.02

5 EDB Business Partner > slide 5 TRANSFORMASJONSPROSESSEN I EDB 01.07.0301.01.0401.01.0501.01.06 Posisjonering for langsiktig, lønnsom vekst –strategiske alternativer, industriell utvikling Organisering og effektivisering synergier og kostnadsreduksjoner Intern gjennomgang – operasjonelt og finansielt Realisere nordisk ambisjon 2 3 4 5 Strategisk analyse 1 01.07.02

6 EDB Business Partner > slide 6 STYRETS ARBEID I KONSOLIDERINGSFASEN  Etablerte ny arbeidsform for styret - Mer effektive styremøter - Komiteer (Revisjonskomité og Kompensasjonskomité) - Oppfølgingsliste - Egenevaluering - Ny finansiell rapport - Fokus på kvalitet i prognoser  Arbeidsdeling styret og administrasjon - Beslutningsmatrise etablert - Evaluering av konsernsjef  Styret følger en fastlagt årsplan

7 EDB Business Partner > slide 7 STYRETS ARBEID I KONSOLIDERINGSFASEN  Etablerte ny arbeidsform for styret - Mer effektive styremøter - Komiteer (Revisjonskomité og Kompensasjonskomité) - Oppfølgingsliste - Egenevaluering - Ny finansiell rapport - Fokus på kvalitet i prognoser  Arbeidsdeling styret og administrasjon - Beslutningsmatrise etablert - Evaluering av konsernsjef  Styret følger en fastlagt årsplan

8 EDB Business Partner > slide 8 VEKSTSTRATEGI ETABLERT Etablerte kritisk masse innen IT drift Løsnings- portefølje Applikasjons- tjenester 200420052006

9 EDB Business Partner > slide 9 STEG 1: ETABLERTE KRITISK MASSE INNEN IT DRIFT Bank og Finans Tjenester alle bransjer Bransjeløsninger Handel og Industri Offentlig SektorTelekom Applikasjonstjenester IT drift og Nettverkstjenester

10 EDB Business Partner > slide 10 STEG 2: LØSNINGS PORTEFØLJE Bank og Finans Tjenester alle bransjer Bransjeløsninger Handel og Industri Offentlig SektorTelekom Applikasjonstjenester IT drift and Nettverkstjenester

11 EDB Business Partner > slide 11 STEG 3 : APPLIKASJONSTJENESTER Bank og Finans Tjenester alle bransjer Bransjeløsninger Handel og Industri Offentlig SektorTelekom Applikasjonstjenester IT drift og Nettverkstjenester

12 EDB Business Partner > slide 12 FOKUS PÅ KJERNEVIRKSOMHET  Kjøp av outsourcings- virksomhet  Kjøp av virksomhet innen Løsninger  Kjøp av IT Rådgivning og Applikasjons- tjenester  2100 ansatte  Salg av virksomheter  Restrukturering og ned- bemanning  1300 ansatte

13 EDB Business Partner > slide 13 Oslo Göteborg Örebro Bergen Trondheim Stockholm Malmö Köpenhamn EDB ETTER TRANSAKSJONENE  Nøkkeltall: 3 900 ansatte 25 lokasjoner i Norden Omsetning 4,9 mrd i 2005 EBITA-margin 10,0% i 2005  Omsetningsfordeling Løsninger/ Appl.tjen./IT Rådg. 40% IT Drift 60% Norge 75% Sverige 25%  Posisjon No.1 i Norge No. 5 i Sverige

14 EDB Business Partner > slide 14 EDB aksjens utvikling i forhold til "peers" fra 1.6.2003

15 EDB Business Partner > slide 15 STYRETS ARBEID I EN VEKSTSTRATEGI  Etablering av vekststrategi - Organisk vekst og oppkjøp - Krav om lønnsom vekst  Prosess ved M&A - Løpende orientering i styremøter - Gjennomgang av business case i konkrete situasjoner - Dokumentasjonskrav som underlag for beslutning - Tidskrav for utsendelse av dokumentasjon  Oppfølging av business case etter at beslutning er fattet

16 EDB Business Partner > slide 16 STYRETS ARBEID I EN VEKSTSTRATEGI  Etablering av vekststrategi - Organisk vekst og oppkjøp - Krav om lønnsom vekst  Prosess ved M&A - Løpende orientering i styremøter - Gjennomgang av business case i konkrete situasjoner - Dokumentasjonskrav som underlag for beslutning - Tidskrav for utsendelse av dokumentasjon  Oppfølging av business case etter at beslutning er fattet

17 EDB Business Partner > slide 17 EKSEMPEL PÅ RISIKOMATRISE Mest kritisk - før og etter tiltak 1 2 3 5 4 6 6 Status forrige rapporteringStatus denne rapportering

18 EDB Business Partner > slide 18 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB  Prosess for etablering av Eierstyring og Selskapsledelse - Gapanalyse (Ref. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse av 8.12.2005) - Implementering  EDBs policy - Åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen - EDB skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig - Rutiner for å håndtere interessekonflikter profesjonelt - Klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen - Alle aksjonærer skal behandles likt

19 EDB Business Partner > slide 19 OPPSUMMERING  Strategisk analyse  Nytt styre og ny arbeidsform  Systematikk og metodikk i styrearbeidet  Sikre at selskapet har -Kvalitet i ledelse -Fungerende rutiner


Laste ned ppt "EDB BUSINESS PARTNER ASA Styreleder Bjarne Aamodt Styrets rolle i en vekststrategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google