Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EDB BUSINESS PARTNER ASA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EDB BUSINESS PARTNER ASA"— Utskrift av presentasjonen:

1 EDB BUSINESS PARTNER ASA
Styrets rolle i en vekststrategi EDB BUSINESS PARTNER ASA Styreleder Bjarne Aamodt

2 AGENDA Transformasjonsprosessen i EDB - 5 viktige faser
- Styrets arbeid i konsolideringsfasen EDBs vekststrategi - Etablering av strategien - Høydepunkter vinteren 2005/2006 - Styrets arbeid i vekstfasen Hvordan styret arbeider med risikofaktorene - Identifisere risikofaktorene - Hvordan overvåke/behandle risikofaktorene Eierstyring og selskapsledelse i EDB - Gapanalyse gjennomført - Prosess for å sikre etterlevelse

3 EDB - PER 31.12 2002 EDB Konsulent EDB Bank & Finans EDB IT Drift EDB
Telekom TIBE (reklamebyrå) Fellesdata Teamco Telesciences (mediation) USA Norge Dolphin (call center) Novit (konsolidert i FD) Unigrid (Sverige) Stradec Infovention (Sverige) PDS Incatel (network inv. mngt) Generell consulting SysCon Dialogue (print/mail) 4tel Prosjektledelse Oracle / SAP kompetanse Konsulent tjenester Customer Care & Billing Accept Data MaxWare (Benelux) Ster (Baltic)

4 TRANSFORMASJONSPROSESSEN I EDB
Posisjonering for langsiktig, lønnsom vekst –strategiske alternativer, industriell utvikling Organisering og effektivisering synergier og kostnadsreduksjoner Intern gjennomgang – operasjonelt og finansielt Realisere nordisk ambisjon 2 3 4 5 Strategisk analyse 1

5 TRANSFORMASJONSPROSESSEN I EDB
Posisjonering for langsiktig, lønnsom vekst –strategiske alternativer, industriell utvikling Organisering og effektivisering synergier og kostnadsreduksjoner Intern gjennomgang – operasjonelt og finansielt Realisere nordisk ambisjon 2 3 4 5 Strategisk analyse 1

6 STYRETS ARBEID I KONSOLIDERINGSFASEN
Etablerte ny arbeidsform for styret - Mer effektive styremøter - Komiteer (Revisjonskomité og Kompensasjonskomité) - Oppfølgingsliste - Egenevaluering - Ny finansiell rapport - Fokus på kvalitet i prognoser Arbeidsdeling styret og administrasjon - Beslutningsmatrise etablert - Evaluering av konsernsjef Styret følger en fastlagt årsplan

7 STYRETS ARBEID I KONSOLIDERINGSFASEN
Etablerte ny arbeidsform for styret - Mer effektive styremøter - Komiteer (Revisjonskomité og Kompensasjonskomité) - Oppfølgingsliste - Egenevaluering - Ny finansiell rapport - Fokus på kvalitet i prognoser Arbeidsdeling styret og administrasjon - Beslutningsmatrise etablert - Evaluering av konsernsjef Styret følger en fastlagt årsplan

8 VEKSTSTRATEGI ETABLERT
Applikasjons- tjenester Løsnings- portefølje Etablerte kritisk masse innen IT drift 2004 2005 2006

9 STEG 1: ETABLERTE KRITISK MASSE INNEN IT DRIFT
Bank og Finans Tjenester alle bransjer Bransjeløsninger Handel og Industri Offentlig Sektor Telekom Applikasjonstjenester IT drift og Nettverkstjenester

10 STEG 2: LØSNINGS PORTEFØLJE
Bank og Finans Tjenester alle bransjer Bransjeløsninger Handel og Industri Offentlig Sektor Telekom Applikasjonstjenester IT drift and Nettverkstjenester

11 STEG 3 : APPLIKASJONSTJENESTER
Bank og Finans Tjenester alle bransjer Bransjeløsninger Handel og Industri Offentlig Sektor Telekom Applikasjonstjenester IT drift og Nettverkstjenester

12 FOKUS PÅ KJERNEVIRKSOMHET
Kjøp av outsourcings-virksomhet Kjøp av virksomhet innen Løsninger Kjøp av IT Rådgivning og Applikasjons-tjenester 2100 ansatte Salg av virksomheter Restrukturering og ned-bemanning 1300 ansatte

13 EDB ETTER TRANSAKSJONENE
Nøkkeltall: 3 900 ansatte 25 lokasjoner i Norden Omsetning 4,9 mrd i 2005 EBITA-margin 10,0% i 2005 Omsetningsfordeling Løsninger/ Appl.tjen./IT Rådg. 40% IT Drift 60% Norge 75% Sverige 25% Posisjon No.1 i Norge No. 5 i Sverige Trondheim Bergen Oslo Stockholm Örebro Göteborg Köpenhamn Malmö

14 EDB aksjens utvikling i forhold til "peers" fra 1.6.2003

15 STYRETS ARBEID I EN VEKSTSTRATEGI
Etablering av vekststrategi - Organisk vekst og oppkjøp - Krav om lønnsom vekst Prosess ved M&A - Løpende orientering i styremøter - Gjennomgang av business case i konkrete situasjoner - Dokumentasjonskrav som underlag for beslutning - Tidskrav for utsendelse av dokumentasjon Oppfølging av business case etter at beslutning er fattet

16 STYRETS ARBEID I EN VEKSTSTRATEGI
Etablering av vekststrategi - Organisk vekst og oppkjøp - Krav om lønnsom vekst Prosess ved M&A - Løpende orientering i styremøter - Gjennomgang av business case i konkrete situasjoner - Dokumentasjonskrav som underlag for beslutning - Tidskrav for utsendelse av dokumentasjon Oppfølging av business case etter at beslutning er fattet

17 EKSEMPEL PÅ RISIKOMATRISE Mest kritisk - før og etter tiltak
2 3 1 4 5 6 6 Status forrige rapportering Status denne rapportering

18 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB
Prosess for etablering av Eierstyring og Selskapsledelse - Gapanalyse (Ref. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse av ) - Implementering EDBs policy - Åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen - EDB skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig - Rutiner for å håndtere interessekonflikter profesjonelt - Klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen - Alle aksjonærer skal behandles likt

19 Nytt styre og ny arbeidsform Systematikk og metodikk i styrearbeidet
OPPSUMMERING Strategisk analyse Nytt styre og ny arbeidsform Systematikk og metodikk i styrearbeidet Sikre at selskapet har Kvalitet i ledelse Fungerende rutiner


Laste ned ppt "EDB BUSINESS PARTNER ASA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google