Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om det kristne fellesskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om det kristne fellesskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om det kristne fellesskap
Greiner det gode treet Vi ranker oss sammen Om det kristne fellesskap

2 Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små,
Greiner det gode treet Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små, som brødre og søstre om Jesus å stå. Å, la ingen visne av våre, o Gud, ei brytes av stammen og ei kastes ut!

3 Tørt høy kan rakes sammen i ranker,
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Tørt høy kan rakes sammen i ranker, man ranker høyet

4 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet På den måten kunne man beskytte høyet mot regn, og det ble lettere å ta det inn i en fart om nødvendig

5 Fellesskap betyr beskyttelse og trygghet
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Fellesskap betyr beskyttelse og trygghet

6 Bibelen har mange flotte bilder på kristent fellesskap
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Bibelen har mange flotte bilder på kristent fellesskap Greiner på et tre Lemmer på en kropp

7 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet 1. Kor : Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen?

8 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere.» Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verd, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.

9 Som greina ikke er ei fullverdig grein løsrevet fra treet,
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Som greina ikke er ei fullverdig grein løsrevet fra treet, er heller ikke lemmene fullverdige løsrevet fra kroppen. Historien har eksempler på kristne som ville leve adskilt fra andre kristne og fra verden Simeon styliten, født ca 388, død 459, var en syrisk asket, eremit og helgen, som levde på en søyle i ca 36 år for å komme nærmere Gud gjennom bønn og askese. I moderne religiøsitet finner vi igjen tanken om det private kristenliv. ”Jeg har min egen tro og ønsker ikke å leve den ut i fellesskap med andre”

10 Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. Jesu kropp fra fødsel i Betlehem til død på Golgata Jesu kropp etter hans oppstandelse Jesu kropp i nattverdens brød Jesu kropp i hans menighet på jord

11 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet En menneskekropp er et eventyrlig verk av Skaperen. Her er milliarder av celler som er høyst spesialiserte. Mer enn 200 bein og knokler holder oss oppe. 600 muskler styrer oss. Blodårene våre er minst 2500 kilometer lange. 

12 Jeg skulle håpe at jeg var en synsnerve!
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Et av de største under ved Guds menighet er at vi som tilhører den, er så utrolig forskjellige. Som det i kroppen er ufattelig forskjellige deler, er det i den verdensvide kirke like mange forskjellige mennesker. Jeg skulle håpe at jeg var en synsnerve!

13 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Øyet er veldig forskjellig fra tunga, men så har de da også veldig forskjellig funksjon.

14 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Det er veldig forskjell på egyptisk koptiske kristne og evangelisk lutherske kristne , men jeg tror vi har forskjellige oppgaver også.

15 Paulus sier at når Israel vender om, skal det bli som liv av døde.
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Jeg har lurt på om de messianske jødene kan ha samme funksjon som blodet! Paulus sier at når Israel vender om, skal det bli som liv av døde.

16 Om den messianske bevegelsen ”Messianske” = kristne
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Om den messianske bevegelsen ”Messianske” = kristne Messianske = greiner som av naturen hører til på det gode treet Sterk vekst de siste 30 år. Antakelig nærmere i Israel nå Messianske menigheter i de fleste større byer i verden Sterkest vekst i Tyskland, over 20 nye menigheter siden år 2000 Ikke knyttet til noen internasjonal kirkelig organisasjon

17 Om den messianske bevegelsen
Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Om den messianske bevegelsen De feirer de jødiske høytidene og gir den et kristent innhold De omskjærer sine guttebarn, men praktiserer både barnedåp og voksendåp De er alt fra sterkt karismatiske til strengt liturgiske De er teologisk konservative og holder sterkt fast på Jesu guddom De er ikke organisert i et kirkesamfunn, men har lederfellesskap

18 Ebeneserhjemmet Beit Eliahu Vi ranker oss sammen
Greiner det gode treet Ebeneserhjemmet Beit Eliahu Jonny og Shushanna Kohry Bjørg og Smoel Aweida

19 Vi ranker oss sammen Israelsmisjonens viktigste prekestol
Greiner det gode treet Israelsmisjonens viktigste prekestol Lisbeth og Christian Rasmussen

20 Vi ranker oss sammen Hege og Knut Helge Høyland Greiner på
det gode treet Hege og Knut Helge Høyland

21 Vi ranker oss sammen Greiner det gode treet Bridgebuilders er et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn.

22 Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små, som brødre og søstre om
Greiner det gode treet Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små, som brødre og søstre om Jesus å stå. Å, la ingen visne av våre, o Gud, ei brytes av stammen og ei kastes ut!


Laste ned ppt "Om det kristne fellesskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google