Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonskart barneverntjenesten Resultatsjef Seksjon 1 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist) Seksjon 2 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist/spesialist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonskart barneverntjenesten Resultatsjef Seksjon 1 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist) Seksjon 2 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist/spesialist."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Organisasjonskart barneverntjenesten Resultatsjef Seksjon 1 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist) Seksjon 2 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist/spesialist fosterhjem) Seksjon utfører Seksjonsleder Familie/ ungdomsveiledere uteteam FagkonsulentMerkantil

3 Byrådets mål Utnytte Oslo kommunes fortrinn ved å ha det helhetlige ansvaret for barnevernet Sikre at barn og unge får tiltak som er i tråd med den enkeltes behov ved aktiv bruk av tiltaksplaner Bidra til redusert bruk av rusmidler blant ungdom som mottar tiltak av barnevernet Bedre tilrettelegging for, og oppfølging av, skolegang for barn i barnevernet Hjelpe barn og unge som er truet av, eller utsatt for æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel.:

4 Meldinger/undersøkelser

5 Fra bekymring til handling – tidlig innsats nytter !!!!!!!

6 Aldersgruppe meldinger 0 - 5 år96 6 - 12 år131 13 - 17 år 61 181

7 Hvem melder 2011 Barnehagene25 (12) Barnevernvakta36 (39) Politi56 (48) Skole33 (37) Helsestasjon13 (8) Lege/sykehus31 (31) Mor/far/foresatt23 (21)

8 Henlagte u.s. / u.s.avsluttet med tiltak

9 Henleggelsesgrunn undersøkelser

10 Barn i og utenfor familien i løpet av året

11 Hjelpetiltak seksjon utfører

12 Oppholdsdøgn institusjon

13 Utfordringer Økning i antall barn/unge som mottar tiltak i hjemmet Økning i antall institusjonsplasseringer i 2011- 4625 døgn i 2010 - 2909 Alvorlig og sammensatt problematikk Økning i antall volds saker Fattigdomsproblematikk Rekruttering


Laste ned ppt "Organisasjonskart barneverntjenesten Resultatsjef Seksjon 1 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist) Seksjon 2 Seksjonsleder Saksbehandlere (generalist/spesialist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google