Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regions of Knowledge 2012-2013 - Samarbeid mellom regionale forskningsdrevne klynger Sverre Sogge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regions of Knowledge 2012-2013 - Samarbeid mellom regionale forskningsdrevne klynger Sverre Sogge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regions of Knowledge 2012-2013 - Samarbeid mellom regionale forskningsdrevne klynger Sverre Sogge

2 Regions of Knowledge  Støtte utviklingen av og samarbeid mellom forskningsdrevne klynger  Budsjett 2007-2013: 126 mill €  Ikke penger til forskning men til nettverksaktiviteter, analyser, felles utviklingsprosjekter – for å styrke forskningspotesialet  Kan være en god måte for norske regioner å komme i tettere inngrep med EUs rammeprogram.

3 Hva er en forskningsdrevet klynge?  Tripple Helix-konstellasjon:  FoU-organisasjoner – offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, men også private FoU- organisasjoner  Bedrifter  Regionale/lokale myndigheter  Definisjon av klynge og regler for deltakelse skapte mange problemer de første årene  Reglene er noe forenklet, men fortsatt viktig med Tripple helix-klynger

4 Deltakelsesregler viktige:  Minimum tre klynger (fra tre land)  Klyngeorganisasjon som “legal entity” kan representere klyngen  Hvis slik ikke finnes, kan en part representere klyngen hvis det finnes avtale om dette. Avtalen må gjelder utover å være med I Regions- prosjektet.  Ellers må en bedrift, en FoU-institusjon og en regional myndighet representere klyngen.  Ikke lenger spesielle krav til koordinator – kan være et hvilket som helst konsortie-medlem (forslag til arbeidsprogram)

5  Analyse og integrasjon av forskningsagendaer for regionale klynger (status, «swat-analyse»,…)  Initiativ for å styrke integrasjon: Utvikling av en felles handlingsplan for utvikling gjennom FoU.  Forberedelser til å implementere en felles handlingsplan  Internasjonalt samarbeid (utenfor Europa) må være med  Mentoring av region(er) med svakere utviklet FoU-profil ikke lenger obligatorisk. Aktiviteter i prosjektene:

6 Evaluering av søknadene  Evaluering av uavhengige eksperter – 3 kriterier:  Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed in the call)  Quality and efficiency of the implementation and the management  Potential impact through the development, dissemination and use of project results  Maksimalt 5 poeng på hvert kriterium.  Terskelkrav: Minst 3 poeng på hvert kriterium, minst 10 poeng totalt.

7 Norske erfaringer med Regions of Knowledge  Rogaland med i to prosjekter i 6. rammeprogram  I 1. call i 7. rammeprogram ble 1/3 av søknadene vraket pga feil i konsortiene – rammet også norske søkere  I 2. og 3. call var norsk-koordinert prosjekt ½ poeng unna finansiering (10 poeng og 10 ½ poeng)  Men, i 4. call er en norsk-svensk klynge – Medcoast Scandinavia, med i et finansiert prosjekt.  Det ser ikke ut til at noen norsk deltakelse kom ut av 5. call – tema Transport.  Fra norsk side har vi arbeidet aktivt i programkomiteen for å få til forenklinger og mer horisontale temaer.

8 Én stor utlysning igjen I FP7  Vi har fått 1. utkast til neste arbeidsprogram – dette kan bli endret fram til offentliggjøring.  Utlysningen av midler for 2012 og 2013 blir slått sammen.  Budsjett: 46 mill € - mer enn en dobling fra 5. call (19 mill €)  Fortsatt inntil 3 mill € pr prosjekt – minst 3 klynger fra 3 land – 100 % finansiering  Utlysning planlagt 30. juli. Søknadsfrist planlagt 31. januar 2012.

9  De siste årene har utlysningene vært tematiske:  Helse  Transport  Fra norsk side har vi hatt problem med at disse temaene ikke har truffet våre klyngesatsinger (NCE, ARENA, satsinger i de regionale VRI- prosjektene, …)  Regioner og klynger som nesten nådde opp kunne ikke prøve neste år pga endring i tema  Siste utlysning vil adressere to av de såkalte «Flagship Initiatives» under Europe 2020 – disse er noe bredere enn de tidligere temaene. Mer horisontale temaer …

10 Regional Digital Agenda  Transnational co-operation of high potential research driven clusters that addresses the research and innovation aspects of the EU digital agenda (section 2.5 of COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010) http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm  Areas of particular interest: reinforcement of e-Infrastructures, cloud computing applications for government and science, new generation of web based applications and services including multilingual content, Internet of Things and key enabling technologies in ICT.  Sustainable partnerships between business and academia will drive initiatives for open innovation in order to develop new ICT based products and services in their regions with the potential to perform on international markets  Contribute to setting up a regional digital agenda for the sake of competitiveness but also fosters digital literacy, skills and inclusion in order to overcome regional disparities

11 Resource Efficiency  Transnational cooperation of research driven clusters that are active in technology development relevant for the realisation of the resource-efficient Europe  They should underpin the shift towards a resource-efficient, low-carbon economy to achieve sustainable growth which are in line with the Communication on "A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy" (COM(2011)21) http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/  Addressed technologies should increase the efficiency of using materials, water and energy. Application areas are for example renewable energies, smart grids, recycling, waste management, clean technologies, water treatment and eco- design.

12 Vi mobiliserer for siste utlysning!  Norge satser på regional FoU og Innovasjon, og på regionale klynger. Den svake norske innsatsen så langt er skuffende.  Norske regioner generelt lite i inngrep med EUs rammeprogram og europeisk forskningssamarbeid.  Temaene er bredere – større muligheter  Stort budsjett – flere prosjekter blir finansiert  Koblinger mot relevante satsingsområder i VRI, og klynger i ARENA og NCE.

13 Kontaktpersoner for Regions of Knowledge: Sverre Sogge sso@rcn.nosso@rcn.no Per Magnus Kommandantvold pmk@rcn.nopmk@rcn.no


Laste ned ppt "Regions of Knowledge 2012-2013 - Samarbeid mellom regionale forskningsdrevne klynger Sverre Sogge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google