Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjarkøy kommune Arbeidsgruppe HRM Felles plattform for nye Harstad kommune 12.06.12 Max, Trine, Eva, Randi og May Unni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjarkøy kommune Arbeidsgruppe HRM Felles plattform for nye Harstad kommune 12.06.12 Max, Trine, Eva, Randi og May Unni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjarkøy kommune Arbeidsgruppe HRM Felles plattform for nye Harstad kommune 12.06.12 Max, Trine, Eva, Randi og May Unni

2 Bjarkøy kommune Genrelt Faggruppe HRM skal utarbeide omstillingsavtale som felles plattform for etablering av nye Harstad kommune. Avtalen med vedlegg skal ivareta likheter og ulikheter i nye og felles avtaler som grunnlag for lik forvaltning av ansatte i forkant og etter 1. januar 2013. Disse retningslinjer skal bl.a ivareta at ansatte og tillitsvalgte tas med i prosjektgruppenes arbeid på en felles og omforent måte, samt at lederne i arbeidsgruppene løser sine oppgaver etter samme mal. HRM-gruppen, hva må gjøres Sørge for at rettigheter og plikter ivaretas og gjøres kjent for alle ansatte, dette gjennom: - Etabler en omstillingsavtale for kommunene, som ivaretar de personalpolitiske retningslinjer for sammenslåingen. - Kartlegg gjeldende retningslinjer, prosedyrer og avtaler/særavtaler i begge kommuner - Bemanningsoversikt Bjarkøy, fordeling iht tjenestekategori - Engangskostnader - Pensjon (anbud) - Personalforsikring (anbud)

3 -Omstillingsavtale er utarbeidet og vedtatt -Gjennomgått avtaler/prosedyrer/retningslinjer og særavtaler i begge kommuner: - Omstillingsavtalen - Reglement for håndtering av overtallige - Politisk reglement - Delegasjonsreglementet - Frikjøpte tillitsvalgtressurser - Arbeids og tilsettingsreglement - Permisjonsreglementet - Seniorpolitikk - Flyttegodtgjøring - Databriller - Reisereglement - Stipendordninger. -Engangskostnader -Bemanningsoversikt Bjarkøy -Samtale med ansatte innenfor vår gruppetilhørighet -Rutiner for felles arbeidsmarked. Hva er gjort så langt

4

5 Hva må gjøres videre Vedleggene til omstillingsavtalen er ferdig til høring 15/6, behandles i FPU 20/6 og til godkjenning i Fellesnemda 26/6. –Reglement for overtallige –Frikjøpte tillitsvalgtressurser –Arbeids og tilsettingsreglement –Permisjonsreglementet –Seniorpolitikk –Flyttegodtgjørelse –Databrille –Reisereglement –Stipendordninger Resterende avtaler/reglementer videreføres slik som for Harstad kommune i dag. Personaloppgaver som må løses som en konsekvens av sammenslåingen vil være : –Skanning av personalmapper inn i Ehporte, del av arkivfunksjon adm.enheten –Overføring av personalmapper til Harstad. –Brev til alle ansatte som får ny tilhørighet og hvem som er deres leder. –Nye stillinger opprettes i HRM og det utarbeides nye avtaler.

6 Vurdering av fremtidig organisasjon Anbefaling En økning av antall ansatte med ca 90 personer, vil ikke isolert sett påvirke behovet for økt bemanning. De oppgaver som kommer som en konsekvens av kommunesammenslåingen, vil være tilleggsoppgaver som må løses snarest etter 01.01.13. Vi er kjent med at stilling som leder lønn på Bjarkøy også arbeider med HR oppgaver tilsvarende 0,25 % stilling. Denne funksjonen ivaretas i prosessen av arbeidsgruppe regnskap. Vårt forslag vil derfor være at inntil 1/3 årsverk nyttes fra 01.01.13 til å ivareta nevnte oppgaver for samkjøring og integrering i felles IKT- løsning.

7 Vernetjenesten Hovedverneombudet – Kun 1 HVO i Harstad kommune – Frikjøp (p.t. 60%) – Valgt (flertallsvalg) av og blant verneombudene Skal HVO velges på nytt av et samlet fora? Skal vi ha 2 HVO? Skal frikjøpsprosenten opprettholdes som før?

8 Internkontroll og kvalitetssikring Skal Harstad sin IK overføres i sin helhet til Bjarkøy? Eller skal en ”elte” disse sammen? Kvalitetshåndbøker likeså? Risikovurdering?


Laste ned ppt "Bjarkøy kommune Arbeidsgruppe HRM Felles plattform for nye Harstad kommune 12.06.12 Max, Trine, Eva, Randi og May Unni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google