Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slekt og Data.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slekt og Data."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slekt og Data

2 Aktivitetsutvalget Slekt og Data (redaksjonen)
Ole Harald Flåten (red.) Jan M Keus Finn Holden Ole Bjørn Darrud Sølvi Arntzen Eirik Nord. Aud Magnhild Ohnstad Siri Resset Kontaktperson mellom styret og redaksjonen: Dagfinn Ugelstad Larsen

3 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 1
Leserne er ingen homogen gruppe. Det faglige nivået i bladet må derfor være interessant både for nybegynnere og viderekommende (lav inngangsterskel).

4 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 2
Noe av stoffet kan etter en tid legges ut på web. Bladet går utelukkende til medlemmer. weben er åpen for alle.

5 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 3
·  Salg av annonseplass kan bedre bladets økonomi. Da må det utarbeides en profil på medlemsmassen. Dette er absolutt nødvendig for annonsørene. (Den typiske slektsforsker: kjønn, yrke, alder, bosted, eier PC, historieinteressert). Det kan arrangeres en spørreundersøkelse på nettet med f eks premiering for å oppnå tilstrekkelig respons.

6 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 4
Bladet kan gjerne innlede til debatt om aktuelle temaer. P g a tiden mellom hvert nummer bør imidlertid debattene fortsette på nettet.

7 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 5
Som en videreføring av Norums fortegnelse over kirkesogn er det ønskelig å utvikle et kartsystem som viser sognenes utstrekning til forskjellige tider, og etter hvert forskjellige gårders beliggenhet. Forslag om å ta et initiativ overfor Statens Kartverk og likeledes Norsk Lokalhistorisk Institutt.

8 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 6
I forhold til slektsetterlysninger i bladet bør ”Internettutvalget” kontaktes for systematisering av svar / resultater av etterlysninger.

9 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 7
Utvalget mener bladet prinsipielt ikke skal utbetale honorarer for stoff til bladet. Unntak fra dette kun dersom bladet må kjøpe spesielt stoff.

10 Generelle meneinger om hva bladet bør dekke 8
Ulike nummer av bladet skal ta opp spesielle temaer. Redaksjonen planlegger ”temanummer” minimum et halvt år i forvegen.

11 Tema (1) Bilder Alt fra hvor man kan finne gamle bilder, hvordan man tar vare på dem, innskanning, publisering, hva bildene kan fortelle oss, etc

12 Tema (2) Folketellinger
Terminologier, spesifikke historier, hvor finnes de, hva sier de, hvorfor, statistikk

13 Tema (3) Årtier …eller for den saks skyld spesielle år eller hundreår. Hva skjedde rundt om i verden, hvorfor, konsekvenser, hvordan levde folk…

14 Tema (4) Internett Stort nok emne til å ta som tema: historie, utbredelse, hvordan, hvorfor, kildekritikk, faktiske historier…

15 Tema (5) Utvandringer Et uuttømmelig emne…

16 Tema (6) Migrasjon i Norden
Også et stort tema som bør berøre de fleste av oss

17 Tema (7) Gamle yrker Se på gamle yrker og yrkesbetegnelser – bør være interessant

18 Tema (8) Datamaskinen ”Total” gjennomgang av datamaskiner, forskjellige typer programvare og tilbehør som er nyttig i f m slektsgransking

19 Tema (9) Slektstreff Fra A til Å....

20 Tema (10) Slektsbok Fra A til Å....

21 Tema (11) Heraldikk Dette synes jeg er interessant, flere?

22 Tema (12) Navn Navnehistorie, personnavn, slektsnavn, gårdsnavn, stedsnavn…

23 Tema (13) Sjøfolk og skipsfart

24 Innhold Bladet skal ha et antall faste spalter. Hvor ofte (regelmessig) disse skal gå avhenger av stofftilgang og plass. ”Fagredaktørene” står ansvarlige for ”sitt” stoff.

25 Variasjon Slekt og Data er et medlemsblad og skal inneholde
variert- og fengende stoff for hele medlemsmassen. Alle skal kunne finne noe av interesse i hvert nummer. Utvalget har derfor sett på forskjellige ”Faste spalter” og hvor stor plass i bladet hver av de skal ha. Bladet har normalt tekstsider + omslaget.

26 Faste spalter Slektsskolen - en skole i slektsgransking og bruk av data (2 sider) Dataskolen - generelle tips og ideer i bruk av PC og slektsprogram (2 sider) Programvurdering - tester og tips om bruk av slektsprogrammer (2 sider) Internett - tips og råd om slektsgransking via internett (2 sider) Stoff fra styret - styresaker av allmenn interesse (1 side) Leder – skrives av en fra ”redaksjonen” (1/2 side)

27 Faste spalter Lokallagene – Hva skjer i lokallagene?
Ut i verden – om å søke etter slekt i andre land (1/2 – 1 side) Våre nordiske søsterorganisasjoner – klipp fra nordiske og andre slektsblader (1/2 side) Historie – historisk stoff relatert til slektsforskning (2 sider) Bokomtale – nyttige bøker om slekt og data (1-2 sider)

28 Faste spalter Arkivverket – hva finnes i hvilke arkiver, og hvor? Arkivene presenterer seg selv (1/2 side) Debatt – innlede til debatt om aktuelle temaer. Debatten overføres til nettet (Internettutvalget) Etterlysninger – medlemmenes etterlysninger

29 Produksjon av bladet ”Slekt & Data” skal utgis 4 ganger pr år etter følgende plan: handling 1/2001 2/2001 3/2001 4/2001 manusstopp 01 feb 20 apr 14 sep 14 nov annonsefrist 17 feb 18 mai 22 sep 22 nov billedfrist til trykkeri 23 feb 24 mai 03 okt 03 des i posten 01 mar 01 jun 10 okt 10 des

30 Redaksjonsmøter Redaksjonen kommer sammen minimum to ganger pr år, henholdsvis vår og høst. Mellom møtene benyttes E-post. Kostnader innarbeides i budsjettet.

31 Kommentarer ? & Diskusjon ?


Laste ned ppt "Slekt og Data."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google