Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

2 Vold i nære relasjoner - omfang og konsekvenser Hvorfor trenger vi et krisesentertilbud?
Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

3 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Vold i nære relasjoner Kjærestevold Partnervold Vold mot eldre Vold mot barn Barn som vitne til vold Tvangsgifte, kjønnslemlestelse Menneskehandel, voldtekt Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

4 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

5 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

6 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
NIBR 2005 Vold i parforhold Siste år 5,7% kvinner 5,6% menn Siste 10 år 27% kvinner 21% menn Grov vold 1 av 10 kvinner 1 av 40 menn Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

7 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Risikofaktorer Kjønn Sivil stand Sosiale forhold Isolasjon og avhengighet av andre Marginalisering (rus, prostitusjon, psykiatri) Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

8 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Vold fører til sykdom Astma, diabetes, kreft, hjerte- og kar: Ikke utsatt for vold: 1,8 symptomer og 0,5 sykdommer Tre eller fire voldsepisoder: 4,8 symptomer og 1,2 sykdommer Vold og seksuelle overgrepserfaringer: 6 symptomer og 1,5 sykdommer Dess mer vold (hyppighet og alvor), desto mer sykdom Studie 2008 av 2730 kvinner mellom 18 og 40 år i Akershus: 1 av 5 voksne kvinner (18%) utsatt for vold siste året 3 av 100 hadde vært utsatt for seksuelle overgrep symptomer/sykdommer relatert til astma, diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer) Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

9 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Professor Are Holen ved Institutt for nevromedisin ved NTNU. Han er en våre fremste eksperter på stressmekanismer og posttraumatisk stress: - Sterke hendelser henger i kroppen. Langvarig psykisk belastning kan måles gjennom kroppens stresshormoner. Kortisol er et slikt. Dette demper immunforsvaret, som gjør et menneske mer sårbart overfor infeksjonssykdommer, i tillegg til at visse kreftformer lettere får feste seg i kroppen. Kortisolnivået kan også øke innslaget av hjerte- og karsykdommer. Indre organer kan svekkes over tid om stressreaksjonene vedvarer, sier Holen. Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

10 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

11 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

12 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Krisesenteret som lovpålagt del av den kommunale tiltakskjeden mot vold i nære relasjoner (§4) Etablerte rammer og infrastrukturer Lavterskel – ingen henvisning Faglig kompetanse og erfaring Samarbeidskompetanse Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

13 Krisesenterstatistikk 2008
Kvinner opphold Barn opphold Overnattingsdøgn Dagbesøk 7146 Telefoner Dersom en sammenligner antall kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner med antall kvinner som bruker dagens krisesentre, er det mye som tyder på at et stort antall voldsutsatte kvinner ikke oppsøker krisesentrene. Forskning i Norge og internasjonalt viser at voldsutsatte kvinner med høyere utdanning, yrkesaktive kvinner, lesbiske og kvinner med nedsatt funksjonsevne i liten grad benytter seg av overnattingstilbudet ved krisesentrene. 4 Dette kan ha sammenheng med krisesentrenes tilgjengelighet, kvalitet og innhold i forhold til disse potensielle brukergruppenes behov. En annen sannsynlig årsak er at de har andre bo- og mestringsalternativer, og slik sett ikke har behov for å bo på et krisesenter Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

14 Samordnede lokale tiltak
Kommunale (og regionale) handlings- planer Bevisstgjøring Forpliktende samarbeidsrutiner Kompetanseoppbygging Utvikling av krisesenter-tilbud PROSJEKTMIDLER Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund

15 Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund
Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund


Laste ned ppt "Wenche Holmberg Nielsen Norsk Krisesenterforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google