Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp Statsbygg/Civitas, Eivind Selvig Erfaringer ved å stille klimagasskrav ved arkitektkonkurransens fase I og II samt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp Statsbygg/Civitas, Eivind Selvig Erfaringer ved å stille klimagasskrav ved arkitektkonkurransens fase I og II samt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp Statsbygg/Civitas, Eivind Selvig Erfaringer ved å stille klimagasskrav ved arkitektkonkurransens fase I og II samt bruk av www.klimagassregnskap.no som dokumentasjonsverktøy under juryering www.klimagassregnskap.no

2 Krav i konkurranseprogrammet; miljø/klimakrav, innleveringskrav, evalueringskriterier Fase I – konkurranseprogrammets miljøkrav – Krav om klimagassvurderinger og vektlegging av denne problemstillingen – Ikke konkretisert mht. materialer og klimagasser – Ingen veiledning vedrørende evnt. bruk av ”klimagassregnskap” Fase II – konkurranseprogrammets miljøkrav Videreføring av kravene fra fase I, men med konkretiseringer av … – Miljøkrav; i programteksten og veiledningsnotater – Krav til innlevert materiale; bla. beskrivelse av miljø/klima- og materialstrategi – Evalueringskriterier – Statsbygg kontrollberegner; www.klimagassregnskap.no (og modeller for energibruk, kostnader, sikkerhet, mm)www.klimagassregnskap.no Fase II – konkurranseprogrammets leveransekrav – BIM og mengdene av hovedmaterialer; spesifisert i vedl. til programmet – Energiberegninger; netto energibehov og levert energi, spesifisert i vedl. til programmet)

3 Formuleringer fase II

4

5 Hva medførte kravene for forslagene? Fase I: Lite konkret med unntak av redusert energibehov blant annet de 6 ”vinnerforslagene” Fase II: Konkrete justeringer av de 6 forslagene – forholde seg aktivt til kravene og forslagene ble bearbeidet og forbedret både mht. energibehov og materialbruk uten at karakter ble endret – Noen av forslagene hadde godt beskrevet og gjennomtenkt miljø- /materialstrategi, mens andre var svært mangelfull – Alle levert BIM’er (men av varierende kvalitet) – 5 av 6 levert energibergninger med dokumentasjon

6 Organisering av arbeidet Jury (og program- komite) Kostnader Sikkerhet Bygnings- teknisk Arkitektur BIM- gruppe Milljø- og energigrup pe Energi- gruppe Klimagasser TransportMaterialer Stasjonær energibruk Materialer / miljøgifter

7 Arb.prosess/Leveranser/Samarbeid: BIM-gruppe Milljø- og energigruppe Kravspek. og veiledning Kvalitetssikrer Sluttvurdering og konklusjoner Energigruppe Kontrollberegninger og kvalitetssjekk av energibehov og levert energi Klimagassgruppe Notat – sammenligning og konklusjoner Transport Analyse og klimagassberegninger Materialer klimagassberegninger (og kvalitetssjekk av BIM) Stasjonær energibruk klimagassberegninger Materialer / miljøgifter Helse- og miljøfarlige stoffer Ressursbruk (knappe og ikke fornybare) JURY

8 Kontrollberegninger - resultater For hvert konkurranseforslag: + en kort beskrivelse med vurderinger av innlevert materiale og gruppens konklusjoner

9 Kontrollberegninger - resultater Stasjonær energi mellom ca 33 til 36 kg CO 2 -ekv. per m 2 – IKKE MÅLOPPNÅELSE Transport i overkant av 4 kg CO 2 -ekv.per m 2 – MÅLOPPNÅELSE Materialer mellom ca 9 og 12 kg CO 2 -ekv.per m 2 – 4 av 6 OPPNÅR MÅLET

10 Kontrollberegninger - resultater

11

12 Konklusjoner Klimagasskravene inkl. veiledning i konkurranseprogram, fase II, medførte: – Forslagene forholdt seg til klimagasser som problemstilling – Forslagene leverte underlag som muliggjorde beregninger – Alle leverte en miljø- og klimastrategi, varierende kvalitet – Alle leverte BIM, typebeskrivelser og energiberegninger, varierende kvalitet medførte ulik grad av antagelser for å få fullstendige bygg = sammenlignbare resultater – De leverte BIM’er var avgjørende for et godt resultat i klimagassberegningene for materialer og å sikre at det er konsistens mellom beregning av klimagasser og kostnadsberegninger – De leverte energiberegningene var viktige for kontroll og konsistens i vurderingene av de ulike forslagene (riktig sammenligningsgrunnlag)

13 Konklusjoner Klimagasskravene inkl. veiledning i konkurranseprogram, fase II, medførte: – Godt samarbeid mellom jury-støttegruppene er avgjørende for konsistens i beregninger og vurderinger. Spesielt BIM-, Energi-, Kostnads- og klimagassgruppene – Arbeidet har vært vellykket men krevende fordi dette er ny og upløyd mark for både konkurransedeltagerne, jury og jury-støtte. – Arbeidet har vært vellykket fordi prosjektene er bedømt og skilles fra hverandre også ut fra miljøkriterier – Vellykket fordi det kan gi miljøeffektive bygg, men kun hvis de samme elementene følges opp i Ytelsesbeskrivelsene i konkurransegrunnlaget for tekniske rådgivere, entreprenører, osv.


Laste ned ppt "Nytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp Statsbygg/Civitas, Eivind Selvig Erfaringer ved å stille klimagasskrav ved arkitektkonkurransens fase I og II samt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google