Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006

2 Utgangspunkt, lovendringer 1. jan 2003  Arbeidstakeroppfinnelsesloven –Speilvending av eierrett til (patenterbar) oppfinnelse gjort av arbeidstaker –Meldeplikt for forsker (§5) –Informasjonsplikt for rettighetshaver (§6)  Universitets- og høyskoleloven –Den fjerde pillar – plikt til å ” bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater ” (§1-3)  Dessuten; den regionale forpliktelse

3 - eiere og partnere  eiere: Universitetet i Bergen Helse Bergen HF Havforskningsinstituttet  partnere: Høgskolen i Bergen - HiB Christian Michelsen Research - CMR Nasj. institutt for forskning på sjømat og ernæring, NIFES Unifob AS  dialog med flere andre på Vestlandet  NoFiMa, NHH, KHIB, NITH, regionale høgskoler

4 - målsettinger 2006 Generelt, –Fremme kultur for forretningsutvikling –Skape fokus i private investormiljøer –Koordinere IPR-innsats i Bergensområdet Infrastruktur –Holdningsendringer individnivå –Profesjonalisering på institusjonsnivå –Tilgjengelig kompetanse Kommersialisering; –Etablere levedyktige selskaper –Overføre ideer til kommersialiseringsprosjekter, og derfra videre til ekstern oppfinansiering (selskapsetableringer – salg – lisensieringer)

5 - hva gjør vi ? målsettinger - –Stimulere kommersialisering av forskningsresultater ved de samarbeidende institusjoner –Bidra til framvekst av nye arbeidsplasser og levedyktige selskaper ved å fremme forskningsbasert nyskapning –Bistå eiere/partnere i deres arbeid for å nå pålagte kommersialiseringsmål Hvordan – –Aktiv ideinnhenting i forskersamfunnet –Rådgi forskere i tidligfase innovasjon/kommersialiseringsprosjekt (herunder IPR/patenterbarhet/oppfinnelseshøyde, teknol.utv., markedsanalyse, finansiering) –Koble til relevante ressursmiljøer Finansielle verktøy –FORNY-programmet (basisbevilgning til BTO; infrastruktur- og prosjektmidler) –Verifikasjonsmidler – 12. oktober!! –Kommersialiseringsstipend (frikjøp av vitsk. ansatte) Veiledning til dialog med andre aktører, som –Innovasjon Norge Utløse bonusbetalinger Kontakt med INs utestasjoner –Sarsia, andre investorer –Rådgivningsressurser fra BTOs egne nettverk (Connect, Næringsrådet m.fl)

6 - status etter 2. tertial 2006 Ca 120 ideer vurdert, 30-35 med klar kommersiell interesse 3 virksomheter etablert 2005 - 1 (2) i vår og 2-4 ”in process” nå i høst, 1 lisens, 2 patenter Bidratt til oppfinansiering av selskaper basert på forskningsresultater i Bergen Formalisere interne arbeidsprosesser og samarbeidsrelasjoner med eiere og partnere

7 - videre arbeid Q4 Styre-/strategiseminar november Planlagte arrangementer –BTO-konferansen 9. november –EdisonPub –Institutt- og avdelingsvise møter/samlinger hos eiere/partnere Ferdigstille avtalestruktur, kontaktpunkter og rapporteringsrutiner med eiere/partnere Bedret back-office-funksjon Dimensjonerer aktivitetsnivå ifht disponible ressurser

8 Noen av BTOs prosjekter Før 31.12.2005 –NorDiag –RockSource –Fluens Synthesis –iSentio –NoWiresGroup –NordicNeuroLab –MediMush LSSS, avansert ekkolodd-systemer Hydrogenlagringsmedium Lakselus”felle” Sequence Optimizer, bakterieidentifikasjon RNAi-screening, diagnoseverktøy mv Bioprospektering for kreftmarkører MR perfusjon (lisensavtale) (corneal blindness treatment) ERAC Vaksineutvikling (TB) TNT Kontrastvæske Pattern Solution, mønstergjenkjenning basert på informatikk/algoritmer (lisensavt) eLæring, web-/interaktive læreverktøy TendoTech, overvåking/sikring av trådløs kommunikason Augmented Reality (’neste generasjon’ VR)

9 - Veien videre Formalisere samarbeidsstrukturen Oppbemanne virksomheten Samlokalisering med Sarsiamiljøet og andre i grenseflaten mellom forskning og næringsutvikling Fokus på nettverksutvikling i regionen Utvidet samarbeidsgrunnlag med andre forsknings- institusjoner

10 Project devlpmt SpinOutsIPO/Sale UIB HB HI HiB CMR NIFES Unifob - forskningsresultater Forskning Growth comp’ny Interface – ’ideinnhenting’ Gradvis overføring til ”virkeligheten”... Idea selection ’exit line’ Seed capital VC industriell investor Forskningsbasert innovasjon – en skisse Innovest AS

11 - muligheter for støtte BTOs egne tildelinger fra FORNY; –Ideutvikling –Prosjektutvikling FORNY –Verifikasjonsmidler (neste frist 8. juni) –Kommersialiseringsstipend (løpende) Innovasjon Norge –utekontorenes ressurser står til disposisjon for FORNY-prosjekter; piloter i London & Boston Annet –IFU/OFU –Bonus etter bedriftsetablering  Økonomiske rammer  Behandlingsprosess gjennom ideutvikling og kommersialiseringsprosjekt; (meldeskjema, utfyllende beskrivelse, svar, faktura og vedlegg)

12 Bergen Teknologioverføring AS Telefon+47 55 58 30 50 Email:post@bergento.no w w w. b e r g e n t o. n o


Laste ned ppt "AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google