Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langtransporterte tilførsler. Hva gjør de med miljøtilstanden i Ytre Oslofjord? Jan Aure, HI Jan Magnusson, NIVA Didrik Danielssen, HI Møte Ytre Oslofjord+++

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langtransporterte tilførsler. Hva gjør de med miljøtilstanden i Ytre Oslofjord? Jan Aure, HI Jan Magnusson, NIVA Didrik Danielssen, HI Møte Ytre Oslofjord+++"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Langtransporterte tilførsler. Hva gjør de med miljøtilstanden i Ytre Oslofjord? Jan Aure, HI Jan Magnusson, NIVA Didrik Danielssen, HI Møte Ytre Oslofjord+++

3 Tittel / overskrift Forfatters navn, etc. TBV Midlere strømbilde i Skagerrak KOV NKV AV JKV S/SNV OF-1

4 Endringer i nitratverdiene i Tyskebukta og Skagerrak kystvann etter 1965 NO 3 = - 30 %

5 Endringer i nitratkonsentrasjonen i kystvannet ved Arendal St. 2 (0-30 m) 1975-80 1990-95 2000-2006

6 Hydrografiske og hydrokjemiske stasjoner i Ytre Oslofjord 1995 - 2006 (HI)

7 Stasjon OF 1 (5 – 30 m), desember - april, 1996 - 2006). Midlere prosent bidrag av vann og næringssalter fra Kattegat overflatevann (KOV), sørlige/sentrale Nordsjøen (S/SNV) og Tyskebuktvann (TBV)

8 st OF1 (5 – 30 m), desember - april, 1996 – 2006. Beregnete og observerte midlere verdier av nitrat og fosfat

9 st OF1 (5 – 30 m) Beregnete og observerte næringssaltverdier basert på Jylland kystvann (JKV, 85-90%) og Kattegat overflatevann (KOV, 10-15 %)

10 Ytre Oslofjord (5-30 m) desember - april,1996-2006. Midlere verdier av nitrat og fosfat

11 Ytre Oslofjord (5 - 30 m), desember- april 1996-2006 Midlere % bidrag av nitrat og fosfat fra TBV, S/SNV, KOV og OFJlok (lokale kilder).

12 Ytre Oslofjord (5-30m) mai - november 1996-2006. Midlere verdier av nitrat og fosfat

13 Ytre Oslofjord (5-30m) mai - november 1996-2006 Midlere % bidrag av nitrat og fosfat fra JKV, KOV og OFJlok (lokale kilder)

14 Ytre Oslofjord (0-5m) (1996-2006 ) Midlere observert nitrat og fosfat

15 Ytre Oslofjord (0 - 5 m),1996-2006 Midlere % bidrag av nitrat og fosfat fra Land, TBV, S/SNV, KOV og Fjord ( lokalt) - vinter (desember - februar) Midlere % bidrag av nitrat og fosfat fra Land, JKV, KOV og Fjord, sommer (juni – august).

16 Ytre Oslofjord 0- 5 m (1996 - 2006) Midlere klorofyll-a (3.4 mg/m 3 ) og planteplanktonproduksjon i 0 - 5 m om sommeren (juni - august) er omlag dobbel så stor som i upåvirkete fjorder på Vestlandet. Mindre god (III) God (II)

17 St OF2 oksygen (ml/l) Rauøybassenget 300 m. Langtransport ca 50 % økning av oksygenforbruket etter 1975- 80. Reduksjon O 2min - 0.5 ml/l. Tilnærmet konstant oksygenforbruk 1995-2009.

18 Hovedkonklusjoner (1996-2006) Langtransport kystvann (st OF1) desember - april. Midlere bidrag Nitrat = TBV : 68%, S/SNV: 17 %, KOV: 15%. Fosfat = TBV : 37%, S/SNV: 38 %, KOV: 25%. 30 % reduksjon i nitrat st OF1 etter 1995. Ytre Oslofjord (st OF2-7) midlere bidrag langtransport (kystvann) desember - april, 5-30 m : N og P ca 78 %. Ytre Oslofjord (st OF2-7) midlere bidrag langtransport (kystvann) mai - november 5-30 m : N = 42 % og P = 75 %. Ytre Oslofjord (st OF2-7) midlere bidrag langtransport (kystvann) desember - februar 0-5 m : N = 43 % og P = 64 %. Ytre Oslofjord (st OF2-7) midlere bidrag langtransport (kystvann) juni - august 0-5m : N = 9 %og P = 26 %. Langtransport : ca 50 % økning av oksygenforbruket i fjordbassengene i ytre Oslofjord etter 1975-80. O 2min = - 0.5 ml/l. Tilnærmet konstant oksygenforbruk 1995-2006.

19 Takk for oppmerksomheten !

20


Laste ned ppt "Langtransporterte tilførsler. Hva gjør de med miljøtilstanden i Ytre Oslofjord? Jan Aure, HI Jan Magnusson, NIVA Didrik Danielssen, HI Møte Ytre Oslofjord+++"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google