Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle. forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle. forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 forsvarAFP.no En ny pensjonsfelle

2 forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra 62 år men uten fortsatt pensjons- opptjening, straffer de som ikke klarer å jobbe etter 62 år med lav pensjon livet ut Forslaget er forutsetningen for å ødelegge AFP og dagens uføretrygd.

3 forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Livsvarig avkorting av pensjon: rente = - 22% Pensjon x 17 21 -

4 forsvarAFP.no Valgfrihet ? 117 pensjonister* 1994-2005 * Verkstedklubben Aker Verdal 3( 3%) nådd folketrygd ved 67 år 35(30%) gått av med AFP siden 1994 79(67%) forlatt bedriften som uføre

5 forsvarAFP.no Levealderjustering De yrkesgruppene som mottar minst pensjon i færrest år betaler for levealderøkning hos de som er høytlønte og lever lengst og mottar mest pensjon. Gjennomsnittlig levealder dekker over forskjellene mellom ulike faggrupper/klasser Levealder øker raskere for de med de best betalte og letteste jobbene er heving av pensjonsalder fra 67 til ca.70 år (2050) for å redusere framtidig pensjonsforpliktelse

6 forsvarAFP.no Levealderjustering Iverksettes fra 2010 -4,1%-9,1%-13,6%-17,9% Reduksjon i dine opptjente pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber etter 67 år og gjennomsnittelig levealder stiger

7 forsvarAFP.no Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak (Stortingets pensjonskompromiss): Det innføres delingstall som betyr at dersom levealderen øker, må en stå lengre i jobb for å oppnå den samme pensjonen som før. (LO-kongressen): En slik (stabiliseringsmekanisme) er å la pensjonsalderen heves dersom levealderen fortsetter å stige. Dette prinsippet er innarbeidet i pensjonssystemet i en rekke land, også i de andre nordiske. Pensjonskommisjonens forslag for fremtidige generasjoner er en rent aktuarisk beregnet utsettelse av pensjoneringen med 8 måneder for hvert år levealderen for den aktuelle generasjon forventes å øke. Denne beregning ligger ikke til grunn for LO’s forslag. LO krever en bredere innsats for å sikre økonomien i pensjonssystemet. For LO er det en forutsetning for en slik levealderjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag. Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealderjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende.

8 forsvarAFP.no Når prinsippet vedtas, vil virkningen av det komme gradvis og først kanskje etter 10 år før en kan konstatere en påviselig økning i forventet levealder. Den konkrete utformingen av justeringen må vurderes nærmere. En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. Stortinget må på dette tidspunkt også vurdere oljefondet, muligheten for økte pensjonspremier eller skatter og andre forhold som påvirker økonomien i ordningen. Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealderjustering. Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak

9 forsvarAFP.no Forventa levealder for menn i ulike yrker (SSB 2004) Prester 81 år Univ.-og høgskolelærere80 år Rørleggere/bussjåfør75-76 år Kran-/heisførere73-74 år Sveisere73-74 år Truckkjørere72-73 år Renholdere71-72 år

10 forsvarAFP.no Indeksering Systematisk underregulering av utbetalt pensjon i forhold til lønns- utviklingen i samfunnet. Iverksettes fra 2010 Antall år etter pensjon

11 forsvarAFP.no Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67%

12 forsvarAFP.no Den nye pensjonsfella (alle som slutter før 67 år straffes) Opptjent pensjon som 67 åring i 2050 (arbeid fra 18 til 67 år, men livsinntekt tilsvarende topplønn i 45 år) Kr.300.000 x 1,35% x 45 år =kr.182.250 Slutter i arbeid som 62 åring og med 40 år med topplønn, mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Kr.162000 x 0,78 =kr. 126.360 Innføring av indeksering eller systematisk underregulering av utbetalt pensjon (-8% Kr.128.290 x 0,92 = kr.118.027 Innføring av levealderjustering: Avgang 67 år:(-4,1%, -9,1%, -13,6% og -17,9%), avgang 62 år: (-3,6%, -7,2%, -10,7% og -14,3%) Kr.126.360 x 0,857 = kr.108.290 AFP som tillegg til alle som er tilslutta AFP-ordninga = ca.kr.20.000 Kr.108.290 + kr.20.000 = kr.128.290

13 forsvarAFP.no Den nye pensjonsfella kan ramme mer enn 90% av LO’s medlemmer ”Fleksibel” tidligpensjon med straff -31% Systematisk underregulering -8% Levealder justering -14,3%* i 2050 AFP-tillegg +Ca.20.000 182.250 126.360 108.290 128.290 Taper ca kr. 54.000 i årlig pensjon resten av livet. 118.027 * Avgang 62 år

14 forsvarAFP.no Varig videreføring av innholdet i AFP 2006200720082009 - 2010 St.meld.nr.5 (2006- 2007) om opptjening og uttak av alderspensjon Uførepensjons utvalgets innstilling15.mars AFP og pensjonsutvalg i offentlig sektor Lovforslag om tidligpensjon Landsmøtepapir Fellesforbundet AFP - utvalgetTariffoppgjøret 2008 Landsmøtet i Fellsforbundet 6.-11.okt


Laste ned ppt "ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle. forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google