Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40."— Utskrift av presentasjonen:

1 forsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40 opptjeningsår fram til og med Serviceberegning av AFP i dagens system er beregnet til kr av NAV-kontoret på Steinkjer. Bygger på antakelse om at TOB vil ha 45 opptjeningsår dersom han går av på AFP i 2011 (62 år gammel) Sluttpoengtall er satt til 5,08. NVV-kontoret har beregnet han alderspensjon til kr Spørsmål 1. TOB har opptjening i dagens system. Han hører til en av de første generasjonene som vil møte avkorting av opparbeidede rettigheter dersom han går av som 62 åring i Hvor stor blir avkortinga av opparbeidede rettighet? Hva blir hans tidligpensjon resten av livet?

2 Spørsmål 2. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sa i VG 1.mars at : ”En sveiser med 44 års opptjening med lønn på vel kroner (5G) vil få kroner i ny alderspensjon. Legger vi et AFP-tillegg på kroner over 15 år, oppå det, vil pensjonen bli Det er bare mindre enn i dag, eller 250 kroner måneden etter skatt.” Vi går ut fra at for Tor Olav Bjerkan gjelder besteårsregelen og ber om at svaret er konkret, slik at usikkerhet om tall kan avklares. Hva er bakgrunnen for statsrådens AFP- modell med kr i 15 år? Hvordan har han kommet fram til regnestykket? Er det slik å forstå at alle med rett til AFP har rett på en samla sum på kroner i 15 år uavhengig av tidligere pensjonsgrunnlag? Spørsmål 3. Vedlagte framstilling viser tapet for en 62 åring allerede i 2010 og 2011 om dagens AFP-ordning erstattes av en kontantstøtte-ordning a la Bondevik, der de som trenger AFP mest taper og de som står i full jobb til 66 år og tar ut kontantstøtten rett før de blir 67 år blir vinnere. Da er AFP ødelagt og slett ikke videreført. Da er AFP også gjort om til et arbeidsmarkedstiltak. Vi krever at statsråden viser korta og viser hvordan departementet har kommet fram til modellen med kr i 15 år. forsvarAFP.no

3 Tidligpensjon med livsvarig avkorting, 62 år i Alderspensjon 67 år- NAV-beregning Tidligpensjon 62 år, før AFP-tillegg Årlig livsvarig avkorting , ,- 1949* ,- 1949* ,- 1949* , , , ,- forsvarAFP.no

4 AFP etter 2010? Alderspensjon fra 67 år AFP fra Tidligpensjon fra 62 år Årlig pensjonstap før AFP-tillegg Utbetalt alderspensjon i 17 år (fram til 84) Utbetalt AFP i 5 år fra Brutto utbetalt pensjon + AFP fram til 84 år Utbetalt tidligpensjon i 22 år fram til 84 år Årlig AFP-påslag må dekke pensjonstapet forsvarAFP.no

5 Bjerkans pensjon nå sammenliknet med statsrådens AFP- påslag (alle tall avrunda til nærmeste tusen) Alder Dagens pensjon (AFP-pensjon i 5 år) BHH’s AFP-påslag (Inkludert AFP-påslag) (Innkludert AFP-påslag) Årlig tap forsvarAFP.no

6 62 år67år AFP Dagens alderspensjon Ny tidligpensjon med livsvarig avkorting og AFP som årlig påslag 77 år AFP-påslag i 15 år (BHH) TOB AFP etter 2010? AFP nå

7 AFP som arbeidsmarkedstiltak, premie til de som trenger AFP minst forsvarAFP.no Samla tilskudd fra AFP-ordning AFP-pensjon i dagens system, årlig AFP pensjon kroner, til sammen Hanssen-AFP som likt samla tilskudd, kroner


Laste ned ppt "ForsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google