Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40."— Utskrift av presentasjonen:

1 forsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40 opptjeningsår fram til og med 2006. Serviceberegning av AFP i dagens system er beregnet til kr.204.552 av NAV-kontoret på Steinkjer. Bygger på antakelse om at TOB vil ha 45 opptjeningsår dersom han går av på AFP i 2011 (62 år gammel) Sluttpoengtall er satt til 5,08. NVV-kontoret har beregnet han alderspensjon til kr.193.152. Spørsmål 1. TOB har opptjening i dagens system. Han hører til en av de første generasjonene som vil møte avkorting av opparbeidede rettigheter dersom han går av som 62 åring i 2011. Hvor stor blir avkortinga av opparbeidede rettighet? Hva blir hans tidligpensjon resten av livet?

2 Spørsmål 2. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sa i VG 1.mars at : ”En sveiser med 44 års opptjening med lønn på vel 311.000 kroner (5G) vil få 143.000 kroner i ny alderspensjon. Legger vi et AFP-tillegg på 38.000 kroner over 15 år, oppå det, vil pensjonen bli 181.000. Det er bare 6.000 mindre enn i dag, eller 250 kroner måneden etter skatt.” Vi går ut fra at for Tor Olav Bjerkan gjelder besteårsregelen og ber om at svaret er konkret, slik at usikkerhet om tall kan avklares. Hva er bakgrunnen for statsrådens AFP- modell med kr.38.000 i 15 år? Hvordan har han kommet fram til regnestykket? Er det slik å forstå at alle med rett til AFP har rett på en samla sum på 38.000 kroner i 15 år uavhengig av tidligere pensjonsgrunnlag? Spørsmål 3. Vedlagte framstilling viser tapet for en 62 åring allerede i 2010 og 2011 om dagens AFP-ordning erstattes av en kontantstøtte-ordning a la Bondevik, der de som trenger AFP mest taper og de som står i full jobb til 66 år og tar ut kontantstøtten rett før de blir 67 år blir vinnere. Da er AFP ødelagt og slett ikke videreført. Da er AFP også gjort om til et arbeidsmarkedstiltak. Vi krever at statsråden viser korta og viser hvordan departementet har kommet fram til modellen med kr.38.000 i 15 år. forsvarAFP.no

3 Tidligpensjon med livsvarig avkorting, 62 år i 2010-2011 Alderspensjon 67 år- NAV-beregning Tidligpensjon 62 år, før AFP-tillegg Årlig livsvarig avkorting 1949 193156150662 42.494,- 1949 186461145439 41.021,- 1949* 203315157805 44.509,- 1949* 230351179674 50.677,- 1949* 205859160570 45.289,- 1948 201131156882 44.249,- 1948 194222151493 42.729,- 1948 183806143369 40.437,- forsvarAFP.no

4 AFP etter 2010? Alderspensjon fra 67 år 193.156 AFP fra 62-67 210.156 Tidligpensjon fra 62 år 150.662 Årlig pensjonstap før AFP-tillegg 42.494 Utbetalt alderspensjon i 17 år (fram til 84) 3.283.652 Utbetalt AFP i 5 år fra 62-67 1.050.780 Brutto utbetalt pensjon + AFP fram til 84 år 4.334.432 Utbetalt tidligpensjon i 22 år fram til 84 år 3.314.533 Årlig AFP-påslag må dekke pensjonstapet 1.019.868 forsvarAFP.no

5 Bjerkans pensjon nå sammenliknet med statsrådens AFP- påslag (alle tall avrunda til nærmeste tusen) Alder62-6667-7677-84 Dagens pensjon 210 000 (AFP-pensjon i 5 år) 193 000 BHH’s AFP-påslag 188 000 (Inkludert 38 000 AFP-påslag) 188 000 (Innkludert 38 000 AFP-påslag) 150 000 Årlig tap -22 000- 5 000- 43 000 forsvarAFP.no

6 62 år67år AFP 210.000 Dagens alderspensjon193.000 382.000 Ny tidligpensjon med livsvarig avkorting og AFP som årlig påslag 77 år 150.000 AFP-påslag i 15 år (BHH) TOB AFP etter 2010? AFP nå

7 AFP som arbeidsmarkedstiltak, premie til de som trenger AFP minst forsvarAFP.no Samla tilskudd fra AFP-ordning AFP-pensjon i dagens system, årlig AFP pensjon 210.000 kroner, til sammen 1.050.000 Hanssen-AFP som likt samla tilskudd, 570.000 kroner


Laste ned ppt "ForsvarAFP.no Pensjonsreformens virkning, AFP etter 2010. Vi ønsker svar på virkningen for ett av våre medlemmer. Tor Olav Bjerkan, født i 1949, har 40."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google