Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor
Kommunikasjon Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor

2 Begrunnelse for temaet
Rammeplan og studieplan: Kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn Være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om ulike kommunikasjonsteorier, språklige og ikke-språklige kommunikasjonsformer Utvikle ferdigheter i ulike samarbeidsformer Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

3 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Hva er kommunikasjon Communicare = Gjøre noe felles Danne et fellesskap av to eller flere personer slik at meningsinnhold eller budskap kan utveksles Målrettet Prosessorientert Den korteste veien mellom to mennesker er et ”SMIL” Målrettet kommunikasjon: -oveføre informasjon, gi beskjeder, orientere -dele erfaringer, opplevelser -ta kontakt verbalt, nonverbalt – forklare, søke kontakt for å gjøre en bedre jobb Prosessorientert kommunikasjon: -skape og utveksle mening i en sosial situasjon; møte, klasse, forening, buss og lignende  Arferd blir gitt mening – skjønner atferd bedre, unngå missforståelser Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

4 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Oppgave 1 Len deg tilbake, lukk øynene og tenk deg inn i en kjent situasjon. Tenk at nå skal du la være å kommunisere i situasjonen. Hva kan du gjøre da? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

5 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Oppgave 2 Gå sammen to og to En av dere skal informere den andre om en forestående blodprøvetaking Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

6 Kommunikasjonsmodell
Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

7 Kommunikasjonsmodell
Sirkulær forklaring – relasjonelle årsaker Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

8 Hva kan påvirke kommunikasjonen?
Innhold Forhold Påvirkes av: Omverdenen – fysisk og sosialt Egenverden Forforståelse Opplevelses-fellesskap Kulturbakgrunn Kjønn Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

9 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Kommunikasjonstegn Verbal kommunikasjon – ordene Non-verbal kommunikasjon; Kroppsspråket Stemmen Handlingen Berøringen Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

10 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Senderen Formidle informasjon, erfaringer, meninger eller følelser Virkemiddel for å nå bestemte mål Krever innlevelsesevne Kjenne mottakeren Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

11 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Oppgave 3 Si følgende setning høyt til sidemann/dame: Har du ryddet opp? Hvordan kan de ulike versjonene bli tolket av mottaker? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

12 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Budskap Det vi ønsker å formidle; Det du mener å si Det du virkelig sier Det den andre hører Det den andre tror han hører Det den andre svarer Det du tror den andre svarer Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

13 Kongruens - inkongruens
Kongruens – høy grad av samsvar eller overenstemmelse mellom det vi kommuniserer på ulike nivå. Inkongruens – manglende overenstemmelse eller samsvar mellom nivåene i kommunikasjon (verbale / nonverbale) Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

14 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Mottakeren Vurderer det en sender formidler Forstå senderen Aktiv lytting Forforståelse Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

15 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Å lytte Å høre Skape mening i det vi hører Oppmerksomt, analytisk, åpent, empatisk, følsomt Aktiv Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

16 Hvordan oppfatter vi budskapet?
Persepsjon og fortolkning – leter etter mening Påvirket av: Kunnskap Interesser Behov Følelser Erfaringer Forventninger Fare for stereotypier ”Vi ser og hører det vi forventer eller ønsker” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

17 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Persepsjon Prosessen der man oppfatter, velger ut, organiserer og tolker sanseinformasjon. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

18 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Kontekst Den psykologiske eller mentale rammen vi forstår et fenomen eller en observasjon innenfor. Gir et fenomen mening eller betydning. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

19 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
God kommunikasjon Tydelig budskap ”Rent hode” Nysgjerrighet; Åpne spørsmål Oppklarende spørsmål Enten-eller-spørsmål Ledende spørsmål Dristighet; Tørre å ta opp ting Etterprøve Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

20 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Aktiv lytting Være henvendt Å lytte Parafrasering; Omformulering uten vurdering Tilbakemelding på oppfatningen av budskapet Speiling – verbalt/nonverbalt Nøkkelord Bruk av pauser ”Gud gav deg to ører og en munn. Kanskje det var meningen at du skulle lytte dobbelt så mye som du pratet” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

21 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Klargjøring Vise at man forstår Sette ord på følelser Forebygge uklarheter Klargjøre egen hensikt og rolle ”Dersom en feier alt under teppet, blir det etter hvert lavt under taket.” Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

22 Selvtillit i kommunikasjon
Jeg-form, øyekontakt med en bestemt, rolig stemme Jeg ønsker at vi tar opp…..(nøytral) Jeg synes du er flink til ……(positiv) Jeg liker ikke at ……(konfroterende) Jeg blir forstyrret så..(følelsesbeskrivende) Jeg foreslår at…..(handlingsbeskrivende) Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

23 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Oppgave 4 Du har en medstudent som ikke er så nøye med den personlige hygiene og utseende. Hvordan vil du meddele dette til vedkommende slik at det medfører minst mulig ubehag for medstudenten, men også slik at det fører til en endring/forbedring? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

24 Kommunikasjonsformer - Språklig
Språklig/verbal kommunikasjon; Dagligdags samtale Ordenes betydning i ulike sammenhenger Retorisk; argumentere, overtale Diskurs; avklare, enighet gjennom overbevisning Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

25 Kommunikasjonsformer - kroppsspråk
Uttrykke følelser, understreke, illustrere Ansiktsuttrykk, håndbevegelser, kroppsstilling Direkte, vanskelig å lyve med Samsvar ord – kroppsspråk Kontakt – berøring Lek – skapende virksomhet Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

26 Digital kommunikasjon
Det entydige i kommunikasjonen – enkeltord, tegn og symbolske handlinger. Er knyttet til innholdssiden i kommunikasjonen og er rasjonell eller logisk. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

27 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Analog kommunikasjon Alle de mangetydige uttrykk som tonefall, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, setningsbygning, trykk, pauser og rytme. Kommuniserer hovedsakelig om relasjoner. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

28 Kommunikasjonsformer
Enveis / massekommunikasjon: Sender  mottaker uten tilbakemelding Informasjonsformidling, reklame og lignende Massemedier Toveis kommunikasjon: Dialog Tilbakemelding til hverandre Skaper tillit og kontakt Lettere å avdekke og oppklare missforståelser Dobbelkommunikasjon: Sender ut to forskjellige budskap samtidig – verbalt/nonverbalt Svekker troverdigheten Metakommunikasjon Kommuniserer om kommunikasjonen Samtaler om hvordan vi samtaler Kan forebygge uoverensstemmelser Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

29 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Dialogisme En måte å forstå psykologiske og sosiale fenomener på. Mennesket utvikler sin identitet med kunnskaper, verdier og tanker gjennom kontakt med andre Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

30 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Refleksjon Betegner tankens bøyen tilbake på seg selv. Gjennom en indre dialog med seg selv eller en ytre dialog med andre undersøker man nærmere det man tenker, mener eller tror. En mental prosess der man forsøker å restrukturere sine erfaringer og kunnskaper. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

31 Profesjonell kommunikasjon
Formålet: Bli kjent med en annen og bygge opp et tillitsforhold Få og gi mest mulig informasjon med tanke på å gjøre en bedre jobb Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

32 Kommunikasjon - Yrkeskompetanse
Kunnskaper Basiskunnskaper Fagspesifikke Ferdigheter Laboratorietekniske Instrumentelle Holdninger Relasjons- kompetanse Relasjonsforståelse Sosiale ferdigheter Etisk refleksjon Yrkeskompetanse; Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

33 Profesjonell kommunikasjon
Krever: Kunnskaper og ferdigheter i faget Etikk Empati Målorientering Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

34 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Relasjoner Bioingeniør Pasient Blodprøve -taking Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

35 Profesjonell omsorgsrelasjonell modell
Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune

36 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune
Oppgave 5 Hva er viktig når dere som bioingeniør møter en pasient? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune


Laste ned ppt "Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google