Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor

2 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 2 Begrunnelse for temaet Rammeplan og studieplan: Kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn Være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om ulike kommunikasjonsteorier, språklige og ikke-språklige kommunikasjonsformer Utvikle ferdigheter i ulike samarbeidsformer

3 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 3 Hva er kommunikasjon Communicare = Gjøre noe felles Danne et fellesskap av to eller flere personer slik at meningsinnhold eller budskap kan utveksles Målrettet Prosessorientert Den korteste veien mellom to mennesker er et ”SMIL”

4 Oppgave 1 Len deg tilbake, lukk øynene og tenk deg inn i en kjent situasjon. Tenk at nå skal du la være å kommunisere i situasjonen. Hva kan du gjøre da? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 4

5 Oppgave 2 Gå sammen to og to En av dere skal informere den andre om en forestående blodprøvetaking Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 5

6 6 Kommunikasjonsmodell Lineær modell Sender: Hvem Budskap: Sier hva I hvilken kode Mottaker: Hvem Hvordan mottas budskapet

7 Kommunikasjonsmodell Sirkulær forklaring – relasjonelle årsaker Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 7

8 8 Hva kan påvirke kommunikasjonen? Innhold Forhold Påvirkes av: Omverdenen – fysisk og sosialt Egenverden Forforståelse Opplevelses- fellesskap Kulturbakgrunn Kjønn

9 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 9 Kommunikasjonstegn Verbal kommunikasjon – ordene Non-verbal kommunikasjon; Kroppsspråket Stemmen Handlingen Berøringen

10 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 10 Senderen Formidle informasjon, erfaringer, meninger eller følelser Virkemiddel for å nå bestemte mål Krever innlevelsesevne Kjenne mottakeren

11 Oppgave 3 Si følgende setning høyt til sidemann/dame: Har du ryddet opp? Hvordan kan de ulike versjonene bli tolket av mottaker? Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 11

12 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 12 Budskap Det vi ønsker å formidle; Det du mener å si Det du virkelig sier Det den andre hører Det den andre tror han hører Det den andre svarer Det du tror den andre svarer

13 Kongruens - inkongruens Kongruens – høy grad av samsvar eller overenstemmelse mellom det vi kommuniserer på ulike nivå. Inkongruens – manglende overenstemmelse eller samsvar mellom nivåene i kommunikasjon (verbale / nonverbale) Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 13

14 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 14 Mottakeren Vurderer det en sender formidler Forstå senderen Aktiv lytting Forforståelse

15 Å lytte Å høre Skape mening i det vi hører Oppmerksomt, analytisk, åpent, empatisk, følsomt Aktiv Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 15

16 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 16 Hvordan oppfatter vi budskapet? Persepsjon og fortolkning – leter etter mening Påvirket av: Kunnskap Interesser Behov Følelser Erfaringer Forventninger Fare for stereotypier ”Vi ser og hører det vi forventer eller ønsker”

17 Persepsjon Prosessen der man oppfatter, velger ut, organiserer og tolker sanseinformasjon. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 17

18 Kontekst Den psykologiske eller mentale rammen vi forstår et fenomen eller en observasjon innenfor. Gir et fenomen mening eller betydning. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 18

19 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 19 God kommunikasjon Tydelig budskap ”Rent hode” Nysgjerrighet; Åpne spørsmål Oppklarende spørsmål Enten-eller-spørsmål Ledende spørsmål Dristighet; Tørre å ta opp ting Etterprøve

20 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 20 Aktiv lytting Være henvendt Å lytte Parafrasering; Omformulering uten vurdering Tilbakemelding på oppfatningen av budskapet Speiling – verbalt/nonverbalt Nøkkelord Bruk av pauser ”Gud gav deg to ører og en munn. Kanskje det var meningen at du skulle lytte dobbelt så mye som du pratet”

21 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 21 Klargjøring Vise at man forstår Sette ord på følelser Forebygge uklarheter Klargjøre egen hensikt og rolle ”Dersom en feier alt under teppet, blir det etter hvert lavt under taket.”

22 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 22 Selvtillit i kommunikasjon Jeg-form, øyekontakt med en bestemt, rolig stemme Jeg ønsker at vi tar opp…..(nøytral) Jeg synes du er flink til ……(positiv) Jeg liker ikke at ……(konfroterende) Jeg blir forstyrret så..(følelsesbeskrivende) Jeg foreslår at…..(handlingsbeskrivende)

23 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 23 Oppgave 4 Du har en medstudent som ikke er så nøye med den personlige hygiene og utseende. Hvordan vil du meddele dette til vedkommende slik at det medfører minst mulig ubehag for medstudenten, men også slik at det fører til en endring/forbedring?

24 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 24 Kommunikasjonsformer - Språklig Språklig/verbal kommunikasjon; Dagligdags samtale Ordenes betydning i ulike sammenhenger Retorisk; argumentere, overtale Diskurs; avklare, enighet gjennom overbevisning

25 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 25 Kommunikasjonsformer - kroppsspråk Uttrykke følelser, understreke, illustrere Ansiktsuttrykk, håndbevegelser, kroppsstilling Direkte, vanskelig å lyve med Samsvar ord – kroppsspråk Kontakt – berøring Lek – skapende virksomhet

26 Digital kommunikasjon Det entydige i kommunikasjonen – enkeltord, tegn og symbolske handlinger. Er knyttet til innholdssiden i kommunikasjonen og er rasjonell eller logisk. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 26

27 Analog kommunikasjon Alle de mangetydige uttrykk som tonefall, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, setningsbygning, trykk, pauser og rytme. Kommuniserer hovedsakelig om relasjoner. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 27

28 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 28 Kommunikasjonsformer Enveis / massekommunikasjon: Sender  mottaker uten tilbakemelding Informasjonsformidling, reklame og lignende Massemedier Toveis kommunikasjon: Dialog Tilbakemelding til hverandre Skaper tillit og kontakt Lettere å avdekke og oppklare missforståelser Dobbelkommunikasjon: Sender ut to forskjellige budskap samtidig – verbalt/nonverbalt Svekker troverdigheten Metakommunikasjon Kommuniserer om kommunikasjonen Samtaler om hvordan vi samtaler Kan forebygge uoverensstemmelser

29 Dialogisme En måte å forstå psykologiske og sosiale fenomener på. Mennesket utvikler sin identitet med kunnskaper, verdier og tanker gjennom kontakt med andre Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 29

30 Refleksjon Betegner tankens bøyen tilbake på seg selv. Gjennom en indre dialog med seg selv eller en ytre dialog med andre undersøker man nærmere det man tenker, mener eller tror. En mental prosess der man forsøker å restrukturere sine erfaringer og kunnskaper. Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 30

31 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 31 Profesjonell kommunikasjon Formålet: Bli kjent med en annen og bygge opp et tillitsforhold Få og gi mest mulig informasjon med tanke på å gjøre en bedre jobb

32 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 32 Kommunikasjon - Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse Kunnskaper Basiskunnskaper Fagspesifikke Ferdigheter Laboratorietekniske Instrumentelle Holdninger Relasjons- kompetanse Relasjonsforståelse Sosiale ferdigheter Etisk refleksjon

33 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 33 Profesjonell kommunikasjon Krever: Kunnskaper og ferdigheter i faget Etikk Empati Målorientering

34 Relasjoner Bioingeniør Pasient Blodprøve -taking Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 34

35 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 35 Profesjonell omsorgsrelasjonell modell Målet med kommunikasjonen: Profesjonens overordnede mål Skapes i situasjonen Løpende prosess Fagkunnskaper: Analysere situasjonen Iverksette tiltak Formidle og bruke kunnskap i praksis Fremme helse, hindre lidelse Empati: Evnen til å lytte Forstå følelser Forstå reaksjoner

36 Bioingeniørutdanningen, Kjellrun Gangaune 36 Oppgave 5 Hva er viktig når dere som bioingeniør møter en pasient?


Laste ned ppt "Kommunikasjon Bioingeniørutdanningen Kjellrun Gangaune førstelektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google