Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

G AP MELLOM INTENSJON OG HANDLING ? Utestengningsmekanismer i et mangfoldigsamfunn OMOD 2011 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "G AP MELLOM INTENSJON OG HANDLING ? Utestengningsmekanismer i et mangfoldigsamfunn OMOD 2011 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 G AP MELLOM INTENSJON OG HANDLING ? Utestengningsmekanismer i et mangfoldigsamfunn OMOD 2011 1

2 2 * Samhold *Eierskap *Tilhørighet *Demokrati *Nasjonsbygging

3 K VINNER I REKLAME OMOD 2011 3 1950-tallet2010-tallet

4 L IKESTILLING OG ARBEID I første halvdel av 1970-årene :45 prosent av kvinnene med i arbeidsstyrken 1987 så en økning til 63,7 prosent Andelen yrkesaktive per i dag er nesten like høy blant kvinner som blant menn (henholdsvis 84 og 90 prosent i aldersgruppen 25-54 (se Arbeidskraftundersøkelsene) 4 OMOD 2011

5 M ÅLRETTET LIKESTILLINGSARBEID GIR RESULTATER 5 OMOD 2011

6 R EPRESENTASJON ? Representasjon er et grunnleggende prinsipp Vil manglende visuell representasjon av kvinner i bildemateriell bli oppfattet som kjønnsdiskriminerende? 6 OMOD 2011

7 P RINSIPPET OM INFORMASJON SOM LEDERANSVAR Det er et lederansvar å virkeliggjøre statens informasjonspolitikk i forvaltningen. Ledelsen er ansvarlig for at informasjon og kommunikasjon blir brukt på en profesjonell og etisk forsvarlig måte i arbeidet i den enkelte virksomhet. 7 OMOD 2011

8 P OLITISKE DOKUMENTER St.meld. nr. 49 (2003-2004) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse, ansvar og frihet Hvem har lest meldingen? 8 OMOD 2011

9 M ANGFOLD OG DEMOGRAFI Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge utgjorde 11,4 prosent av folkemengden per 1. januar 2010, i alt 552 000 personer, og består av personer med bakgrunn fra over 200 forskjellige land. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Oslo har den største andelen, med 160 000, 27 prosent av befolkningen i hovedstaden. 9 OMOD 2011

10 Har det offentlige en helhetlig kommunikasjonspolitikk i forhold til det flerkulturelle Norge? OMOD 2011 10

11 OMOD 2011 11 Har det offentlige en nasjonsbygnings- kommunikasjonspolitikk?

12 G JENSPEILER DET OFFENTLIGE VIRKELIGHETEN ? 12 OMOD 2011

13 N ÅR BLIR SYNLIGE MINORITETER REPRESENTERT ? 13 OMOD 2011

14 G JENSPEILER NAV SINE BRUKERE ? OMOD 2011 14 Arbeidslivet Fødselspermisjon

15 NAV…… OMOD 2011 15 Sykemeldte Inkluderende arbeidsliv?

16 S YKEPLEIERFORBUNDET HAR EN BRA MANGFOLDIG REKLAME PÅ KINO OMOD 2011 16

17 E TNISK MANGFOLD PRIVATE OG OFFENTLIGE R EKLAME OMOD 2011 17 PRIVATE OFFENTLIGE

18 OMOD 2011 18 Private Offentlige

19 OMOD 2011 19 Utfordre forestillinger? (1980-tallet)

20 B ENETTON 20 OMOD 2011

21 K OMMUNALE WEBSIDER HJEMME OG BORTE OMOD 2011 21 London Oslo

22 K OMMUNALE WEBSIDER HJEMME OG BORTE ……. OMOD 2011 22 Bradford Oslo

23 Er alle avdelingene/institusjone ne like flinke med å gjenspeile mangfoldet? OMOD 2011 23

24 H I OA 24 OMOD 2011 Multikulturell i 2010!

25 B LENDA HVIT I 2011? 25 OMOD 2011

26 O SLO KOMMUNES PÅSKEHILSEN 2009! 26 OMOD 2011

27 L A MÆ TA DÆ MED TIL BYEN MIN 27 OMOD 2011 Vil du være med og bygge byen min? - Vi vokser. Det bygges. Jeg elsker denne byen! Soia Rahasindrainy, bodøværing fra Madagaskar. Byplanlegger http://www.bodo.no/byenmin http://www.bodo.no/byenmin

28 OMOD 2011 28 Mangler kompetanse på mangfoldsfeltet Manglende minoritetsperspektiv og en blenda hvit arbeidsstab

29 I NKLUDERING ELLER E KSKLUDERING ? 29 OMOD 2011

30 30 Hva skjer når en ungdom ikke er inkludert i bildet? Bidrar dette til at man skaper: - samhold - eierskap - tilhørighet - demokrati Hva skjer når en ungdom ikke er inkludert i bildet? Bidrar dette til at man skaper: - samhold - eierskap - tilhørighet - demokrati

31 G ENERASJON F EILPLASSERT ? 31 OMOD 2011

32 U TFORDRINGER : Media Utdanning Diskriminering arbeid/bolig Sosial ekskludering (utestedsdiskriminering) Politikontroll (på gata) Manglende representasjon i styre og verv 32 OMOD 2011

33 33 OMOD 2011 ___________ __ ______ Vår fremtidig visjon må kommuniseres bedre

34 34 OMOD 2011 ___________ __ ______ The Next Generasjon

35 OMOD 2011 35 Ungdom ønsker å være en del av laget!

36 OMOD 2011 36 Nasjonale kulturforbilde – en del av laget

37 OMOD 2011 37 En del av laget

38 T USEN TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! OMOD 2011 38


Laste ned ppt "G AP MELLOM INTENSJON OG HANDLING ? Utestengningsmekanismer i et mangfoldigsamfunn OMOD 2011 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google