Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GAIA HMS Brukerforum Hvordan bør vi tilpasse oss nye krav og ordninger (arbeidslivslov og IA- avtalen), kan GAIA brukes i forhold til dette? Ørn Terje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GAIA HMS Brukerforum Hvordan bør vi tilpasse oss nye krav og ordninger (arbeidslivslov og IA- avtalen), kan GAIA brukes i forhold til dette? Ørn Terje."— Utskrift av presentasjonen:

1 GAIA HMS Brukerforum Hvordan bør vi tilpasse oss nye krav og ordninger (arbeidslivslov og IA- avtalen), kan GAIA brukes i forhold til dette? Ørn Terje Foss Gardermoen, 17/03/2004

2 GAIA HMS Brukerforum Nye krav og ordninger Hvordan tilpasse oss? Kan GAIA brukes i forhold til dette? Si hva du har lyst til: –Status IT i helsesektoren –Hva kommer på IT/IKT-fronten framover –Hva ønsker vi? –Kan GAIA takle det?

3 Nye krav og ordninger, ALLU Arbeidslivslovutvalgets innstilling klar –Ikke sertifisering av BHT –Utvidet normalarbeidstid og endret overtidsberegning –Flere på midlertidige ansettelser –Angivelig mer fokus på HMS lokalt GAIA-utfordringer: midlertidige ansettelser (større turnover), oversikt overtid, flere å følge pga skiftarbeid/nattarbeid, kanskje mer dokumentasjon av HMS- arbeidet, kjøper mer timer/prosjekt enn fast årlig pris pr. ansatt.

4 Nye krav og ordninger, IA-avtalen Revidert 03/12/2003: –”lite realistisk å nå avtalen mål om en reduksjon i sykefraværet på 20 % innen utløpet av 2005.” –”Når det gjelder delmål 2 og 3 er det vanskeligere å si noe om mulighetene for måloppnåelse.” –Pr. 18/03/2003: ca. 50 % av arbeidstakerne med, men bare 2 % av virksomhetene –”Partene mener konseptet med IA-virksomheter inneholder en rekke positive elementer som over tid bør kunne virke til å redusere sykefraværet, og skape et mer inkluderende arbeidsliv.” –Avtalen forlenget ut 2005 Statistikk-pakke: Sykefravær, aktiv sykmelding, registrere aktivitet under delmål 2 og 3, skille klart IA-bedrift og andre på registrering/fakturering.

5 Nye krav og ordninger, IA-avtalen –Samme økonomiske rammer –Ingen endring i sykelønnsordningen –Forsterke fokus på arbeidsplassen, mobbing –Inaktivitet utover 8 uker bare medisinsk begrunnet, utarbeide oppfølgingsplan seinest innen 6 uker –Aetat og trygdeetat samarbeide mer, AT aktivt støtte IA-avtalen, bl.a. sjekke oppfølgingsplan –Gradert SM skal vurderes før AS, maks 8 uker –Konkrete delmål 2 og 3 fra IA-bedriftene –Partene drøfter resultater hvert halvår

6 Nye krav og ordninger Samfunnsjustert sykefraværsregnskap: –Gi bedrifter som bidrar til hvert av delmålene i IA- avtalen kredit for det synlig i sitt sykefraværsregnskap; –Høy grad av tilrettelegging og inkludering sparer samfunnet for trygdekostnader, men gir bedriftens styre bekymring over høyt sykefraværstall Statistikk-pakke: Beregne samfunnsjustert sykefravær, ut fra de nevnte parametrene og IA-målene.

7 Nye krav og ordninger, IA-avtalen Samfunnsjustert sykefraværsregnskap (2): –Alderssammensetning –Skiftarbeide/turnus –Lavtlønnsarbeide/lavt formelt kompetansekrav –Fertile og småbarnsforeldre –Kvinneandel –Tungt og ensformig arbeide –Karasek-vurderinger –Produksjon av arbeidsrelatert sykdom og uførhet Statistikk-pakke: Beregne sykefravær, aktiv sykmelding, ha mulighet for å legge inn parametrene nevnt ovenfor

8 Nye krav og ordninger, RTV Regelverksendinger som følge av IA-avtalen: –Arbeidsplassen hovedarena for sykefraværs- forebyggende aktivitet (hørt det før?) –Avklare funksjonsevne og utarbeide oppfølgingsplan seinest innen 6 uker –Skal ha prøvet seg innenfor arbeidsrelaterte aktiviteter (for eksempel gradert eller aktiv sykmelding) innen 8 ukers sykefravær –Inaktivitet ved sykmelding utover 8 uker må være medisinsk begrunnet –Tilretteleggingstilskudd bare til IA-bedrifter Mer funksjonsvurdering, enkeltoppdrag fra eksterne bedrifter

9 Nye krav og ordninger, Pensjon Pensjonskommisjonens innstilling –Flere stå lengre i arbeid –Mindre betalt ved tidlig pensjonsavgang –Antagelig flere med kombinert arbeid og pensjon –Mer press på uførepensjon når AFP blir borte Grenseland arbeid, attføring, pensjon og andre trygdeytelser

10 Nye krav og ordninger, yrkesskadeutvalget Arbeidsskade/yrkesskadeutvalget –Ledet av Asbjørn Kjønstad –Høringsfrist 01/07/2004 –Samordning yrkesskadeforsikring og folketrygdens yrkesskadeerstatninger Mer fokus på yrkes-/arbeidsrelatert sykdom og skade, riktig registrering

11 Status IT i helsesektoren Si beta – Samspill 2007, ”helhetlige forløp” –ELIN –PEK –KITH –Sosial- og helsedir. mer aktiv, HER Helsenettene/tilkobling for generell informasjonsutveksling (epikriser, henvisninger) PKI Elektronisk resept og elektronisk sykmelding

12 Status IT i helsesektoren, EPJ EPJ stort sett 1.generasjonsverktøy, presentasjon av data dårlig på skjerm. Utvikling av EPJ med beslutningsstøtteverktøy EPJ rimelig godt utbygd i allmennpraksis, svært dårlig på sykehus Interaktiv informasjonsutveksling og kontinuerlig oppdatering betinger nettbaserte løsninger for informasjonsdatabaser

13 GAIA-utfordringer Midlertidige ansettelser (større turnover), oversikt overtid, flere å følge pga skiftarbeid/nattarbeid, kanskje mer dokumentasjon av HMS-arbeidet, kjøper mer timer/prosjekt enn fast årlig pris pr. ansatt. Statistikk-pakke: Sykefravær, aktiv sykmelding, registrere aktivitet under delmål 2 og 3, skille klart IA-bedrift og andre på registrering/fakturering. Statistikk-pakke: Beregne samfunnsjustert sykefravær, ut fra de nevnte parametrene og IA-målene. Statistikk-pakke: Beregne sykefravær, aktiv sykmelding, ha mulighet for å legge inn parametrene nevnt ovenfor Mer funksjonsvurdering, enkeltoppdrag fra eksterne bedrifter Grenseland arbeid, attføring, pensjon og andre trygdeytelser Mer fokus på yrkes-/arbeidsrelatert sykdom og skade, riktig registrering Momentene fra ”Status IT i helsesektoren” og EPJ


Laste ned ppt "GAIA HMS Brukerforum Hvordan bør vi tilpasse oss nye krav og ordninger (arbeidslivslov og IA- avtalen), kan GAIA brukes i forhold til dette? Ørn Terje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google